Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Ханко, Виталий Николаевич

Ханко, Віталій Миколайович (31.08. 1937, м. Полтава) – мистецтвознавець, бібліограф, музейник, викладач, засл. працівник культури України (1994).

Нащадок козацького роду. Закінчив Миргородський керамічний технікум ім. М. Гоголя (1962), Інститут малярства, скульптури та архітектури ім. І. Ю. Рєпіна в Ленінграді (1969). Працював у ПХМ (1969–1995, заст. директора з наукової роботи), з 1995 викладає як доц. на архітектурному факультеті Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, водночас викладав у Полтавському університеті споживчої кооперації України (2002–2005), Полтавському державному педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка (1994–1995). Член НСХУ (1987), НСМНМУ (1992), міжнародної Асоціації арткритиків (АІСА, 1997, у Парижі при ЮНЕСКО). Член редакційної ради журн. «ПЄВ» (1994). Авт. понад 1700 праць, серед них – присвячені мистецькій спадщині краю, храмовій архітектурі, діячам культури і мистецтва, меценатам церкви.

Лауреат обл. премії ім. Панаса Мирного (2009).

Пр.: Полтавський художній музей: 1919–1994. Бібліографічний покажч. – Полтава, 1994; Михайло Коргун. Різьбяр: Альбом. – К., 1994; Фундатори храмів Полтавщини. Біобібліографічний слов. – ПЄВ. – 1998–1999. – Ч. 5; 2001. – Ч. 7; 2002. – Ч. 8; 2003. – Ч. 9; 2004. – Ч. 10; Словник мистців Полтавщини: Середина ХVІІ – початок ХХІ ст. – Полтава, 2002; Миргородський мистецький словник (кін. ХVІ – поч. ХХІ сторіччя): Персоналії. – Полтава, 2005; Полтавщина: плин мистецтва, діячі. Мистецтвознавчі пр. – Київ, 2007.

Літ.: Онищенко В. Історик мистецтва від Бога // Український керамологічний журнал. – Опішня, 2002. – Ч. 3. – С. 89; Онищенко В. Вагоме дослідження вченого // Українська трибуна. – Нью-Йорк, 2006. – 29 січ. – Ч. 4 (1151). – С. 4; Віталій Ханко: Біобібліографічний покажч. – К., 2007. – 220 с.; Степовик Д. Сіяч на ниві національного: Мистецтвознавець Віталій Ханко. – К., 2007; Ханко О. Ювілейне сімдесятиліття: Мистецтвознавець Віталій Ханко. – К., 2007; Федорук О. Ратай українського поля: Мистецтвознавець Віталій Ханко. – К., 2007; Шибанов Г. Талант, який усе життя шукає таланти // Українське слово. – К., 2008. – 2-15 січ. – № 1-2. – С. 9.

Т. П. Пустовіт

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Фото: http://www.folkartpoltava.narod.ru

Ссылки на эту страницу


1 Абазы
матеріали до родоводу / материалы к родословию
2 Андреев, С.
[Андрєєв, С.] купец, благотворитель
3 Бабанины
матеріали до родоводу / материалы к родословию
4 Базилевичи
матеріали до родоводу / материалы к родословию
5 Базилевские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
6 Белуха, Дмитрий
[Білуха, Дмитро] войсковой товарищ, один из основателей Успенского собора
7 Белухи-Кохановские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
8 Белявский, Иван Григорьевич
[Білявський, Іван Григорович] (1862,Полтава-1922) – народный художник
9 Богинские
Матеріали до родоводу / Материалы к родословию
10 Боровиковский, Владимир Лукич
[Боровиковський, Володимир Лукич] (1757—1825), живописец-портретист, академик Петербургской Академии искусств
11 Бутович, Николай Григорьевич
[Бутович, Микола Григорович] (1895-1961), художник, воспитанник ППКК (1913)
12 Бутовичи
матеріали до родоводу / материалы к родословию
13 Галаганы
матеріали до родоводу / материалы к родословию
14 Гарбуз, Василий Степанович
[Гарбуз, Василь Степанович] (1882—1972), украинский резчик, заслуженный мастер народного творчества УССР
15 Гладыш, Клавдий Васильtвич
[Гладиш, Клавдій Васильович] (1918—1995), исследователь архитектуры, краевед
16 Гоголи-Яновские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
17 Горленки
матеріали до родоводу / материалы к родословию
18 Гудимы-Левковичи
матеріали до родоводу / материалы к родословию
19 Данчич, Михаил Иванович
[Данчич, Михайло Іванович.] фундатор Преображенской церкви
20 Долгоруков, Василий Михайлович
[Долгоруков, Василь Михайлович] (1722-1782), военный и государственный деятель Российской империи, князь
21 Думитрашки-Раичи
матеріали до родоводу / материалы к родословию
22 Елиферий
[Єлиферій] – иконописец
23 Закревские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
24 Заньковские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
25 Захарченки
матеріали до родоводу / материалы к родословию
26 Зеленский, Арнольд/Андрей Абрамович
[Зеленський, Арнольд/Андрій Абрамович] (1812-?) – иконописец, художник, академик
27 Земские школы
Земские школы
28 Золотаревский, Ефим
[Золотаревський, Юхим] мастер-золотарь
29 Иваненки
матеріали до родоводу / материалы к родословию
30 Ивашина, Явдоха
[Івашина, Явдоха] – благотворительница
31 Илляшевич, Андрей Степанович
[Ілляшевич, Андрій Степанович] (1806-1888) – священнослужитель, благотворитель
32 Искра, Иван Яковлевич
[Іскра, Іван Якович] (?—1659), политический деятель
33 Искусствоведы
[Мистецтвознавці] - пункт меню
34 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
35 Калнышевский, Петр Иванович
[Калнишевський, Петро Іванович] (Калныш; 1690-1803), последний кошевой атаман Запорожского войска
36 Капнисты, графы
матеріали до родоводу / материалы к родословию
37 Колесников, Лев Васильевич
[Колесников, Лев Васильович] (?,Полтава—1901), купец 2-й гильдии, благотворитель
38 Комашко, Павел Савич
[Комашко, Павло Савович] (1878-1925) – мастер художественной резьбы
39 Коноваловы
матеріали до родоводу / материалы к родословию
40 Корсуны
матеріали до родоводу / материалы к родословию
41 Котельников, Иннокентий Семенович
[Котельников, Інокентій Семенович] (1823—1902), купец, благотворитель
42 Кочубеи, князья и дворяне
матеріали до родоводу / материалы к родословию
43 Крамарь, Иван
[Крамар, Іван] – старшина Полтавского полка, благотворитель
44 Крендовский, Евграф Федорович
[Крендовський, Євграф Федорович] (1810-1870-е) – художник
45 Крыжановские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
46 Куликовские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
47 Кульчицкий, Антин/Антоний Константинович
[Кульчицький, Антін/Антоній Костянтинович] (1860-після 1908) – иконописец, художник
48 Кулябки
матеріали до родоводу / материалы к родословию
49 Кунавин, Александр Михайлович
[Кунавін, Олександр Михайлович] (1780-1814) – акварелист, график
50 Лаврентьев, Максим
[Лаврентьєв, Максим] (?-?) – священнослужитель
51 Левенец, Федор
[Левенець, Федір] (1719/1720-1790) – благотворитель
52 Левицкий, Дмитрий Григорьевич
[Левицький, Дмитро Григорович] (1735(7)-1822), советник Академии Художеств, знаменитый портретист
53 Лесеневичи
матеріали до родоводу / материалы к родословию
54 Личности - Х
[Особистості - Х] - пункт меню
55 Лукьяновичи
матеріали до родоводу / материалы к родословию
56 Луценко
[Луценко] (?-?) – благотворитель
57 Мазепа, Иван Степанович
[Мазепа, Іван Степанович] (1639—1709), политический, государственный и военный деятель, дипломат, полководец; гетман Украины (1687—1709)
58 Макаренко, Николай Емельянович
[Макаренко, Микола Омелянович] (1877-1938), археолог, искусствовед, музейный деятель
59 Маркевичи
матеріали до родоводу / материалы к родословию
60 Марковы
матеріали до родоводу / материалы к родословию
61 Мартынович, Порфирий Денисович
[Мартинович, Порфирій Денисович] (1856—1933), украинский живописец, график, фольклорист и этнограф
62 Масюковы
матеріали до родоводу / материалы к родословию
63 Милорадовичи, дворяне и графы
матеріали до родоводу / материалы к родословию
64 Музей Е. Н. Скаржинской
Музей Е. Н. Скаржинской
65 Музей искусства. Короткий путеводитель
[Музей мистецтва: Коротенький провідник] - М. Я. Рудинский. Полтава. 1919/2002
66 Муравьевы-Апостолы
матеріали до родоводу / материалы к родословию
67 Нафанаил ІІ (Савченко, Николай Иванович)
[Нафанаїл ІІ (Савченко, Миколай Іванович)] (?—1875), архиепископ, епископ Полтавский и Переяславский (19.12.1850—13.09.1860)
68 Нейман, Иосиф Фридрихович
[Нейман, Йосип Фрідріхович] (1843-?) – архитектор
69 Немой, Герасим
[Німий, Герасим] иконописец, жил в XVII ст.
70 Нестуля, Алексей Алексеевич
[Нестуля, Олексій Олексійович] (н.1957), доктор исторических наук, профессор
71 Никонов, Николай Никитич
[Ніконов, Микола Микитич] (1849–1918). Архитектор
72 Новицкие
матеріали до родоводу / материалы к родословию
73 Носов, Сергей Васильевич
[Носов, Сергій Васильович] (1861—1921). Инженер-архитектор
74 Оболонский, Демьян
[Оболонський, Дем’ян] (1742-після 1804) – благотворитель
75 Ограновичи
матеріали до родоводу / материалы к родословию
76 Остроградские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
77 Пащенко, Василий Иванович
[Пащенко, Василь Іванович] (бл.1875,Полтава-1914) – иконописец, художник
78 Пащенко, Георгий К.
[Пащенко, Георгій К.] (?-?) – иконописец, художник
79 Петрович, Афанасий
[Петрович, Опанас] людвисар, отлил колокол "Кизикермен"
80 Полетики
матеріали до родоводу / материалы к родословию
81 Пономарёв, Иван
[Пономарьов, Іван] (?-?) – благотворитель
82 Прокофьев, Илья
[Прокоф‘єв, Ілля] – купец, благотворитель, Полтавский городской голова (1803-1805; 1808-1811; 1818-1819)
83 Прокофьев-Обхожий, И. С.
[Прокоф’єв-Обхожий, І. С.] (?-?) – священнослужитель
84 Пустовит, Тарас Павлович
[Пустовіт, Тарас Павлович] (1959), историк-архивист, краевед
85 Пушкарь, Мартын
[Пушкар, Мартин] (?—1658), военный и государственный деятель, полтавский полковник (1648—1658)
86 Реклинский, Василий
[Реклинський, Василь] (?—1734), иконописец
87 Родзянки
матеріали до родоводу / материалы к родословию
88 Родились в Полтаве
[Народилися у Полтаві] - пункт меню
89 Романовский, Гаврила Яковлевич
[Романовський, Гаврило Якович] (1820-1888) – священнослужитель
90 Руденко, Илья Андреевич
[Руденко, Ілля Андрійович] (бл.1825-1903/4) – иконописец, портретист
91 Руденко, Павел Яковлевич
[Руденко, Павло Якович] полковник, надворный советник, бургомистр полтавского магистрата
92 Руновский, Андрей
[Руновський, Андрей] – полтавский полковой обозный, благотворитель
93 Самойлович, Иван Самойлович
[Самойлович, Іван Самійлович] (?—1690), политический, государственный и военный деятель, дипломат, гетман Левобережной Украины (1672—1687 гг.)
94 Самуил
[Самуїл] (?—после 1769), иконописец, портретист, иеромонах
95 Сахновские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
96 Сахновский, Григорий
[Сахновський, Григорій] – полковой судья, основатель Успенского собора
97 Свечки
матеріали до родоводу / материалы к родословию
98 Сидоренко, Андрей Григорьевич
[Сидоренко, Андрій Григорович] (?-?) – иконописец, монументалист
99 Скельский, Силуян
[Скельський, Силуян] – монументалист, иеромонах
100 Скоропадский, Иван Ильич
[Скоропадський, Іван Ілліч] (1646—1722), гетман Левобережной Украины (1708—1722)
101 Стабанский, Стефан
[Стабанський, Стефан] архитектор
102 Старицкие
матеріали до родоводу / материалы к родословию
103 Судиенко, Иосиф Степанович
[Судієнко, Йосиф Степанович] (?—1811), тайный советник, благотворитель
104 Таранушенко, Стефан Андреевич
[Таранушенко, Стефан Андрійович] (1889—1976), искусствовед, педагог
105 Терещенко, Иван
[Терещенко, Іван] (?-?) – иконописец и портретист
106 Трегубов, Павел Петрович
[Трегубов, Павло Петрович] фундатор Преображенской церкви
107 Трощинский, Дмитрий Прокофьевич
[Трощинський, Дмитро Прокопович] (1754—1829), действительный тайный советник, полтавский губернский маршал, меценат украинской культуры
108 Филянский, Николай Григорьевич
[Філянський, Микола Григорович] (1873—1938), поэт, художник, ученый
109 Чарныши
матеріали до родоводу / материалы к родословию
110 Червинский, Евгений Иванович
[Червинський, Євген Іванович] (1820-?) – священнослужитель
111 Черняк, Иван Леонтьевич
[Черняк, Іван Леонтійович] полтавский полковник (1709—1722)
112 Черняки
[Черняки] матеріали до родоводу / материалы к родословию
113 Шилденко, Иван И.
[Шилденко, Іван І.] (1747—?), художник-портретист
114 Яновский, Иван Петрович
[Яновський, Іван Петрович] (1856-1900), преподаватель Полтавского духовного училища
115 Яншин, Александр
[Яншин, Олександр] (?-?) – благотворитель

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654