Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Художественная выставка 1903 г.

Художня виставка 1903 р. Організована з нагоди відкриття пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві. У влаштуванні виставки активну участь брали живописці С. І. Васильківський, В. О. Волков, П. Д. Мартинович, Г. Г. Мясоєдов, О. Г. Сластіон, архітектор В. Г. Кричевський, письменник В. Г. Короленко. Експозиція розміщувалася в історично-природничому музеї Полтавського губернського земства. Налічувала понад 300 творів 32 учасників. Експонувались: офорт Т. Г. Шевченка "Приятелі" (1859), ікони В. Л. Боровиковського, ілюстрації С. І. Васильківського та М. С. Самокиша до альбому "Из украинской старины" (СПБ., 1900), П. Д. Мартиновича до поеми І. П. Котляревського "Енеїда" (1873-1875); картина Ф. С. Красицького "Якби ви не панич" (1898), живописні етюди та майолікові вироби О. Г. Сластіона, акварелі В. Г. Кричевського, скульптури Є. Р. Трипільської, композиції із зображенням архітектурних пам'яток Полтавщини О. Л. Кульчицької. Окремі розділи — посмертна виставка творів російського пейзажиста, академіка петербурзької АМ В. Г. Казанцева (частина творів зберігається у Полтавському художньому музеї) і роботи майстра художньої фотографії Й. Ц. Хмелевського.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 737

  

Вистава образів у Полтаві. Думка про виставу образів у Полтаві виникла підчас нарад художників із приводу видання українського орнаменту ґуберським земством. На останнїй нарадї вироблено проґраму вистави, засновано комітет, і чимало художників, як міських, так і з иньших місцевостий прислали свою згоду взяти участь.

Виставу постановлено розпочати підчас сьвяткування відкритя памятника Котляревському і орґанїзувати її так, щоб і художники внесли свою долю участи в сьвяткуванню памяти рідного поета. Тому особливу увагу звернено на твори, що малюють природу, побут, звичаї і історію України і спеціяльно Полтавщини, а окрім того буде утворений і осібний віддїл, куди зберуть художничі утвори, що мають відносини до поета і його творів і наглядно малюють те окруження, в якому мешкав і творив великий поет.

Для сього до участи в виставі запрошують не лише місцевих художників, але й усїх, хто послужив своїм пензлем або різцем на користь художничого відтворення України (І. Рєпин, В. Маковский).

Окрім того бажалось би зібрати на виставу і образи прежнїх полтавських художників — Боровиковського, Левицького, Ярошенка, Казанцева і иньших — меньш відомих: Зайцева, Каблукова, Пальми, Рязанова, Бориспільця, ґравера Сілїцессора, щоб бачити з одного боку, чим жила Полтава до сього часу в художничому розумінню, і з другого, які сили виставила вона досї на художничому полї.

Така вистава, окрім безпосереднїх цїлий: естетичної і сьвяткування Котляревського, матиме ще й те важне значіннє, що покаже ясно художникам те, що вони зробили для репродукції і обслїдування рідного краю і що їм ще лишаєть ся зробити в сьому напрямі; можливо, що така повірка зробленого з'єднає їх для дальшої жвавійшої, вельми потрібної працї.

Вистава буде при музеї ґуб. земства і дохід із неї буде ужитий на художничу прикрасу музея. Відкритє вистави — 23 серпня.

В. Д.

Джерело:

Літературно-науковий вістник, Львів. Том 23, кн. 9, вересень 1903 р., стор. 229-230

  

Враження від виставки читайте в газеті "Руслан" (допис у чис. 203 від 16.(29.).09.1903 та подальші).

 

Отчет о художественной выставке в память Котляревского. Художественная выставка, устроенная в Полтавском земском музее в память И. П. Котляревского, оказалась с материальной стороны вполне удавшейся.

Число платных посетителей за все время ее, с 28 авг. по 21-ое окт., выразилось цифрой 3131. Кроме того, выставку посетили (бесплатно) ученики городских и земских школ, земского ремесленного училища, школы садоводства и фельдшерской школы. Валовая выручка с выставки равняется 662 р. 40 к. Расходы по выставке составили 330 р. 12 к., а чистая выручка 332 р. 28 к.

Часть этой суммы, по постановлению комитета, будет употреблена на издание фотографического альбома выставки; альбом этот будет особенно интересен потому, что в него войдут снимки с работ художников Мартиновича, Васильковского, Сластионова, Красицкого и других, представляющие собой почти весь малорусский отдел выставки. Альбом этот будет исполнен фотографом Хмелевским и в скором времени выпущен в продажу. Остальную часть суммы, приблизительно 200 р., комитет выставки постановил просить Полтавское губернское земство принять в дар на художественное украшение музея.

Источник:

Киевская старина. 1903 г. № 12. Документы, известия и заметки. Стр. 148

   

Каталог
художественной выставки в память
И. П. Котляревского

1

Беркос М. А.

1. Въезд в Умань.

2. Весна (Полт. губ.)

3. Лето (Харьк. губ.)

Бухгейм М. Э.

4. Этюд мальчика.

5. Этюд долины р. Ворсклы.

Васильев В. Н.

6. Дворник зимою.

7. Опушка леса близ Баварии.

8. Дубовый лес в Бабаях (Хар. губ.)

9. Лес горный весною близ Крыма.

10. Ясеневый лес в Кочетке.

11. Заливчик р. Уды близ Куряжа.

12. К вечеру в деревне близ Харькова.

13. Река Уды близ Харькова.

14. Осень.

15. Дорога к Куряжу.

16. Поздняя осень.

17. Липовый лес в Бабаях.

18. Лес в Крыму.

Васильковский С. И.

19. Украинская идиллия.

20. Раннее утро в степи.

21. У врат монастыря.

22. Конец ярмарки.

23. Отара на тырле (пастбище).

24. У корчмы.

25. Гребля.

27. Днепровская плавня.

2

28. Церковь св. Михаила, слобода Артемовка.

29. Новомосковский собор.

30. Приятные речи.

31. Зимний вечер.

32. У колодца.

33. Река северный Донец.

34. Река Оскол.

Акварели.

35. Гребля Квитки-Основьяненка.

36. Волы.

37. Кобзарь Игнатий Гонтаренко.

38. Панский будинок в Лебединце Прилукского уезда.

Акварели для альбома:
"Из украинской старины"
с виньетками художника Н. С. Самокиша.

39. Гетман Петр Конашевич Сагайдачный.
           Виньетка: взятие запорожцами г. Хотина.

40. Гетман Богдан Хмельницкий.
           Виньетка: казаки в походе.

41. Воевода Адам Кисель.
            Виньетка: церковь в местечке Судковцах. Крестный ход.

42. Полковник реестровых полков.
            Виньетка: атака польских панцырн. гусар на обоз.

43. Хорунжий.
            Виньетка: Старинное оружие из музеев Поля и Г. П. Алексеева.

44. Сотник Иван Гонта.
            Виньетка: взятие г. Умани Гонтой и Железняком.

45. Писарь войсковой.
            Виньетка: принадлежности письма и универсал Богд. Хмельницкого.

3

46. Пушкарь времен гетмана Мазепы.
            Виньетка: казачьи окопы и ретраншементы.

47. Вартовой (часовой).
            Виньетка: казачий обоз.

48. Тип запорожца.
            Виньетка: группа оружия и клейнодов.

49. Запорожец в кармазиновом жупане.
            Виньетка: сцены из жизни запорожья. Суд.

50. Голота.
            Виньетка: руины Чертомлыцкой сечи.

51. Задунайский запорожец.
            Виньетка: место Дунавецкой запорожской сечи.

52. Сичевой дид (отставной).
            Виньетка: группа старинного оружия.

53. Мещанин.
            Виньетка: ярмарка.

54. Посполитый (крестьянин).
            Виньетка: хутор Заимка.

55. Казачка.
            Виньетка: сцена у колодца.

56. Именитая госпожа (полковница).
            Виньетка: путешествие на богомолье именитой особы.

57. Украинский философ Гр. Сав. Сковорода.
            Виньетка: малорос. пейзаж.

58. Кобзарь.
            Виньетка: группа кобзарей, лирник и инструменты.

Волков В. А.

59. Миниатюрные портреты Их Величеств Государя Императора
                и Государыни Императрицы (акварель).

60. Женская головка (акварель).

4

61. Портрет артиста Кропивницкого (акварель).

Волков М. В.

62. Черное море

Зарецкий А. А.

63. Вход в мавзолей Томерлана.

64. С борта парохода.

65. Полтавские дали.

66. На выгоне.

67-126. Среднеазиатские. Малороссийские, Кавказские, Каспийские
                    и Северные этюды.

Красицкий Ф.

127. Пейзаж. Дорога в село Майдановку Киевск. губ:

128. Жанр. На пасеке гость с Запорожья.

129. "Як бы вы не паныч".

130-132. Этюды.

Кричевский В. Г.

Акварели.

133. Ай-Тодор.

134. Сумерки.

135. Татарская деревня.

136. Окрестности Лебедина.

137. Этюды Лебединского уезда.

Кульчицкий А.

138. Церковь в Яновщине.

139. Улица в дер. Гетманщине.

140. Усадьба, принадлежащая И. П. Котляревскому.

5

Лойко Э. И.

141-168. Этюды.

Рисунки и этюды Полтавской губ.
Порфирия Мартиновича.

169. Оксана Бущтримиха. Из с. Антоновки, Константиногр. уезда.

170. Павел Тарасенко. Пасечник. Из с. Кирилловки, Константиногр. уезда.

171. Павел Тарасенко. Из с. Кирилловки, Констант. у.

172. Кобзарь Иван Кравченко (Крюковській). В Лохвице.

173. Женщина в кибалке. В м. Вороньках, Лохвицкого у.

174. Женщина в намитке и в белой свите. Вороньки, Лохвиц. у.

170. Никита Билобородько. В старинной шапке. Вороньки, Лсхвиц. у.

176. Чоловик. Из с. Позников. Лохвицкого у.

177. Девочка в красной запаске. Вороньки. Лохвицкого у.

178. Порфирий Мартинович [1-й, 2-й, 3-й].

179. Казак Грыцько Ганчарь. М. Веремиевка, Золотоношск. у.

180. Трофим Мироненко. Пасько Гнучий. М. Веремиевка, Золот. у.

181. Федор Мыгаль. Чумак. М. Веремиевка, Золотоношск. у.

182. Казак Грыцько Ганчарь. М. Веремиевка, Золотоношск. у.

183. Казак Алексей Бондарь, М. Веремиевка, Золотоношск. у.

184. Внутренность хаты. М. Веремиевка, Золотоношск. у.

185. Федор Мыгаль. Рисунок. М. Веремиевка, Золотоношск. у.

6

186. Василий Корчак-Чепурковский Украинский дьяк.
            Г. Константиноград.

187. Николаевская церковь в г. Харькове. Неоконченный рисунок.

188. Художник Кожушко.

189. Егоров. Ученик Академии Художеств.

190. Яков Казыдуб. Казак м. Веремеевки, послушник Киево-Печерск. лавры.

191. Дуб. (Два этюда).

192. Груша.

193. Гора.

194. Хата.

195. Домик.

196. Две хаты.

Рисунки.

197. Рама 1-я: Ярмарка. Шинок. Воз и другие рисунки.

198. Рама 2-я: Рисунки к Лирнику [1-й, 2-й, 3-й, 4-й].

199. Рама 3-я: Кобзарь Константин Коваленко.

200. Рама 4-я: Кобзари. Баба. Церковь. Кресты. Чумак.

Рисунки к Энеиде Котляревского.

201. Рама 1-я: 7 рисунков.

202. Рама 2-я: 3 рисунка.

203. Рама 3-я: рисунка.

Всего 35 рисунков, этюдов и рам с рисунками *).

Мясоедов Г. Г.

204. Сеятель.

*) Портрет Егорова и Николаевская церковь, только не из Полтавской губ.

7

205. Последний луч.

206. Эскиз к самосожигателям.

207. Головка мальчика.

208. Головка девочки.

209. Гроты в Массандре.

210. Абрикосы в цвету.

211. Сбор вишен.

212. Дуб.

213-214. Этюды.

Пимоненко Н.

215. Разлука (акварель).

Рощина А. И.

216. Этюд старика (пастель).

217. Этюд патера.

218. Приднепровское кладбище.

219. Река Каменка.

220. Портрет Г-жи М. Ч.

221. Усадьба.

222. Заброшенная усадьба.

223. Забытые могилы.

224. 29 этюдов.

Сластионов А. Г.

225. Перед маскарадом.

226. Вид Балаклавы.

227. На этюдах.

228. Вечерок.

229. Будущая знаменитость.

230. Разлив в Миргороде.

231. Восход солнца (Миргород).

232. В Балаклаве.

233. На сенокосе.

234. Этюды Днепра и пр.

235. Этюды Полтавщины и Азовского моря.

8

236. Этюды Полтавщины и Днепра.

237. Этюды.

238. Этюды Полтавщины и Волынск. губ.

239. Этюды Полтавщины и Черниговск. губ.

240. То же.

241. Этюды Полт., Волынск. и Черниг. губ. и эскиз
            "Проводы на Запорожье".

242. Этюды Полт., Черниг., Волынск. и Таврич. губ.

243. Этюды Полт., Черниг. и Волынск. губ.

244. Этюд.

245. 55 этюдов металлизации по майолике.

Товстолужский И. А.

246. Ранней весной.

Трипольская Н. А.

247. Этюд старика-хохла.

248. Портрет моего отца.

249. Портрет Г-жи Е. Т.

250. Этюд араба.

Цысс Г. Г.

251. Этюд.

Собственность В. А. Волкова.

Ярошенко Н. А.

252. Этюд крючника.

Трутовский И.

253. Жанр.

9

Собственность г. Бибикова.

Волосков.

254. Пейзаж (1849 г.).

Собственность В. П. Горленко.

Боровиковский Владимир Лукич
(род. в Миргороде в 1756 г. ум. в Спб. в 1825).

255. Апостолы.

256. Св. Евангелист Иоанн. (Автолитография).

257. Портрет философа-мистика Юнг-Штилинга (офорт).

Школы Боровиковского В. Л.

258. Супруги Нелидовы (миниатюры на кости).

Жемчужников Л. М.

259. Слепая нищая (акварель).

Шевченко Т. Г.

260. Шинок (офорт).

Собственность А. Н. Казанцевой.

Посмертная выставка картин академика
В. Г. Казанцева.

261. Листопад.

263. Утро на севере.

264. Водопад Кивач.

265. Вечер (Черниг. губ.).

266. Морозный день.

10

267. Сумерки.

268. Уголок Малороссии.

269. Черемуха в цвету.

270. Дача в Малороссии.

271. Мельница.

272. Аллея.

273. Запущенный сад.

274. Стог сена на берегу озера.

275. Беседка.

276. Зимний пейзаж.

277. Кладбище в г. Вильне.

Акварели.

278. Первый снег в Малороссии.

279. Весна на севере.

280. Весна на юге.

281. Розы.

282. Махровый мак.

283. Азалия.

284. Яблоня.

285. Этюды.

286. Портрет художника, работы Галкина.

Писемский.

287. Акварель.

Егорнов.

288. Акварель.

Собственность Литуновского. Н. Н.

Богданов

289. Опизнилась.

Собственность Н. А. Милорадович.

Ярошенко Н. А.

290. Этюд горца.

11

Собственность Е. Е. Саранчева.

Васильковский С. И.

291. Весенняя пахота.

292. Кавказские сосны.

Г-н Корчан.

293. Улица в Бабаях.

Бродерсен Г. Г.

294. Ткачиха за работой.

295. Внутренность хаты.

296. Деревня Шишаки.

Фотографический отдел.

I. Ц. Хмелевский.

1. Портрет худож. Гр. Гр. Мясоедова.

2. Портрет артиста Кропивницкого.

3. Портрет артиста Садовского в роли Богдана Хмельницкого.

4. Портрет артиста Саксаганского в роли Богуна ("Богдан Хмельницкий").

5. Портрет малороссиянки.

6-7. 2 портрета, снятые в комнате.

12-15. 4 Малороссийский жанр.

16-17. 2 внутр. вида дома в Диканьке.

18-19. 2 вида дома и парка в Диканьке.

20-29. 10 видов окрестностей г. Полтавы.

30. 1 стереоскоп с видами и сценами.

31. 1 зал в доме бывш. Абазы.

  

Ссылки на эту страницу


1 Беркос, Михаил Андреевич
[Беркос, Михайло Андрійович] (1861–1919), художник
2 Богданов, Николай Григорьевич
[Богданов, Микола Григорович] (1850—1892), художник
3 Бухгейм, Мария Эрвиновна
[Бухгейм, Марія Ервіновна] (1879?–1909?), художница, преподаватель
4 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
5 Выдающиеся личности изобразительного искусства Полтавского края периода ХIIIV-ХХ столетий
[Видатні постаті образотворчого життя Полтавського краю періоду ХVІІІ-ХХ сторіч] - Курчакова Ольга, Бочарова Светлана
6 Жемчужников, Лев Михайлович
[Жемчужников Лев Михайлович] (1828–1912) – російський живописець і графік, етнограф
7 Зарецкий, Андрей Антонович
[Зарецький, Андрій Антонович] (1864–?), живописец
8 Из украинской старины - Альбом
[З української старовини] Из украинской старины = La pètite Russie d'autrefois : [Альбом] / рис. акад. С. И. Васильковского и Н. С. Самокиша ; поясн. текст проф. Д. И. Эварницкого ; изд. А. Ф. Маркса. – С.-Петербург: Изд. А. Ф. Маркса, 1900. – VIII, 100 с. : іл.
9 Изобразительное искусство. Фотография
[Образотворче мистецтво. Фотографія] - пункт меню
10 К открытию памятника И. П. Котляревскому
[До відкриття пам'ятника І. П. Котляревському] // Газета "Южный край", Харьков: № 7835 - 30.08(12.09).1903, стр. 2-3; № 7836 - 31.08(13.09).1903, стр. 2, 5; № 7837 - 01(14).09.1903, стр. 1-3; № 7838 - 02(15).09.1903, стр. 2; № 7844 - 08(21).09.1903, стр. 3.
11 Казанцев, Владимир Гаврилович
[Казанцев, Володимир Гаврилович] (1849-1902), русский художник-пейзажист
12 Красицкий, Фотий Степанович
[Красицький, Фотій Степанович] (1873-1944), украинский художник
13 Кульчицкий, Антин/Антоний Константинович
[Кульчицький, Антін/Антоній Костянтинович] (1860-після 1908) – иконописец, художник
14 Малюнкы художника П. Д. Мартыновича до Энеиды Котляревського
[Малюнки художника П. Д. Мартиновича до Енеїди Котляревського] // Издание Полтавской городской думы. 30 августа, года 1903
15 Мартынович, Порфирий Денисович
[Мартинович, Порфирій Денисович] (1856—1933), украинский живописец, график, фольклорист и этнограф
16 Мои воспоминания о Николае Лысенко
[Ївна Щербаківська-Кричевська. Мої спогади про Миколу Лисенка] – Е. Щербаковская-Кричевская // Нові дні, сентябрь (стр. 12-16), октябрь (стр. 7-12), 1957
17 Открытие памятника И. Котляревскому в Полтаве
Відслоненє памятника І. Котляревського в Полтаві // Літературно-науковий вістник, Львів: том 23, кн. 8, серпень 1903 р., стор. 144-145; том 23, кн. 9, вересень 1903 р., стор. 229-230; том 24, кн. 10, жовтень 1903 р., стор. 51-59; том 24, кн. 11, листопад 1903 р., стор. 138-139; том 24, кн. 12, грудень 1903 р., стор. 233-234, 236-237
18 Открытие памятника И. Котляревскому в публикациях "Полтавского вестника"
[Відкриття пам'ятника І. Котляревському в публікаціях "Полтавського вісника"] // Газета "Полтавский вестник", Типография Полтавского Губернского Правления, арендуемая Д. Подземским. Редактор-Издатель Д. Иваненко. Полтава: № 207 - 24.08(06.09).1903, стр. 1-3; № 208 - 26.08(08.09).1903, стр. 1-2; № 209 - 27.08(09.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 210 - 28.08(10.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 211 - 29.08(11.09).1903, стр. 1, 3, 4; № 212 - 30.08(12.09).1903, стр. 1-4; № 213 - 31.08(13.09).1903, стр. 1-4; № 214 - 02(15).09.1903, стр. 1-4; № 215 - 03(16).09.1903, стр. 1-4; № 216 - 04(17).09.1903, стр. 1-4; № 217 - 05(18).09.1903, стр. 1, 2, 4; № 218 - 06(19).09.1903, стр. 1-4; № 219 - 07(20).09.1903, стр. 3, 4.
19 Писемский, Алексей Александрович
[Писемський, Олексій Олександрович] (1859-1913) – живописец, график
20 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
21 Праздник в Полтаве
Сьвято в Полтаві // Газета "Руслан", Львів: чис. 196, 30.08.(12.09).1903, стор. 1, чис. 198, 02.(15.).09.1903, стор. 2, чис. 201, 05.(18.).09.1903, стор. 1, чис. 201, 05.(18.).09.1903, стор. 2, чис. 202, 06.(19.).09.1903, стор. 1, чис. 202, 06.(19.).09.1903, стор. 2, чис. 203, 07.(20.).09.1903, стор. 1, чис. 203, 07.(20.).09.1903, стор. 2, чис. 203, 07.(20.).09.1903, стор. 3, чис. 204, 10.(23.).09.1903, стор. 2, чис. 204, 10.(23.).09.1903, стор. 3, чис. 205, 11.(24.).09.1903, стор. 2, чис. 205, 11.(24.).09.1903, стор. 3, чис. 208, 14.(27.).09.1903, стор. 3, чис. 209, 16.(29.).09.1903, стор. 1, чис. 209, 16.(29.).09.1903, стор. 2, чис. 210, 17.(30.).09.1903, стор. 1, чис. 210, 17.(30.).09.1903, стор. 2, чис. 211, 18.09.(01.10).1903, стор. 1, чис. 211, 18.09.(01.10).1903, стор. 2
22 Праздник Котляревского в Полтаве
Сьвято Котляревского в Полтаві // Газета "Діло", Львів: чис. 143-28.06.(11.07.).1903, стор. 2, чис. 180-12.(25.).08.1903, стор. 3, чис. 195-30.08.(12.09.).1903, стор. 1, чис. 195-30.08.(12.09.).1903, стор. 2, чис. 198-03.(16.).09.1903, стор. 1, чис. 198-03.(16.).09.1903, стор. 2, чис. 199-04.(17.).09.1903, стор. 1, чис. 202-09.(22.).09.1903, стор. 1, чис. 202-09.(22.).09.1903, стор. 2, чис. 203-10.(23.).09.1903, стор. 1, чис. 261-18.11.(01.12.).1903, стор. 3
23 Рощина (Колесова-Рощина), Александра Ивановна
[Рощина (Колесова-Рощина), Олександра Iванівна] (1857 – 1941), художница, преподаватель

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654