Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Вольный театр

Полтавський вільний театр — російсько-український професіональний театр. Діяв у спеціально перебудованому під театр казенному будинку. У 1808—1812 рр. трупу утримував Й. Калиновський. У складі трупи були — А. Калиновська, М. Трусколяська, О. Струпова, О. Павлова, П. Медведєв, Д. Поляков, К. Манкутевич, Д. Минеєв. Трупа виступала в Кременчуці, Ромнах, Катеринославі (тепер Дніпропетровськ), у 1812 р. переїхала до Харкова (з 1814 р. разом з Й. Калиновським її власником був І. Штейн). У 1817 р. трупа поділилася на дві частини, одну з яких було переведено до Полтави. Режисером трупи був П. Барсов, помічниками режисера — М. Щепкін і М. Городенський. До її складу входили драматичні актори Павлов, І. Угаров, П. Медведєв, Нальотов, Климов, Т. Пряженковська, М. Сорокіна, Медведєва, Алексєєва, К. Нальотова. Серед співаків: Бистрова, Постникова та інші, диригент — Ф. Данильченко. Директори театру — І. Котляревський та О. Імберг. У репертуарі: п'єси російських драматургів — "Недоросток" Д. Фонвізіна, "Хвалько" і "Диваки" Я. Княжніна, "Великодушність, або Рекрутський набір" М. Ільїна, "Богатонов на селі, або Сюрприз самому собі" М. Загоскіна, "Своя сім'я, або Заміжня наречена" О. Шаховського, О. Грибоєдова і М. Хмельницького, "Едіп в Афінах" В. Озерова; п'єси зарубіжних авторів (Ж. Б. Мольера, Р. Б. Шерідана, Г. Д. Цшокке, А. Коцебу та ін.) у рос. перекладах, опери "Водовоз" Л. Керубіні, "Севільський цирульник" Дж. Паізієлло, "Сільські співачки" В. Фйораванті, "Чорногорський замок" Н. Далейрака та ін. Не маючи п'єс українською мовою і на українську тематику, Полтавський вільний театр включив до репертуару оперу "Леста, дніпровська русалка" (український варіант комічної опери С. Крауера "Дунайська русалка"), оперу-водевіль "Удача від невдачі" П. Семенова (муз. Ю. Е. Леонгарда), дія якої відбувається на Волині, окремі персонажі розмовляють українською мовою. В опері-водевілі "Козак-віршописець" О. Шаховського та в комедії "Марфа і Угар, або Лакейська війна" О. Корсакова ролі Климовського та Угара виконував українською мовою М. Щенкін. Для цього театру І. Котляревський написав свої українські п'єси "Наталка Полтавка" та "Москаль-чарівник" (1819). Вистави цих творів за участю М. Щепкіпа в ролях Виборного і Михайла Чупруна відкрили історію українського професійного театру. Трупа щороку виступала у Харкові, Кременчуці, Ромнах, Чернігові та інших містах. Наприкінці 1821 р. Полтавський вільний театр потрапив у скрутне матеріальне становище і припинив діяльність.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 751

Ссылки на эту страницу


1 Алексеева
[Алексєєва] актриса Полтавского вольного театра
2 Биографический очерк жизни Ивана Петровича Котляревского
Степан Стеблин-Каминский. Биографический очерк жизни Ивана Петровича Котляревского
3 Быстрова
[Бистрова] певица Полтавского вольного театра
4 Городенский, М.
[Городенський, М.] помощник режиссера Вольного театра
5 Данильченко, Ф.
[Данильченко, Ф.] дирижент Вольного театра
6 И. П. Котляревский — корифей украинской литературы
Є. С. Шабліовський та Б. А. Деркач. І. П. Котляревський — корифей української літератури. // Котляревський, Іван Петрович. Повне зібрання творів. [Підготовка текстів та коментарів Б. А. Деркача. Відп. ред. Є. С. Шабліовський. Вступ. стаття: Є. С. Шабліовський та Б. А. Деркач. — К., «Наук. думка», 1969. — 510 с. з іл. і факс.; 9 л. іл., портр. і факс. Стор. 5-37.
7 И. П. Котляревский: жизнь и творчество
П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість // П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість — Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1951, 175 с.
8 Иван Котляревский
Панасенко Т. Іван Котляревський. — X., 2010. — 86 с.
9 Иван Петрович Котляревский
Сементовский Н. М. Иван Петрович Котляревский. - Северная пчела. 1846, № 82 (15 апреля). Стр. 327-328.
10 Иван Петрович Котляревский
Бодянский П. И. Иван Петрович Котляревский. // Памятная книжка Полтавской губернии за 1865 год, изданная Полтавским губернским статистическим комитетом. Составлена членом-секретарем комитета Павлом Бодянским. — Полтава. 1865. Отдел I. Материалы для статистики Полтавской губернии. Биографический указатель уроженцев Полтавской губернии или умерших в ней, известных своею служебною или литературною деятельностью. Стр. 442-443.
11 Иван Петрович Котляревский, автор украинской "Энеиды"
Іван Петрович Котляревський, автор української "Енеїди" / упоряд. Аничин Є. М., Петренко О. М. — Полтава: ТОВ "АСМІ", 2013. — 92 с.: іл. Надруковано на основі видання: И. Стешенко. Иван Петрович Котляревский, автор украинской "Энеиды" (Критическая биография) — Киев: Типо-Литография "Прогресс" против золотых ворот, 1902. — 48 с.
12 Из бумаг И. П. Котляревского
Из бумаг И. П. Котляревского - В. Горленко // Киевская старина. - 1883, 5, с. 146-154
13 Калиновская, А.
[Калиновська, А.] актриса
14 Калиновский, Осип Иванович
[Калиновський, Йосип Іванович] (?-1820-е гг.), антрепренёр и актёр, в 1808—1812 рр. удерживал труппу Вольного театра
15 Климов
[Климов] актер Вольного театра
16 Котляревский, Иван Петрович
[Котляревський, Іван Петрович] (1769,Полтава—1838), поэт и драматург, первый классик новой украинской литературы
17 Манкутевич, К.
[Манкутевич, К.] актер
18 Медведев, П.
[Медведєв, П.] актер
19 Медведева
[Медведєва] актриса
20 Минеев, Д.
[Минеєв Д.] актер
21 Налетов
[Нальотов] актер Вольного театра
22 Налетова, Екатерина
[Нальотова, Катерина] (1787—1869), актриса
23 Павлов
[Павлов] актер
24 Павлова, О.
[Павлова, О.] актриса
25 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
26 Поляков, Д.
[Поляков, Д.] актер
27 Постникова
[Постникова] певица, актриса
28 Пряженковская, Т.
[Пряженковська, Т.] актриса
29 Репнин-Волконский, Николай Григорьевич
[Рєпнін-Волконський, Микола Григорович] (1778—1845), князь, генерал от кавалерии, генерал-губернатор Малороссии (1816-1834)
30 Театральное искусство
[Театральне мистецтво] - пункт меню
31 Трусколясская, М.
[Трусколяська, М.] актриса
32 Угаров, И.
[Угаров, І.] актер
33 Штейн, Иван Федорович
[Штейн, Іван Федорович] (кон.18 ст.-1837), театральный антрепренер, режиссер и балетмайстер
34 Щепкин, Михаил Семенович
[Щепкін, Михайло Семенович] (1788-1863), выдающийся украинский и русский актер, основоположник украинского реалистического театра

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654