Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Литвиненко, Алла Ивановна

Литвиненко, Алла Іванівна – мистецтвознавець, музикант, краєзнавець, педагог. Кандидат мистецтвознавства [дисертація - "Музична культура Полтавщини ХІХ – початку ХХ століття в аспектах регіонального джерелознавства" - Т.Б.].

Народилась 1968 року в Лубнах. По закінченні Ніжинського педагогічного інституту працювала у Полтавському педагогічному інституті. За роки роботи підготувала ряд досліджень про музичних діячів Полтави і краю (разом з Л. А. Гнатюк). Навчалася в аспірантурі Київської консерваторії (керівник – ректор консерваторії Рожок Володимир Іванович). По закінченні продовжила роботу на кафедрі культурології Полтавського педагогічного університету. Тема наукової діяльності – історія музичної культури Полтавщини. Уперше ґрунтовно дослідила історію музичного життя краю в складний період національного відродження – кінець ХІХ – початок ХХ століття.

Ссылки на эту страницу


1 Гастрольно-концертная жизнь Полтавы рубежа ХІХ-ХХ столетий: хроника художественных событий
[Гастрольно-концертне життя Полтави рубежу ХІХ–ХХ століть: хроніка мистецьких подій] - Литвиненко Алла
2 Европейские традиции профессионализации и музыкально-просветительская деятельность Полтавского отделения ИРМО
[Європейські традиції професіоналізації та музично-просвітницька діяльність Полтавського відділення ІРМТ], Литвиненко Алла, канд. искусствоведения
3 Искусствоведы
[Мистецтвознавці] - пункт меню
4 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
5 Культурно-художественная жизнь Полтавщины середины ХІХ – начала ХХ столетий в зеркале периодики
[Культурно-мистецьке життя Полтавщини середини ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі періодики] - Литвиненко Алла
6 Личности - Л
[Особистості - Л] - пункт меню
7 Музыкальная культура Полтавщины ХІХ – начала ХХ века
Музыкальная культура Полтавщины ХІХ – начала ХХ века
8 Музыканты и музыковеды
[Музиканти та музикознавці] - пункт меню
9 Оголевец, Владимир Степанович
[Оголевець, Володимир Степанович] (1884,Полтава—1970), филолог, музыковед
10 Организация образовательного процесса Полтавского училища ИРМО
[Організація освітнього процесу Полтавського училища ІРМТ] - Литвиненко Алла
11 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654