Сукачов, Леонид Иванович

Сукачов, Леонід Іванович (14(01).04.1912, Полтава — 19.12.1937), поет і критик.

Поет і критик, дослідник української літератури, викладач вузу, активний громадський діяч — таким знали Леоніда Івановича Сукачова на Україні в 30-і роки. На Полтавщині ж його пам’ятають і в Березовій Луці, де минули шкільні роки, і в Гадячі, де вчився в педтехнікумі (1927 — 1929), і в Полтаві, де він народився і де потім продовжував освіту в інституті соціального виховання та починав широку літературну діяльність.

Цікаві спогади про довгорічну дружбу з Сукачовим, яка почалася ще в педтехнікумі і продовжувалась у Харкові та Києві, надіслав свого часу на наше прохання Павло Стендик, літератор і журналіст із Лохвиці. За цими спогадами, Леонід Гадяцький (один із псевдонімів Сукачова) вимальовується розумною, освіченою, товариською людиною, талановитим письменником і багатообіцяючим ученим. Добрим словом згадав Сукачова і Леонід Новиченко. Вони познайомилися в редакції гадяцької райгазети "Будівник соціалізму" на початку 30-х років.

На жаль, сьогоднішній читач мало що знає про життя і діяльність Л. І. Сукачова. Нам пощастило розшукати сестру письменника Надію Іванівну Сукачову, і їй завдячуємо тим, що маємо тепер повну біографію і фото Леоніда Івановича.

Л. І. Сукачов виховувався в трудовій інтелігентній сім’ї вчителя, де особливо шанували книжку. В дитинстві він багато читав, учився музики і малювання, писав п’єси і сам їх ставив. П. А. Стендик засвідчує вправні літературні спроби Сукачова, які вміщувалися в технікумівській стінгазеті "Студент революції".

Бурхливо розвивається його обдарування в полтавський період (1929 — 1932). В інституті він вступає в комсомол, починає активно співпрацювати в пресі. Його вірші, статті, нариси, кореспонденції друкуються в газетах "Більшовик Полтавщини", "Крицеві шляхи", "Ударник", у збірнику "За багатомільйонний комсомол" (1931), у республіканських журналах.

У 1931 році Сукачов працював у Полтавському міськкомі комсомолу. З 1933 року він відповідальний секретар журналу "Піонерія", пише дитячі твори. Одночасно починає навчатися в аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, а потім Київського університету. У харківських, згодом київських виданнях з’являються його вірші, оповідання, нариси (деякі під псевдонімами Ель Чо, Омелько Блюдечко та ін.). Твори Л. Сукачова публікувались у журналах "Дитячий рух", "Піонервожатий", "Весела бригада". 1933 року в переробці Л. Сукачова виходить "Щоденник Еміля Соляно" А. Торреса, в 1934 році — його книга для дітей "Народжені Жовтнем".

У травні 1936 року Л. Сукачов закінчив аспірантуру і став працювати старшим науковим співробітником Інституту літератури АН УРСР. Його наукові статті друкуються в журналах "Літературна критика", "Шторм", "За марксоленінську критику", в "Літературній газеті", "Вістях" та інших виданнях. Найбільше серед них статей з шевченкознавства ("Поет революційної демократії", "Шевченко в пазурах миколаївських інквізиторів", "Шевченко про сатиру", "Легенда про нездоланого Прометея", "Островський і Шевченко" та ін.).

У 1936 році Л. І. Сукачов був делегатом І конференції молодих учених України. Того ж року він починає читати курс української літератури в Київському педагогічному інституті.

Леонід Іванович бере участь у підготовці академічного видання творів Т. Г. Шевченка (2-го і 5-го томів), коментує разом з А. Костенком текст Шевченкового "Журналу (щоденника)", пише передмови, примітки і коментарі до інших видань шевченківських творів.

У рукописному звіті "Моя робота в 1936 році" Сукачов зазначив, що на 80 відсотків завершив свою кандидатську дисертацію і закінчив статтю "Пушкін як сатирик" (до пушкінського збірника). Збереглись неопубліковані статті про дитячу літературу "Сонячна поезія", "Над ким сміявся Пушкін" тощо. В 1937 році молодий учений був репресований і загинув. Реабілітований у 1955 році.

Творчий доробок письменника і вченого є цінним надбанням української літератури. Треба сподіватися, що в майбутньому будуть опрацьовані і з користю використані не лише опубліковані, але й ті твори, які залишилися в рукописах.

Джерело:

Петро Ротач, "Колоски з літературної ниви" - http://www.pollitra.pi.net.ua

Ссылки на эту страницу


1 Литературо- и языковеды
[Література-і мовознавці] - пункт меню
2 Личности - С
[Особистості - С] - пункт меню
3 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
4 Поэты
[Поети] - пункт меню
5 Родились в Полтаве
[Народилися у Полтаві] - пункт меню