Белозерский, Василий Михайлович

Білозерський, Василь Михайлович (1825–04.03(20.02).1899) – укр. громад. діяч, журналіст, учений та педагог. Брат М. Білозерського.

Н. на х. Мотронівка (нині в складі с. Оленівка Борзнянського р-ну Черніг. обл.) у дворянській родині. Закінчив Київ. ун-т (1846). Викладав у Петровському кадетському корпусі у Полтаві (1846–47). Чл. Кирило-Мефодіївського товариства та один з авторів «Статуту Слов’янського товариства св. Кирила і Мефодія». Автор «Записки» (пояснення «Статуту...»), в якій висунув ідею об’єднання слов’ян. народів у федеративну д-ву на засадах християнства та освіти. Арештований та висланий до Петрозаводська (1847; нині місто в Карелії, РФ). Після заслання проживав у Санкт-Петербурзі. Взимку 1855/56 одружився з Надією Ген (див. Н.Білозерська). Ред. час. «Основа» (1861– 62). Згодом переїхав до Варшави. Підтримував зв’язки з галицькими політ. діячами, зокрема співробітничав з часописами «Мета» та «Правда». Останні роки життя мешкав на х. Мотронівка.

Літ.: Петров В. Шевченко, Куліш, В.Білозерський – їх перші стрічі. «Україна», 1925, № 1–2; Бернштейн М.Д. Журнал «Основа» і український літературний процес кінця 50–60-х років XIX ст. К., 1959; Кирило-Мефодіївське товариство, т. 1. К., 1990; Левенець Ю.А. Василь Білозерський. «УІЖ», 1994, № 2/3; Дудко В.І. Полтавська громада початку 1860-х рр. у листах Дмитра Пальчикова до Василя Білозерського. «Київська старовина», 1998, № 2.

О.В. Ясь.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

 

Белозерский, Василий Михайлович, 1825-1899. Один из инициаторов создания Кирилло-Мефодиевского товарищества, активный его участник. Родился в дворянской семье Черниговской губернии. В 1841-1845 учился в Киевском университете, в 1846 учительствовал в Полтавском кадетском корпусе. После разгрома товарищества был сослан в Олонецкую губернию, где, находясь под надзором полиции, служил в Петрозаводском губернском правлении. В 1856 его от надзора освободили, разрешив переехать в Петербург. Тут он сочетал государственную службу с общественной деятельностью, в частности в качестве редактора журнала "Основа" (1861-1862). Последние годы жизни провел на родине (хутор Мотроновка Борзенского уезда), где и умер.

Источник:

http://rusdrev.narod.ru

Ссылки на эту страницу


1 Барвинок, Ганна
[Барвінок, Ганна (Білозерська-Куліш Олександра Михайлівна] (1828–1911), писательница
2 Белозерский, Николай Михайлович
[Белозерський, Микола Михайлович] (1833–1896), украинский историк и этнограф, учился в ППКК
3 Громады
[Громади] - полулегальные организации украинской демократической интеллигенции
4 Гулак, Николай Иванович
[Гулак, Микола Іванович] (1822—1899), общественно-политический деятель, педагог, ученый, один из организаторов Кирило-Мефодиевского братства
5 Журналисты
[Журналісти] - пункт меню
6 Кирило-Мефодиевское общество
Кирило-Мефодиевское общество
7 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Вступне слово та частина I: Українська наддніпрянська інтеліґенція й українська національна ідея.
8 Личности - Б
[Особистості - Б] - пункт меню
9 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 8)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1910 г. по 1-е октября 1911 г. Год восьмой. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1911.
10 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 9)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1911 г. по 1-е октября 1912 г. Год девятый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1912.
11 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса (10)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1912 г. по 1-е октября 1913 г. Год десятый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1913.
12 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса (11-13)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1913 г. по 1-е октября 1916 г. Год 11, 12 и 13-й. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1916.
13 Независимая Украина
[Самостійна Україна] – Михновский Николай // На чужині. 1948. Видавництво "Український Патріот"
14 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
15 Основа
Основа, первый украинский общественно-политический и литературно-художественный журнал (1861—1862)
16 Отчет попечительства о прислуге Петровского Полтавского Кадетского Корпуса за 1914 год
[Звіт кураторства про прислугу Петровського Полтавського кадетського Корпуса за 1914 рік]
17 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
18 Пильчиков, Дмитрий Павлович
[Пильчиков, Дмитро Павлович] (1821—1893), украинский общественный и культурный деятель, педагог, преподаватель ППКК
19 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
20 Полтавский кадетский корпус в первые годы его существования
[Полтавський кадетський корпус у перші роки його існування] - Домонтович Михаил Алексеевич (воспитанник ППКК 1847 г.)
21 Преподаватели ППКК
[Викладачі ППКК] - пункт меню
22 Участники революционного движения
[Учасники революційного руху] - пункт меню

Поддержать сайт