Николай І

Highslide JS

Микола І [Микола Павлович Романов; 25.6.(6.7)1796 - 18.2.(2.3.)1855] - російський імператор (1825-1855). Третій син Павла І.

Зайняв престол після раптової смерті Олександра І і жорстокого придушення повстання декабристів 1825. М. І, прагнучи зміцнити імперію, встановив у країні режим військово-поліцейської диктатури. При М. І величезну роль в державному управлінні відіграла особиста канцелярія царя і особливо її “Третій відділ” - управління таємної політичної поліції і жандармерія. В 1830-31 придушив національно-визвольне повстання в Польщі, був одним з організаторів розгрому Угорської революції 1848-49. Політика М. І щодо України була спрямована на повну нівеляцію національних особливостей, прав і традицій українського народу - скасування Магдебургського права (1835) й Литовського статуту, ліквідацію греко-католицької церкви на Правобережній Україні, боротьбу проти українського національно-визвольного руху (арешт членів Кирило-Мефодіівського Братства, переслідування і заслання Т. Шевченка). Основним напрямком зовнішньополітичної діяльності уряду М. І стала підтримка реакційних режимів в усій Європі. За М. І Росія вела війни за завоювання Кавказу і СередньоїАзії, а також російсько-іранську 1826-28 і російсько-турецьку 1828-29 війни. Поразка Росії у Кримській війні 1853-56 стала причиною глибокої кризи всього режиму, встановленого М. І і прискорила його смерть (правдоподібно самогубство).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. - http://history.franko.lviv.ua

 

Полтаву удостоили посещением следующие Высочайшие Особы:

1. 1832 г., 11 сентября, Государь Император Николай I.

2. 1835 г., 18 сентября, Государь Император Николай I.

5. 1842 г., 16 сентября, Государь Император Николай I.

7. 1845 г., 23 сентября, Государь Император Николай I.

9. 1850 г., 20 сентября, Государь Император Николай I.

10. 1852 г., 18 сентября, Государь Император Николай I и Великие Князья Николай и Михаил Николаевичи.

Источник:

Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд. Исправл. и дополн. Полтава. 1902 г. Стр. 36-38

Ссылки на эту страницу


1 «Разбор» излишка приходского клира в военную службу (1831 г.)
[«Розбір» надлишку парафіяльного кліру в військову службу (1831 г.)] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1880. – № 3. – С. 140-151
2 Автобиографическая записка И. И. Сердюкова
[Автобіографічна записка І. І. Сердюкова]. И. Сердюков. Автобиографическая записка И. И. Сердюкова // "Киевская старина", т. LII, 1896 г., ноябрь (стр. 178-224), декабрь (стр. 337-373)
3 Александр (Павлович, Андроник Иванович)
[Олександр (Павлович, Андронік Іванович)] (1798—1874), епископ Полтавский и Переяславский (1860-1862)
4 Александр II
[Олександр II] (1818—1881), российский император (1855—1881)
5 Александра Федоровна
[Олександра Федорівна](1798—1860), Императрица
6 Бибиков, Илларион Михайлович
[Бібиков, Іларіон Михайлович](1793—1861), один из инициаторов учреждения масонской ложи "Любовь к истине"
7 В десятую годовщину
[В десяту річницю 22.1.1918-22.1.1928] – Андриевский Виктор (речь на торжественной академии в украинской станице при г. Калише 22.1.1928) // Тиражом "Лагеря". Калиш. 1928. Типография издательства "Черномор"
8 В родном гнезде (летопись рода Бутовских)
[У рідному гнізді (літопис роду Бутовських)] - Алексей Дмитриевич Бутовский
9 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
10 Вайнгортовские чтения - 2009
[Вайнгортівські читання] - материалы третьей научной конференции "Вайнгортовские чтения"
11 Вольховский, Владимир Дмитриевич
[Вольховський, Володимир Дмитрович] (1798, Полтава—1841), генерал-майор, участник движения декабристов
12 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
13 Воспоминания о Полтавской битве, открытие памятника Петру Великому, в 1849 году, и Шведская могила в Полтаве
[Спогади про Полтавську битву, відкриття пам'ятника Петру Великому, в 1849 році, та Шведська могила у Полтаві] - П. И. Бодянский // Полтава. Типография Губернского Правления. 1849
14 Воспоминания об императоре Николае Павловиче
[Спогади про імператора Миколу Павловича]. Заиковский К. В.
15 Воспоминания С. В. Скалон (урожденной Капнист)
[Спогади С. В. Скалон] // Исторический вестник. – Май-июль 1891
16 Воспоминания старого учителя И. К. Зайцева (1805—1887)
[Спогади старого вчителя І. К. Зайцева (1805-1887)]. Зайцев Иван Кондратьевич. "Русская старина", апрель, май, июнь 1887 г., том. 54
17 Врангель, Егор Петрович
[Врангель, Єгор Петрович] (1803-1873), генерал-лейтенант, директор ППКК (1849-1856)
18 Глазами маленького человека или записки обывателя
[Очима маленької людини або записки обивателя] – Мемуары Александра Митрофановича Шапаровского
19 Гоголевские ночи: диалог южной живописи и северной графики
[Гоголівські ночі: діалог південного живопису і північної графіки] - Владимир Леонтьевич Вайнгорт
20 Годы моего учения в Петровском-Полтавском кадетском корпусе
[Роки мого навчання в Петровському-Полтавському кадетському корпусі] - Бутовский А. Д. // Петроград. Типография М. М. Стасюлевича, Вас. ост., 5 лин., 28. 1915 г.
21 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
22 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
23 Домик с декорациями (Историческая быль)
[Будиночок з декораціями (Історична бувальщина)] - Воспоминания М. Н. Шереметева, воспитанника ППКК 1908 г.
24 Достопримечательности Полтавы
[Визначні пам‘ятки Полтави]. Бодянский П. И. // Типография Губернского Правления. Полтава. 1850. (Спасская церковь и Петровский Полтавский кадетский корпус)
25 Записки о Полтаве и ее памятниках
[Записки про Полтаву та її пам`ятники]. Бучневич Василий Евстафиевич. Полтава. 1902
26 Из воспоминаний о прожитом
[Зі спогадів про прожите]. Тимченко-Рубан Иван Романович. Исторический вестник, июль-август 1890, том. 41
27 Из прошлого Полтавской епархии (архивные мелочи)
[З минулого Полтавської єпархії (архівні дрібниці). I. Захоплення Думою і поліцією церковного будинку. II. Огляди єпархії єпископом Гедеоном. III. До хресної ходи на Переяславі. Розпорядження Нафанаїла, єпископа Полтавського. IV. Покарання за вінчання з іншого приходу] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1917. – № 11. С. 896-900.
28 Институт благородных девиц как составная часть архитектурного ансамбля г. Полтавы
[Інститут шляхетних дівчат як складова частина архітектурного ансамблю м. Полтави] - Кочерга Надежда
29 Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 1)
[Історичний нарис Петровського Полтавського кадетського корпусу] - Павловский Иван Францевич. Полтава. 1890
30 К открытию памятника И. П. Котляревскому
[До відкриття пам'ятника І. П. Котляревському] // Газета "Южный край", Харьков: № 7835 - 30.08(12.09).1903, стр. 2-3; № 7836 - 31.08(13.09).1903, стр. 2, 5; № 7837 - 01(14).09.1903, стр. 1-3; № 7838 - 02(15).09.1903, стр. 2; № 7844 - 08(21).09.1903, стр. 3.
31 К портрету князя Николая Григорьевича Репнина
[До портрета князя Миколи Григоровича Рєпніна] - Н. С. // Киевская старина. - 1897, 12, с. 472-480
32 К пятидесятилетию со дня смерти Ивана Петровича Котляревского
[До п'ятдесятиріччя від дня смерті Івана Петровича Котляревського] - Науменко В. П. К пятидесятилетию со дня смерти Ивана Петровича Котляревского // Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Год седьмой. Том XXIII. Ноябрь 1888 г. Стр. 374-394
33 Кадетский корпус
[Кадетський корпус] – Микола Бутович // "Вестник". Нью-Йорк. Год XIII. Ч. 5 (127). Май 1959. Стор. 24-29; Ч. 6 (128). Июнь 1959. Стор. 19-22; Ч. 7-8 (129-130). Июль-август 1959. Стор. 19-23
34 Катранов, Павел Иванович
[Катранов, Павло Іванович] (1817-1874), протоиерей, законоучитель ППКК (1855-1874)
35 Левенец, Степан Федорович
[Левенець, Степан Федорович] (1763-?), надворный советник, полтавский губернский маршал (1823—1826), масон
36 Личности - Н
[Особистості - Н] - пункт меню
37 Магдебургское право
Магдебургское право
38 Мария Николаевна
[Марія Миколаївна] (1819—1876), Велика Княжна
39 Мария Фёдоровна
[Марія Федорівна] (1759-1828), русская императрица (с 1796, с 1801 вдовствующая), вторая супруга императора Павла I, мать Александра I и Николая I
40 Мартинович. Воспоминания А. Сластьона
[Мартинович. Спогади О. Сластьона] // Кооперативное издательство "Рух". Харьков, 1931
41 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 1)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1903 г. по 1-е октября 1904 г. Год первый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1904.
42 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 2)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1904 г. по 1-е октября 1905 г. Год второй. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1905.
43 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 3)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1905 г. по 1-е октября 1906 г. Год третий. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1906.
44 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 4)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1906 г. по 1-е октября 1907 г. Год четвертый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1907
45 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 5)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1907 г. по 1-е октября 1908 г. Год пятый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1908
46 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 6)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1908 г. по 1-е октября 1909 г. Год шестой. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1909.
47 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 7)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1909 г. по 1-е октября 1910 г. Год седьмой. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1910.
48 Михаил Николаевич
[Михайло Миколайович] (1832-1909), Великий Князь
49 Михаил Павлович
[Михайло Павлович] (1798—1849), Великий Князь
50 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
51 Мои воспоминания о Николае Лысенко
[Ївна Щербаківська-Кричевська. Мої спогади про Миколу Лисенка] – Е. Щербаковская-Кричевская // Нові дні, сентябрь (стр. 12-16), октябрь (стр. 7-12), 1957
52 На память прежним и нынешним воспитанникам Петровского-Полтавского кадетского корпуса. 1840-1890
[На пам'ять колишнім і нинішнім вихованцям Петровського-Полтавського кадетського корпусу. 1840-1890] - Лалаев Матвей Степанович. С.-Петербург. 1891
53 Несколько заметок к Автобиографической Записке И. И. Сердюкова, помещенной в ноябрьской книжке "Киевской Старины" за 1896 г.
[Кілька нотаток до Автобіографічної Записки І. І. Сердюкова, вміщеної в листопадовій книжці "Київської старовини" за 1896 р]. М. Номис. Несколько заметок к Автобиографической Записке И. И. Сердюкова, помещенной в ноябрьской книжке "Киевской Старины" за 1896 г. // "Киевская старина", т. LVII, 1897 г., апрель, стр. 157-162
54 Николай Николаевич Старший
[Микола Миколайович Старший] (1831-1891), Великий Князь
55 Общественные заслуги Райзеров
[Громадські заслуги Райзерів] – Матвей Григорьевич Астряб
56 Остен-Сакен, Фабиан Вильгельмович
[Остен-Сакен, Фабіан Вільгельмович, фон-дер] (1752-1837), князь, русский генерал-фельдмаршал
57 Открытие памятника И. Котляревскому в публикациях "Полтавского вестника"
[Відкриття пам'ятника І. Котляревському в публікаціях "Полтавського вісника"] // Газета "Полтавский вестник", Типография Полтавского Губернского Правления, арендуемая Д. Подземским. Редактор-Издатель Д. Иваненко. Полтава: № 207 - 24.08(06.09).1903, стр. 1-3; № 208 - 26.08(08.09).1903, стр. 1-2; № 209 - 27.08(09.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 210 - 28.08(10.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 211 - 29.08(11.09).1903, стр. 1, 3, 4; № 212 - 30.08(12.09).1903, стр. 1-4; № 213 - 31.08(13.09).1903, стр. 1-4; № 214 - 02(15).09.1903, стр. 1-4; № 215 - 03(16).09.1903, стр. 1-4; № 216 - 04(17).09.1903, стр. 1-4; № 217 - 05(18).09.1903, стр. 1, 2, 4; № 218 - 06(19).09.1903, стр. 1-4; № 219 - 07(20).09.1903, стр. 3, 4.
58 Очерки истории евреев Полтавщины
Очерки истории евреев Полтавщины
59 Павел І
[Павло І] (1754—1801), российский император (1796—1801)
60 Памятник на месте отдыха Петра I в Полтаве (история создания и существования)
[Пам’ятник на місці відпочинку Петра I в Полтаві (історія створення та існування)] - Трегубов Валерий Александрович
61 Паскевич, Иван Федорович
[Паскевич, Іван Федорович] (1782,Полтава—1856), князь, военный деятель, полководец, генерал-фельдмаршал, ордена св. Георгия 1, 2, 3 и 4 ст.
62 Первые законоучители Полтавского кадетского корпуса
[Перші законовчителі Полтавського кадетського корпусу] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1887. – № 8. – С. 305-311
63 Петровский Полтавский корпус. К истории этого корпуса
[Полтавський кадетський корпус. До історії цього корпусу] - И. Ф. Павловский // Русская старина. - 1886. - Т. LII. - Сентябрь. - С. 717-723.
64 Письма из Полтавы (1900-1921 г.г.)
[Листи з Полтави (1900-1921 г.г.)] - Короленко В. Г.
65 Планы городов Полтавщины
Планы городов Полтавщины
66 Полтава - 70-е годы ХІХ ст.
[Полтава - 70-і роки ХІХ ст.] - Генрих Борисович Слиозберг. Париж
67 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
68 Полтавский институт благородных девиц Мазанов
Полтавский институт благородных девиц. Мазанов Петр Иванович. Полтава, 1898
69 Полтавский кадетский корпус в первые годы его существования
[Полтавський кадетський корпус у перші роки його існування] - Домонтович Михаил Алексеевич (воспитанник ППКК 1847 г.)
70 Революционная Украинская Партия (РУП) на Полтавщине по архивным материалам 1901-1905 годов
Антонин Дучинський, Революційна Українська Партія (РУП) на Полтавщині за архівними матеріялами 1901-1905 років // За сто літ: Матеріали з громад. й літ. життя України XIX і початків XX століття / Іст. секція Укр. АН ; Під ред. М. Грушевського. — [К.] : Держвидав України, 1927–1930. — 327, [1] с. — Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі; … Кн. 2. — 1928. — Бібліогр. у підрядк. прим.
71 Репнин-Волконский, Николай Григорьевич
[Рєпнін-Волконський, Микола Григорович] (1778—1845), князь, генерал от кавалерии, генерал-губернатор Малороссии (1816-1834)
72 Римско-католический Крестовоздвиженский костел в Полтаве
[Римо-католицький Хрестоздвиженський костьол в Полтаві] - Валерий Трегубов
73 Русь-Украина и Московщина-Россия
[Русь-Україна та Московщина-Россія] – Историко-политическое исследование Лонгина Цегельского. С картой Украины. Второе, переработанное издание. Царьград. Из типографии Союза освобождения Украины. 1916
74 Сборник воспоминаний бывших питомцев Петровского Полтавского Кадетского Корпуса
[Збірка спогадів колишніх вихованців Петровського Полтавського Кадетського Корпусу] - Париж. 1965
75 Сементовский, Николай Максимович
[Сементовський, Микола Максимович] (1819—1879), украинский писатель, иторик и краевед
76 Тайный советник Николай Иванович Арандаренко(1798-1865): пятьдесят лет на службе империи
[Таємний радник Микола Іванович Арандаренко (1798-1865): п'ятдесят років на службі імперії] - Людмила Божинская (Арандаренко), Сергей Борошко/ Научно-исследовательский институт физической и органической химии Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия
77 Трощинский, Дмитрий Прокофьевич
[Трощинський, Дмитро Прокопович] (1754—1829), действительный тайный советник, полтавский губернский маршал, меценат украинской культуры
78 Черта оседлости
Черта оседлости
79 Чертков, Владимир Григорьевич
[Чертков, Володимир Григорович] (1854–1936), лидер толстовства как общественного движения, близкий друг Л. Н. Толстого, редактор и издатель его произведений