Леонтович, Владимир Николаевич

Леонтович, Володимир Миколайович — Леонтович Владимир Николаевич — (псевд.: В. Левенко, Давній; 05.08. 1866, хут. Оріхівщина Лубенського пов. — 10.12.1933, Прага) — громадсько-політичний діяч, письменник.

Народився в українській шляхетській сім'ї. Мати походила із французького роду Альбрандів, який оселився в Україні за часів Великої французької революції. Навчався в Лубенській і Прилуцькій гімназіях. Закінчив юридичний факультет Московського університету, кандидат прав. Повернувшись у 1888 р. на батьківщину, брав активну участь у земському та українському національному русі. Обирався радником Лубенського повітового та Полтавського губернського земств, а також почесним мировим суддею. Був членом Київської старої Громади та Київського осередку ТУП. Меценат щоденника "Рада".

У 1915—1917 рр. працював у комітеті Всеросійського союзу міст Південно-Західного фронту. На реорганізаційному з'їзді ТУП у березні 1917 р. обраний до Тимчасового ЦК Союзу українських автономістів-федералістів (СУАФ). Виступав на підтримку української преси і школи. На Всеукраїнському національному конгресі делегований у члени УЦР від СУАФ. Як поміщик і власник цукроварні відчував певну недовіру з боку соціалістів, але політичну діяльність не припиняв. За доби Української Держави був міністром земельних справ у кабінеті Ф. Лизогуба. Розроблений В. Леонтовичем земельний закон оцінювався економістами як один із найдемократичніших у світі.

Після поразки національно-визвольних змагань емігрував до Болгарії, згодом мешкав у ЧСР, очолював Товариство ім. Св. Володимира, співробітничав у часописі "Тризуб".

Як письменник став відомий на поч. 1890-х рр. Друкувався у львівських та київських українських періодичних виданнях: "Зоря", "Киевская старина", "Літературно-науковий вісник", "Громадська думка", "Рада", "Українське слово" та ін. Автор побутово-реалістичних повістей: "Пани і люди" (1892 p.), "Per pedes apostolorum" (1897 p.), "Старе і нове" (1913 p.), "Спомини утікача" (1922 p.), "Хроніка родини Гречок" (1922 р.). У 1959 р. в газеті "Америка" видруковані автобіографічні "Дитячі й юнацькі роки Володі Ганкевича".

Джерело:

Білоусько О. А., Єрмак О. П., Ревегук В. Я. Новітня історія Полтавщини (І половина ХХ ст.). Стор.72

 

Леонтович, Володимир Миколайович (Псевд. В.Левенко; 24.07(6.08).1866, хутір Оріховщина, с.Матяшівка Лубенського пов. Полтавської губ. – 10.12.1933, м. Прага, Чехо-Словаччина) – дослідник проблем археології, історії козацько-старшинських родів, землеволодіння в Україні, укр. гром.-пол. діяч, письменник. Походив з давнього козацького, згодом дворянського роду на Полтавщині. Син поміщика, штаб-ротмистра Охтирського гусарського полку.

Навчався в Лубенській та Прилуцькій гімназіях, а потім – на юр. ф-ті Московського ун-ту, який закінчив у 1888. Ще в студентські роки, захопившись археологією, разом із своїм старшим братом 1887-1889 здійснив розкопки трьох курганів у Старобільському повіті на Харківщині. Колекцію знахідок доби бронзи, здобутих під час цих робіт, брати подарували Лубенському музею К. М. Скаржинської. Пізніше (в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.) В. М. Леонтович ще не раз поповнював експозицію цього музею рідкісними археологічними знахідками й унікальними документами. Том у К. М. Скаржинська вважала його повноправним "співробітником музею". У 1906 колекція старожитностей братів Леонтовичів була передана Полтавському губернському земству (нині вона зберігається у Полтавському краєзнавчому музеї). Успішно захистивши (на початку 90-х ХІХ ст.) дисертацію на іст.-юр. тему "Історія землеволодіння в Україні від повстання Богдана Хмельницького до введення кріпацтва царицею Катериною ІІ", дістав науковий ступінь кандидата права.

З 1891 і до першої світової війни – активний діяч земських установ на Полтавщині. Меценат укр. науки і культури, зокрема, матеріально забезпечував видання газ. "Громадська думка" (1906), яка згодом прибрала назву "Рада". Співробітничав у ж. "Киевская старина" і "Літературно-науковий вісник", фінансував і редагував часопис "Нова громада" (1906). З 1915 брав участь у роботі Комітету Союзу міст Південно-Західного фронту. Активний учасник національно-державного відродження України (1917 – 1919). З 1919 – в еміграції у Болгарії, Сербії, Німеччині, згодом у Чехії (Празі).

Автор багатьох маловідомих нині літературних, публіцистичних, наук.-іст. та мемуарних творів ("Солдатський розрух" (1891), "Пани і люди" (1893, 1929), "Старе і нове" (1900, 1913, 1914), "Хроніка Гречок" (1931, 1994), "Спомини утікача" (1922) й ін.).

Тв.: Спогади про мої зустрічі з українськими діячами старшого покоління // З минулого. Збірник. – Варшава, 1938. – Т.1. – С.71-99; Хроніка Гречок. Історія козацько-старшинського роду. – Львів, 1994.

Літ.: Ванцак Б. "Немає на землі кращого куточка..." До 60-річчя від дня смерті В.М.Леонтовича // Лубенщина. – 1993. – 26 серп.; Єременко Л. Повертаються вигнанці в Україну // Леонтович В. Хроніка Гречок. – Львів, 1994. – С.3-4; Нестуля О. Біля витоків державної системи охорони пам’яток культури в Україні. – К.; Полтава, 1994. – С.150; Довідник з історії України. Т.2. – К., 1995. – С.152; Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. – К., 1998. – С.115-116; Супруненко О.Б. Археологічні дослід-ження братів Леонтовичів // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб.статей. Вип.6. – К., 1999. – С.293-297; Стрельський Г. Діячі України доби національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) / / Історія в школі. – 2000. – № 4. – С.32-33;

Іконогр.: Е У. – Т.4. – К., 1996. – С.1285.

Геннадій Стрельський

Джерело:

Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник / Серія "Українські історики". — Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. — Випуск 2, частина 2. — 382 с. Стор.231-232 - Інститут історії України НАН України

 

Ссылки на эту страницу


1 Автобиография
Автобіографія // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 7-9.
2 Большевистские «гарантии» независимости Украины
Більшевицькі «гарантії» самостійности України // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 7-9.
3 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
4 Воспоминания Владимира Леонтовича
Володимир Леонтович. Спогади // Тризуб: Тижневик політики, культури, громадського життя й мистецтва – Париж, 1928. – № 22, стор. 9-15; № 24, стор. 9-15; № 26, стор. 7-12; № 27, стор. 7-12; № 28-29, стор. 25-27; № 30, стор. 5-11; № 41, стор. 11-14; № 42, стор. 7-10; № 44, стор. 15-18; № 45, стор. 7-9
5 Воспоминания о моих встречах с украинскими деятелями старшего поколения
Спогади про мої зустрічі з українськими діячами старшого покоління // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 302-335.
6 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
7 Дневник (1918-1919)
[Щоденник (1918-1919)] – Євген Чикаленко. // К.: Темпора, 2011.
8 Дневник (1919)
[Щоденник (1919)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1919-1920). – Київ—Нью-Йорк: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. Стор. 34-202.
9 Дневник (1920)
[Щоденник (1920)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1919-1920). – Київ—Нью-Йорк: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. Стор. 204-528.
10 Дневник Василия Кравченко
Василь Кравченко. Щоденник // Неопалима купина : літературно-художній та історичний журнал / Видавництво "Генеза" ; Інститут системних досліджень освіти України. - К. : Генеза, 1995, № 7-8, стор. 25-48
11 Из Киева до Полтавы в 1918 году
Сава Крилач. З Києва до Полтави в 1918 році // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1940. Річник XVII. Львів. 1939. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 63-74.
12 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
13 К истории национальных движений в Полтаве и на Полтавщине
[До історії національних рухів у Полтаві і на Полтавщині] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник
14 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
15 Леонтович, Владимир Николаевич
[Леонтович, Володимир Миколайович] - пункт меню
16 Лесевич, Владимир Викторович
[Лесевич, Володимир Вікторович] (1838—1905), украинский и русский философ, литературовед, фольклорист и общественный деятель
17 Личности - Л
[Особистості - Л] - пункт меню
18 Материалы к биографии Е. X. Чикаленко
Матеріяли до життєпису Є. X. Чикаленка // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 298-302.
19 Мои воспоминания (1861-1915)
Софія Русова. Мої спомини (1861-1915) // За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України ХІХ і початку ХХ століття. Заходом Комісії новішої історії України під редакцією Голови секції акад. Михайла Грушевського. Книга друга (1861-1879 рр.). Стор. 135-175. Книга третя (1879-1915 рр.). Стор. 147-205.
20 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
21 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
22 Музей Е. Н. Скаржинской
Музей Е. Н. Скаржинской
23 На открытии памятника И. Котляревскому
Публікується за виданням: Андрій Жук. На відкритті пам'ятника І. Котляревському // Сучасність (література, мистецтво, суспільне життя). № 12 (36). Грудень 1963. Мюнхен. Стор. 84-94.
24 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
25 Перша революція
Олександер Лотоцький. Сторінки минулого. Частина друга // Серія мемуарів, книга 3. Варшава. 1933. Стор. 276-284
26 Писатели, публицисты, драматурги
[Письменники, публіцисти, драматурги] - пункт меню
27 Политические и партийные деятели
[Політичні та партійні діячі] - пункт меню
28 Товарищество украинских прогрессистов (ТУП)
[Товариство українських поступовців (ТУП)]
29 Три недели в гетманском правительстве Украины
Три тижні в гетьманському уряді України // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 212-218.
30 Украинцы в Крыму во времена генерала Врангеля
Українці в Криму за часів генерала Врангеля // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 285-291.
31 Фотография со многими неизвестными
[Фотографія з багатьма невідомими] - Юрій П'ядик // Вітчизна. 1989, № 2. Стор. 194-205
32 Чикаленко, Евгений Харлампиевич
[Чикаленко, Євген Харлампович] (1861-1929), выдающийся общественный деятель, издатель, публицист, меценат украинской культуры