Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Коган-Ясный, Виктор Моисеевич

Коган-Ясний, Віктор Мойсейович (1889-1958) очолював кафедру госпітальної терапії з 1947 р. по 1953 р.

У 1930 року, на вулиці Римарській, 28 на базі Українського інституту ендокринології й гормонотерапії було відкрито першу в СРСР ендокринологічну клініку. Її роботою більше ніж 20 років керував Віктор Мойсейович. В 1930 році Віктор Мойсейович був обраний професором і завідувачем кафедрою загальної терапії Харківського медичного інституту й керував клінікою Інституту ендокринології.

В 1947 р. В.М. Коган-Ясний був обраний завідувачем кафедрою госпітальної терапії Харківського медичного інституту й займав цю посаду до 1953 р. На кафедрі госпітальної терапії під керівництвом В.М. Когана-Ясного проводилося глибоке вивчення патогенетичних механізмів розвитку гіпертонічної хвороби. У результаті численних досліджень і клінічних спостережень з'явилася запропонована В.М. Коганом-Ясным класифікація артеріальної гіпертонії, у ній знайшли відображення різні етіологічні фактори, що лежать в основі розвитку цього захворювання. Коган-Ясний написав 175 наукових праць із питань внутрішньої медицини, ендокринології, фізіології, фармакології, 50 науково-популярних робіт і 60 публіцистичних статей. Під його редакцією вийшло 9 монографій, 40 навчальних посібників, підручників і збірників робіт із самих різних питань медицини.

Під керівництвом вченого виконанні та захищені 15 докторських і 35 кандидатських дисертацій, присвячених актуальним проблемам медицини - питанням патогенезу й лікування таких захворювань, як пневмонія, гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба, різноманітних ендокринних захворювань. Багато дисертаційних робіт було присвячено клініко-експериментальному вивченню нових препаратів і впровадженню їх у клінічну практику. Серед його учнів 10 професорів, 12 доцентів і велика кількість асистентів. 

Джерело:

http://khdmu.bestnet.ua/uk/node/192

 

Коган-Ясный, Виктор Моисеевич. Медик. Родился в Полтаве в 1889 г. Профессор Харьковского мединститута. Заслуженный деятель науки Украины (1941 г.). Работы посвящены изучению заболеваниий эндокринных желез (сахарный диабет, базедова болезнь), воспаления легких, нарушения обмена веществ. Первый в СССР изготовил инсулин, наладил в Харькове его производство (1922).

Источник:

Коломеер Михаил Соломонович - "Люди земли Полтавской"
 

Коган-Ясный, Виктор Моисеевич (1889, Полтава - 1958, Харьков), терапевт. Доктор медицины (1924), профессор (1930). Окончил медицинский факультет Харьковского университета (1913), затем служил врачом в действующей армии (1914-1917). С 1918 г. ординатор факультетской терапевтической клиники Харьковского медицинского института, с 1921 г. - ассистент, с 1925 г. - доцент той же клиники. Впервые в СССР (1923) получил инсулин и применил его в клинической практике. С 1930 г. на кафедре общей терапии Харьковского медицинского института, затем заведовал кафедрами факультетской и госпитальной терапии там же. С В.Я. Данилевским в 1919 г. основал Органотерапевтический институт (ныне Украинский институт эндокринологии). В 1930 г. организовал и возглавил первую в СССР эндокринологическую клинику. Основные научные работы посвящены изучению заболеваний эндокринных желез (сахарный диабет, базедова болезнь), гипертонической и язвенной болезней, воспаления легких, исследованию нарушений обмена веществ. Был одним из организаторов и ответственным редактором журнала "Врачебное дело". Заслуженный деятель науки УССР (1941). Соч.: Основы терапии и лечебной профилактики, т. 1 -3. Харьков, 1934 (совм. с Е.А. Черниковым); Диабет. Киев-Харьков, 1945; Сахарная болезнь М., 1957.

Источник:

Мучник A.M. Євреї і Полтавщина. Історія... Імена... Долі... Полтава: "Оріяна", 2005. Стор. 57

Ссылки на эту страницу


1 Врачи и фармацевты
[Лікарі та фармацевти] - пункт меню
2 Личности - К
[Особистості - К] - пункт меню
3 Люди земли Полтавской. Коломеер М. С.
Люди земли Полтавской. Коломеер М. С.
4 Научные работники и изобретатели
[Науковці та винахідники] - пункт меню
5 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
6 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.
7 Родились в Полтаве
[Народилися у Полтаві] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654