Яновская, Любовь Александровна

Highslide JS
Л. А. Яновская.

Яновська, Любов Олександрівна (псевдоніми Ф. Екуржа, Омелько Реп'ях, уроджена Щербачова Любов; *1861—†1933), письменниця і громадська діячка родом з с. Миколаївки на Чернігівщині.

Закінчила Полтавський інститут шляхетних дівчат (1881) і працювала вчителькою в Лубенському повіті на Полтавщині, була засновницею недільних шкіл. З 1905 жила в Києві, де й померла. Писати починала російською мовою, потім перейшла на українську. Перше українське оповідання "Злодійка Оксана" датоване 1897 р. Яновська авторка близько 100 оповідань, повістей, романів, значна частина яких не була друкована за її життя, а деякі й не були закінчені. Твори Яновської присвячені зображенню життя селянства й інтелігенції; манера письма реалістична в народницькому дусі. Після згаданого оповідання була написана драма "Повернувся з Сибіру" (1897), далі з'явилися повість "Городянка" (1900), комедія "На Зелений Клик" (1900). Чимало творів передруковано чи й надруковано вперше вже за української держави 1918 р. чи за радянського часу: зокрема п'єси "Лісова квітка", "Жертви", "Людське щастя", "На сіножаті", "Дзвін, що до церкви скликає, та сам у ній ніколи не буває" (1918). З 1916 Яновська припинила літературну діяльність, але її твори, писані під значним впливом І. Нечуя-Левицького, П. Мирного й почасти М. Коцюбинського, були досить популярні й протягом наступних років початку XX ст.

Зібрані твори Яновскої видавано двічі: "Твори", І—II (1930) і посмертно — "Твори", І—II (1959).

Джерело:

Енциклопедія українознавства: В 10 томах / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.

 

Яновская, Любовь Александровна, (урожденная Щербачева). Род. в 1861 г. в селе Николаевском, Борзенского уезда, Черниговской губ. Окончила Полтавский институт с шифром и по выходе замуж, проживает в Лубенском уезде, где и посвятила себя литературному труду. Малорусская писательница. Впервые выступила на литературное поприще в 1887 году, написавши "Злодейка Оксана" — "Зоря" 1895 г. Затем ее произведения: "Смерть Макарыхы", "Идеальный батько", "На синожатии", — Киеве. 1901 г. "Повернулся из Сибири", "На Меланкы", — Литер. Науч. Вестник, 1902.; "Дзвин до церкви склыкаэ". См. новинки нашей литературы — Л. Н. Вистнык, 1901. 12.

Источник:

И. Ф. Павловский. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912. Стр. 232-233

Ссылки на эту страницу


1 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
2 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
3 Институт благородных девиц
Институт благородных девиц
4 Институт благородных девиц: культуроведческий контекст (к 185-летию со дня основания Полтавского института благородных девиц)
[Дівочий інститут: культурознавчий контекст (до 185-річчя від дня заснування Полтавського дівочого інституту)] - Кочерга Надежда Константиновна
5 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
6 Личности - Я
[Особистості - Я] - пункт меню
7 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
8 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
9 Писатели, публицисты, драматурги
[Письменники, публіцисти, драматурги] - пункт меню
10 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.
11 Полтавский институт благородных девиц Мазанов
Полтавский институт благородных девиц. Мазанов Петр Иванович. Полтава, 1898
12 Учились в Полтаве
[Вчилися в Полтаві] - пункт меню