Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Матушевский, Федор Павлович

Матушевський, Федір Павлович (21.06.1869 — 21.10.1919) — український громадський і політичний діяч, дипломат, публіцист.

Н. в м-ку Сміла в сім’ї священика. По закінченні Київ. духовної семінарії працював учителем у Черкасах і Київ. духовній семінарії. Член Загальної безпартійної української організації, входив до складу видавничого гуртка, на основі якого утворилося вид-во «Вік». Закінчив юрид. ф-т Дерптського ун-ту (1904). Один з фундаторів Української демократичної партії, 1905 — Української радикально-демократичної партії. Займався літературною і видавничою діяльністю, співпрацював з галицькими часописами, журналами «Киевская старина», «Літературно-науковий вісник», кооперативним часописом «Комашня» та ін. 1906 став редактором першої укр. щоденної газ. «Громадська думка» (згодом — «Рада»). Після революції 1905-1907 змушений був виїхати до Санкт-Петербурга, де активно співробітничав у місцевій громаді Товариства українських поступовців (ТУП), Доброчинному т-ві для видання загальнокорисних та дешевих книжок.

1915 був одним з організаторів Укр. к-ту допомоги жертвам рос. окупації Галичини, 1916-17 — уповноважений комітету Всерос. союзу земств і міст Пд.-Зх. фронту. На реорганізаційному з’їзді ТУП (25-26 березня 1917) обраний до Тимчасового ЦК Союзу українських автономістів-федералістів, в червні 1917 — до президії союзу, його скарбником. Належав до лідерів УРДП, яка в квітні відновила діяльність, а в червні 1917 реорганізувалася в Українську партію соціалістів-федералістів. Член Української Центральної Ради, Малої ради (див. Комітет Української Центральної Ради), Крайового комітету по охороні революції в Україні. Водночас продовжував видавничу роботу і наук. дослідження. З січня 1919 — голова надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки в Греції.

П. у м. Афіни (Греція).

Наук. дослідження М. присвячені творчості Т.Шевченка, А.Свидницького, В.Антоновича. Залишив спогади, видані 1938 під назвою «Із щоденника українського посла».

Твори/праці:

Із щоденика українського посла. В кн.: З минулого, т. 1. Варшава, 1938.

Література:

Дорошенко Д. De profundis: Пам’яті І.Л. Шрага, Ф.П. Матушевського й А.Г. Вязлова. «Хліборобська Україна», 1920-21, ч. 2-4; Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради: Біографічний довідник. К., 1998.

Т.С. Осташко.

Джерело:

Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2009. - 790 с.: іл.

  

Ссылки на эту страницу


1 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
2 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
3 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
4 Дневник (1918-1919)
[Щоденник (1918-1919)] – Євген Чикаленко. // К.: Темпора, 2011.
5 Дневник (1919)
[Щоденник (1919)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1919-1920). – Київ—Нью-Йорк: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. Стор. 34-202.
6 Дневник (1920)
[Щоденник (1920)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1919-1920). – Київ—Нью-Йорк: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. Стор. 204-528.
7 Дневники Сергея Ефремова, 1923-1925
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
8 Дневники Сергея Ефремова, 1926-1927
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
9 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 1 : Время Центральной Рады
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 1 : Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О. Цюпки : б. в., 1932. — 437 + XXI.
10 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
11 Маловідомі сторінки з життєпису Олени Пчілки
Михайло Гуць. Маловідомі сторінки з життєпису Олени Пчілки (Деякі архівні матеріали, пов'язані з відкриттям пам'ятника Іванові Котляревському в Полтаві 1903 року) // Слово і час. Науковий журнал Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. Київ, 2005, № 10. Стор. 58-66.
12 Мои воспоминания (1861-1915)
Софія Русова. Мої спомини (1861-1915) // За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України ХІХ і початку ХХ століття. Заходом Комісії новішої історії України під редакцією Голови секції акад. Михайла Грушевського. Книга друга (1861-1879 рр.). Стор. 135-175. Книга третя (1879-1915 рр.). Стор. 147-205.
13 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
14 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
15 На открытии памятника И. Котляревскому
Публікується за виданням: Андрій Жук. На відкритті пам'ятника І. Котляревському // Сучасність (література, мистецтво, суспільне життя). № 12 (36). Грудень 1963. Мюнхен. Стор. 84-94.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654