Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Бузинный, Александр Тихонович

Бузинний, Олександр Тихонович (09.10.1889 – р. с. невід.) – український літературознавець, архівіст, педагог.

Н. в с. Топори (нині село Ружинського р-ну Житомир. обл.). 1914 закінчив історико-філол. ф-т (словесний від.) Ніжинського історико-філол. ін-ту ім. кн. О.Безбородька. 1914–18 працював у Богодухівській чол. г-зії на Харківщині. 1919–24 читав лекції у Полтав. пед. ін-ті (від 1921 – Полтав. ін-т нар. освіти) з курсу класичних мов. 1924–27 завідував кабінетом суспільствознавства, б-кою, виконував обов’язки декана ф-ту соцвиховання та ректора Полтав. ін-ту нар. освіти. Чл. н.-д. каф-ри історії укр. к-ри в Харкові. Чл. Полтав. наук. т-ва при ВУАН. З 1922 – чл. колегії Полтав. губернського архів. управління. З 1923 – зав. розбірного від. Полтав. губернського архіву. Чимало уваги приділяв розробці теор. та методичних питань архів. справи, використанню документів.

Заарештований 18 верес. 1928 і засуджений 2 лют. 1930 (див. «Спілки визволення України» справа 1929–1930) на 5 років позбавлення волі. Висланий на Соловки. Подальша доля невідома.

Тв.: Програма для збирання етнографічних матеріалів по Богодухівському повіту. Богодухів, 1917; Практичний підручник діловодства української мови. Х., 1924; Новознайдені листи Сковороди. «Червоний шлях», 1924, № 3; Спроба Долтон-плану в Полтавському ІНО. «Шлях освіти», 1926, № 3(47); Найголовніші граматичні і стилістичні особливості української мови для студентів першого курсу. Полтава, 1926.

Літ.: Наука и научные работники СССР, т. 6. Л., 1928; Жук В. Архівне будівництво на Полтавщині (1918–1965 рр.). «Архіви України», 1966, № 2; Богдашина О.М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури імені академіка Д.І.Багалія (1921–1934 рр.). Х., 1994; Пустовіт Т. Матеріали до біобібліографічного словника: Архівісти Полтавщини 20–30-х рр. В кн.: Архівний збірник: До 80-річчя Державного архіву Полтавської області. Матеріали наукової конференції. Полтава, 1998; Верба І. Бузинний Олександр Тихонович. В кн.: Українські архівісти. Біобібліографічний довідник, вип. 1. К., 1999.

І.В. Верба.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Иновец
[Іновець] журнал литературной молодежи Полтавского института народного образования (1927—1929)
2 История одной школы (воспоминания)
[Історія однієї школи (спогади)] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Лондон. 1957-1958
3 Литературо- и языковеды
[Література-і мовознавці] - пункт меню
4 Личности - Б
[Особистості - Б] - пункт меню
5 Музейные деятели. Архивисты. Коллекционеры
[Музейні діячі. Архівісти. Колекціонери] - пункт меню
6 Научные работники и изобретатели
[Науковці та винахідники] - пункт меню
7 Новими стежками
Новими стежками, педагогический журнал, приложение к "Бюлетеню Полтавської губосвіти" (1922—1923)
8 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
9 Полтавский университет
Симон Наріжний. Полтавський університет. // Тижневик "Тризуб". Париж. 1930. Число 6 (214), стор. 12-16. Число 7 (215), стор. 7-10. Число 8 (216), стop. 10-14.
10 Репрессированные
[Репресовані] - пункт меню
11 Украинский университет в Полтаве
Вадим Щербаківський. Український університет у Полтаві // Визвольний шлях. Суспільно-політичний, літературний і науковий місячник. Грудень 1961. - Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1961. - Кн. 12/96(170). - 120 с. Стор. 1319-1324.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654