Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Лизогуб, Федор Андреевич

Highslide JS

Лизогуб, Федор Андреевич. Окончил курс реального училища подполковника Павловского в Петербурге. В 1881 г. определился помощником секретаря в мировой съезд в Чернигове и в том же году избран депутатом в Черниговское дворянское депутатское собрание от Городнянского уезда. Был кандидатом, а с 18 марта 1888 г. Городнянским предводителем дворянства и был до 16 февраля 1898 г., когда уволился с этой должности. Был почетным мировым судьей по Городнянскому и Лохвицкому уездам. С 8 декабря 1901 г. состоит в должности Председателя Полтавской Губернской Земской Управы.

Источник:

Павловский И. Ф. Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. Полтава, 1914. Стр.110

 

Highslide JS

Лизогуб, Федор Андреевич (6.11.1851-1928) - действительный статский советник (6.12.1903), председатель Полтавской губернской земской управы с 8.12.1901 года, Полтавский вице­губернатор (1914-1915), член Совета земельного самоуправления и начальник канцелярии при наместнике Кавказа (1915-1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (6.12.1895), III ст. (22.09.1897), Св. Анны II ст. (30.08.1893), I ст. (1914), Св. Станислава II ст. (22.06.1890), I ст. (26.06.1909), жена - Левиц Александра Федоровна.

Источник:

Биографический словарь. Высшие чины Российской империи (22.10.1721-2.03.1917). В 4-х томах. Т. II. Д-Л. / Сост. кин. Е.Л.Потемкин. - М.: Б.и., 2019. - 627 с. Стр. 623. Стр. 590.

 

Highslide JS
Микола Володимирович Биков та Федір Андрійович Лизогуб.
Фотоательє Йосифа Хмелевського. 1914 р.

Лизогуб, Федір Андрійович — Лизогуб Федор Андреевич — (6.10.1851, м-ко Седнів Городнянського повіту Чернігівської губ. — 1928, Белград) — громадський і державний діяч.

Походив із старовинного козацько-старшинського роду. Батько Андрій Іванович Лизогуб (1804—1864) входив у коло найближчих друзів Т. Шевченка, помер у Сорочинцях Миргородського повіту. Брат Дмитро Андрійович Лизогуб (1850—1879), революціонер-народоволець, був страчений царським урядом в Одесі.

Майбутній прем'єр-міністр Української Держави з'явився на світ у Седнівському родовому маєтку Лизогубів. Із 1886 р. — повітовий городнянський, згодом — чернігівський гласний. У 1901—1915 рр. очолював губернську земську управу у Полтаві. Сприяв перетворенню міста у центр української культури. Виступив одним із ініціаторів спорудження пам'ятника І. Котляревському, видання творів письменника, побудови для земства нового будинку в українському стилі, відкриття музею. Матеріально підтримував художньо-промислову школу ім. М. Гоголя у Миргороді. Належав до партії октябристів, представляючи аґрарну буржуазію Полтавщини. У 1915—1917 рр. був радником російського намісника на Кавказі.

Після Лютневої революції очолив відділ іноземних підданих Міністерства закордонних справ Росії. Рятуючись від червоного терору, у 1917 р. переїхав на Україну, де став консультантом із земських справ при Генеральному Секретаріаті УЦР. За уїдливим зауваженням В. Винниченка, "виметений большевиками разом з другим бюрократичним сміттям з Росії й підібраний "соціалістичною" українською владою".

Після гетьманського перевороту очолив Міністерство внутрішніх справ в уряді М. Устимовича. З 10 травня 1918 р.— Голова Ради Міністрів Української Держави. Проводив помірковано-консервативну політику. Намагався стабілізувати політичне, економічне та культурне життя всередині країни та послідовно відстоював інтереси України на міжнародній арені. Перебуваючи з офіційним візитом у Німеччині, домовився про надання кредиту і розвиток взаємної торгівлі та підтримку України в територіальних суперечках із сусідніми державами. Пробував залучити до співпраці в уряді представників партій національно-демократичного спрямування. 24 жовтня 1918 p. сформував новий склад уряду, в якому з'явилося п'ять представників Українського Національного Союзу. Склав повноваження після проголошення П. Скоропадським федеративного союзу з білогвардійською Росією 14 листопада 1918 р.

Помер на еміграції в Югославії.

Джерело:

Білоусько О. А., Єрмак О. П., Ревегук В. Я. Новітня історія Полтавщини (І половина ХХ ст.). Стор.71-72

Садиба Лизогубів - http://serg-klymenko.narod.ru/Other_World/Ukraine.Pivnich_3.htm

Світлина - https://www.domgogolya.ru

 

Ссылки на эту страницу


1 Автобиография
Автобіографія // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 7-9.
2 Большевистские «гарантии» независимости Украины
Більшевицькі «гарантії» самостійности України // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 7-9.
3 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
4 Воспоминания беглеца
Володимир Леонтович. Спогади утікача // Берлін : Українське слово, 1922. - 154 с. - (Бібліотека "Українського слова"; ч. 13).
5 Воспоминания: конец 1917 — декабрь 1918.
Павло Скоропадський. Спогади: кінець 1917 — грудень 1918. // Головний редактор Ярослав Пеленський. Київ-Філадельфія. 1995
6 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
7 Губернского земства здание
[Губернського земства будинок]
8 Дневник (1918-1919)
[Щоденник (1918-1919)] – Євген Чикаленко. // К.: Темпора, 2011.
9 Дом Полтавского земства: кое-что из истории сооружения и функционирования
[Будинок Полтавського земства: дещо з історії спорудження та функціонування] - Ханко Виталий
10 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
11 Из былого. Том ІІ. От Гетмана до Директории
[З минулого. Від Гетьмана до Директорії]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1923.
12 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
13 Леонтович, Владимир Николаевич
[Леонтович, Володимир Миколайович] (1866—1933), историк, общественно-политический деятель, писатель
14 Лизогуб, Дмитрий Андреевич
[Лизогуб, Дмитро Андрійович] (1850—1879), участник движения народников в Украине в 70-80-х гг.
15 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Вступне слово та частина I: Українська наддніпрянська інтеліґенція й українська національна ідея.
16 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Частина IV: Про політику, як умілість вибору такого методу здобування та орґанізації влади і орґанізації громадянства, який-би уможливив будову і збереженя окремої Держави на Українській Землі і забезпечив істнування та розвиток Української Нації.
17 Личности - Л
[Особистості - Л] - пункт меню
18 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 5)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1907 г. по 1-е октября 1908 г. Год пятый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1908
19 Мои воспоминания (1861-1915)
Софія Русова. Мої спомини (1861-1915) // За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України ХІХ і початку ХХ століття. Заходом Комісії новішої історії України під редакцією Голови секції акад. Михайла Грушевського. Книга друга (1861-1879 рр.). Стор. 135-175. Книга третя (1879-1915 рр.). Стор. 147-205.
20 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
21 На открытии памятника И. Котляревскому
Публікується за виданням: Андрій Жук. На відкритті пам'ятника І. Котляревському // Сучасність (література, мистецтво, суспільне життя). № 12 (36). Грудень 1963. Мюнхен. Стор. 84-94.
22 Николай Михновский (Очерк общественно-политической биографии)
[Микола Міхновський (Нарис суспільно-політичної біографії)] – Андриевский Виктор. // Визвольний шлях. Видає "Українська видавнича спілка" — 1974. — № 6 (315). Річник XXVII — С. 588-617
23 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
24 Общество сельского хозяйства
Общество сельского хозяйства
25 Октябристы (“Союз 17 октября”)
Октябристы (“Союз 17 октября”)
26 Открытие памятника И. Котляревскому в Полтаве
Відслоненє памятника І. Котляревського в Полтаві // Літературно-науковий вістник, Львів: том 23, кн. 8, серпень 1903 р., стор. 144-145; том 23, кн. 9, вересень 1903 р., стор. 229-230; том 24, кн. 10, жовтень 1903 р., стор. 51-59; том 24, кн. 11, листопад 1903 р., стор. 138-139; том 24, кн. 12, грудень 1903 р., стор. 233-234, 236-237
27 Открытие памятника И. Котляревскому в публикациях "Полтавского вестника"
[Відкриття пам'ятника І. Котляревському в публікаціях "Полтавського вісника"] // Газета "Полтавский вестник", Типография Полтавского Губернского Правления, арендуемая Д. Подземским. Редактор-Издатель Д. Иваненко. Полтава: № 207 - 24.08(06.09).1903, стр. 1-3; № 208 - 26.08(08.09).1903, стр. 1-2; № 209 - 27.08(09.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 210 - 28.08(10.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 211 - 29.08(11.09).1903, стр. 1, 3, 4; № 212 - 30.08(12.09).1903, стр. 1-4; № 213 - 31.08(13.09).1903, стр. 1-4; № 214 - 02(15).09.1903, стр. 1-4; № 215 - 03(16).09.1903, стр. 1-4; № 216 - 04(17).09.1903, стр. 1-4; № 217 - 05(18).09.1903, стр. 1, 2, 4; № 218 - 06(19).09.1903, стр. 1-4; № 219 - 07(20).09.1903, стр. 3, 4.
28 Открытие памятника И. Котляревскому в публикациях газеты "Волынь".
[Відкриття пам'ятника І. Котляревському в публікаціях газети "Волинь"] - "Волынь". Газета политическая, литературная и общественной жизни. Ред. Г. И. Коровицкий. Житомир (Волынская губ.), 1903 г.: № 171, стр. 2; № 175, стр. 2 и 179, стр. 2.
29 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
30 Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители
[Полтавці: Ієрархи, державні і громадські діячі і благодійники] - Павловский Иван Францевич // Полтава: Т-во Печатн. Дела (тип. бывш. Дохмана), 1914
31 Праздник Котляревского в Полтаве
Сьвято Котляревского в Полтаві // Газета "Діло", Львів: чис. 143-28.06.(11.07.).1903, стор. 2, чис. 180-12.(25.).08.1903, стор. 3, чис. 195-30.08.(12.09.).1903, стор. 1, чис. 195-30.08.(12.09.).1903, стор. 2, чис. 198-03.(16.).09.1903, стор. 1, чис. 198-03.(16.).09.1903, стор. 2, чис. 199-04.(17.).09.1903, стор. 1, чис. 202-09.(22.).09.1903, стор. 1, чис. 202-09.(22.).09.1903, стор. 2, чис. 203-10.(23.).09.1903, стор. 1, чис. 261-18.11.(01.12.).1903, стор. 3
32 Праздник украинской интеллигенции [к открытию памятника И. П. Котляревскому]
[Свято української інтелігенції (до відкриття пам'ятника І. П. Котляревському)] - Ефремов Сергей // Киевская старина. - 1903, 10, с. 168-202
33 Скоропадский, Павел Петрович
[Скоропадський, Павло Петрович] (1873—1945), украинский государственный и политический деятель, военачальник, гетман Украины (1918)
34 Три недели в гетманском правительстве Украины
Три тижні в гетьманському уряді України // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 212-218.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654