Бодянский, Осип Максимович

Highslide JS

Бодянський, Осип (Йосип) Максимович (псевд.: Запорожець, І.Мастак та ін.; 12.11(31.10).1808– 18(06).09.1877) – філолог, історик, письменник, перекладач. Д-р слов’ян. філології (1855), чл.-кор. Петерб. АН (1854).

Н. в с. Варва в родині священика. Навч. в Переяслав. та Полтав. духовних семінаріях. Закінчив Моск. ун-т (1834). 1837 – магістр словесних наук. 1837–42 перебував у наук. відрядженні в пд.- та зх.- слов’ян. країнах. 1842–68 – проф. каф-ри історії і літ. слов’ян. наріч Моск. ун-ту, секретар Моск. т-ва історії та старожитностей рос. при Моск. ун-ті та ред. «Чтений» цього т-ва (1846–48, 1858–77). В них вміщено багато цінних матеріалів з укр. історії: «История Руссов», «Літопис Самовидця», тв. П.Симоновського, А.Заруцького, «Діаріуш» М. Ханенка (1858) та ін. Приділяв особливу увагу творчості Г. Квітки-Основ’яненка, М. Гоголя.

Вагомими результатами наук. і літ. діяльності стали вид. «Наських українських казок» (1835) під псевд. І. Материнки, підготовка магістерської дис. «Про народну поезію слов’янських племен» (1837), докторської дис. «Про час виникнення слов’янських письмен» (1855). Під псевд. А. Бода-Варвинець друкував укр. поезії в рос. журналах. Як автор цих та ін. наук. і літ. творів суттєво поглибив та широко популяризував знання з історії, мови і літ. України. Чільне місце в його творчій спадщині посідають пер. рос. мовою праць чеських, польс., укр. істориків П. Шафарика, Ф. Палацького, Д. Зубрицького й ін.

Від 1844 підтримував дружні стосунки з Т.Шевченком.

П. у м. Москва.

Літ.: Василенко Н.П. О.М. Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии. К., 1904; Кондрашов Н.А. Осип Максимович Бодянский. М., 1956; Українські письменники. Біобібліографічний словник, т. 2. К., 1963.

П.Т. Тронько.

Источник:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Академик Орест Иванович Левицкий
[Академік Орест Іванович Левицький († 9 травня (26 квітня) 1922 року) - Василенко М. П. // К. : Юридична думка. Т. 2 - 2006. - 560 с. Стор. 169-214.
2 Бодянские
Матеріали до родоводу / Материалы к родословию
3 Гнедич, Павел Александрович
[Гнідич, Павло Олександрович] (1884-1919) — этнограф и фольклорист
4 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
5 Костомаров, Николай Иванович
[Костомаров, Микола Іванович] (1817—1885), историк, этнограф, писатель, критик
6 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
7 Литературо- и языковеды
[Література-і мовознавці] - пункт меню
8 Личности - Б
[Особистості - Б] - пункт меню
9 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
10 Осип Максимович Бодянский в его дневнике 1849-1850 г.г.
[Йосип Максимович Бодянський в його щоденнику 1849—1850 р.р.] - Сообщил И. Ф. Павловский // Русская старина. - 1888. т. LX, ноябрь, стр. 395-416; 1889. т. LXIV, октябрь, стр. 123-141.
11 Первое дополнение к "Краткому биографическому словарю ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века"
[Перше доповнення до "Короткому біографічного словника вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття"] - Павловский И. Ф. // Полтава. Т-во Печатного Дела (тип. бывш. Дохмана), 1913 г.
12 Переводчики
[Перекладачі] - пункт меню
13 Писатели, публицисты, драматурги
[Письменники, публіцисти, драматурги] - пункт меню
14 По вопросу о происхождении названия "Полтава"
[До питання про походження назви "Полтава"] - Л. Мациевич. По вопросу о происхождении названия "Полтава" // Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Год пятнадцатый. Том LIV. Июль-август 1896 г. Документы, известия и заметки. Стр. 25-26