Игорь (Исиченко, Юрий Андреевич)

Ігор (Ісіченко, Юрій  Андрійович) (28.01.1956, радгосп Мурапталовський Куюрґазинського р-ну Башкирської АРСР, Росія) – церковний діяч, архієпископ УАПЦ.

Дитячі роки провів у м. Балаклія Харківської обл. Закінчив філологічний факультет Харківського державного університету (1979), Колеґію Патріярха Мстислава у Харкові (1998). Канд. філологічних наук (1997), бакалавр богослов’я (1998).

У 1979–1981 працював учителем української мови та л-ри середньої школи № 6 м. Балаклія. З лют. 1981 – викладач (згодом доц.) кафедри історії української л-ри Харківського державного університету. Літературознавчі дослідження присвячені гол. чином л-рі українського бароко, жанрам середньовічної та барокової прози, взаємодії л-ри та релігії, творчості Тараса Шевченка. Досліджує також історію християнської Церкви.

У 1988–1990 працював у громадсько-політичних організаціях «Спадщина», Товариство української мови ім. Т. Шевченка, Народний Рух України, брав участь у створенні цих організацій на Харківщині. 15.02.1990 організував ініціативну групу для створення православного братства, 07.07.1990 очолив Українське Православне Братство на Харківщині, яке згодом увійшло до Всеукраїнського братства ап. Андрія Первозваного УАПЦ. З 13.12.1991 до 12.12.1992 був гол. Всеукраїнського братства ап. Андрія Первозваного УАПЦ.

12.03.1992 таємно прийняв чернечий постриг. З благословення патріарха Київського і всієї України Мстислава 20.12.1992 висвячений на ієродиякона, 04.01.1993 – на ієромонаха, 12.07.1993 – на єпископа Харківського і Полтавського УАПЦ. 29.05.1997 Помісним Собором УАПЦ піднесений у сан архієпископа. 17.10.1996 указом патріарха Димитрія призначений керуючим справами Патріархії УАПЦ, 14.09.2000 обраний на цю посаду Помісним Собором УАПЦ. 27.09.2000 призначений особистим представником митрополита УАПЦ Костянтина в Україні. Ректор Колеґії Патріарха Мстислава в Харкові (з 1998). Директор Українського центру візантиністики і патрології (з 2002).

Пр.: Києво-Печерський патерик у літературному процесі кін. XVI – поч. XVIII ст. на Україні. – К.: Наукова думка, 1990. –180 с.; Історія Христової Церкви в Україні: Конспект лекцій для студентів духовних шкіл. – Харків, 1999. – 265 с.; Загальна церковна історія: Підруч. для вищих духовних шкіл. – Харків: Акта, 2001. – 601 с.; Монашество давнього Єгипту. – Харків: Акта, 2002. – 214 с.; Історія Христової Церкви в Україні. – Харків: Акта, 2003. – 471 с.; Самоучитель украинского язика. – 2-е изд. – К.: Вища школа, 1990 (у співавт.).

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Фото: http://www.zn.ua/3000/3690/31991/

  

Игорь (Исиченко, Юрий Андреевич), Украинская Автокефальная Православная Церковь, архиепископ.

Юрий Исиченко родился 28 января 1956 г. в Мурапталовском совхозе Куюрґазинского р-на в Башкирии. В том же году семья переехала в город Балаклею Харьковской области.

В 1979 г. закончил филологический факультет Харьковского университета (поступил в 1974) по специальности - украинский язык и литература.

Преподавал украинскую литературу в средней школе № 6 в городе Балаклее.

С февраля 1980 г. - преподаватель (позднее доцент) в Харьковском государственном университете на филологическом факультете по кафедре истории украинской литературы.

В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию "Киево-Печерский патерик в историко-литературном процессе XVI-XVIII вв. на Украине" по филологии.

В 1988-1990 гг. принимал активное участие в создании Общества украинского языка им. Тараса Шевченко и Народного движения Украины (Рух) на харьковщине, работал в общественно-политической организации "Спадщина".

15 февраля 1990 г. организовал инициативную группу для создания православного братства, 7 июля 1990 г. возглавил Украинское Православное Братство на Харьковщине, которое позднее вошло во Всеукраинское братство апостола Андрея Первозванного УАПЦ. 13 декабря 1991 г. - 12 декабря 1992 р. стоял во главе Всеукраинского братства апостола Андрея Первозванного УАПЦ.

Монашеский постриг (с именем Игоря) принял 12 марта 1992 г. в Михайловском Златоверхом монастыре г. Киева УАПЦ (тайно).

С благословения Патриарха Киевского и всея Украины Мстислава 20 декабря 1992 г. возведен во иеродиакона, 4 января 1993 г. - в иеромонаха.

12 июля 1993 г. хиротонисан во епископа Харьковского и Полтавского.

В 1996 г. в УАПЦ произощел раскол. 26 ноября 1996 г. в Киеве, в церкви Николы Набережного состоялся Всеукраинский Архиерейский Собор Украинской Автокефальной Православной Церкви. Собор принял решение запретить в священнослужении за нарушения Устава УАПЦ Патриарха Димитрия (Ярему) и отчислить его за штат. Собор также принял решение упразднить в УАПЦ пост Патриарха до воссоединения всех Православных Церквей Украины. Управляться в этот период УАПЦ будет Архиерейским Собором и местоблюстителем Патриаршего Престола. Местоблюстителем на Соборе был избран блаженнейший митрополит Тернопольский и Волынский Василий (Боднарчук), брат покойного митрополита Иоанна Боднарчука. Собор также подтвердил запрещение в священнослужении епископа Харьковского и Полтавского Игоря (Исиченко).

29 мая 1997 г. Поместным Собором УАПЦ возведен в сан архиепископа.

17 октября 1996 г. указом патриарха Димитрия назначен управляющим делами Патриархии УАПЦ. 

В 1998 г. окончил Коллегию Патриарха Мстислава в Харькове со степенью бакалавра.

14 сентября 2000 г. избран на должность управляющего Поместным Собором УАПЦ.

27 сентября 2000 г. назначен особым представителем митрополита УАПЦ Костантина на Украине.

С 1998 г. - ректор Коллегии Патриарха Мстислава в Харькове.

С 2002 г. - директор Украинского центра византологии и патрологии.

Основные научные интересы - литература украинского барокко, жанры средневековой прозы, взаимодействие литературы и религии, творчество Тараса Шевченко, история христианской Церкви.

Труды:

Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI - початку XVIII ст. на Україні. - К.: Наук. думка, 1990. - 180 с.

Історія Христової Церкви в Україні: Конспект лекцій для студентів духовних шкіл. - Харків, 1999. - 265 с.

Загальна церковна історія: Підручник для вищих духовних шкіл. - Харків: Акта, 2001. - 601 с.

Монашество давнього Єгипту. - Харків: Акта, 2002. - 214 с.

Історія Христової Церкви в Україні. - Харків: Акта, 2003. - 471 с.

Самоучитель украинского языка (К.: Вища школа, 1989; 2-е вид. - К.: Вища школа, 1990) (в соавторстве В.С. Калашником и А.О. Свашенко).

Источник:

Благотворительный фонд "Русское Православие" (http://www.ortho-rus.ru)

Ссылки на эту страницу


1 Личности - И, Й
[Особистості - І, Й] - пункт меню
2 Религиозные деятели
[Релігійні діячі] - пункт меню

Поддержать сайт