Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Кирьяков, Григорий Степанович

Кир’яков, Григорій Степанович (1805—1883) — колекціонер, археолог, громадський діяч.

Н. в с. Гінці (нині село Лубенського р-ну Полтав. обл.). Походив зі старовинного дворянського роду, відомого своїми меценатськими традиціями. 1858—72 — предводитель дворянства, мировий суддя. Був канд. від Лубенського пов. в чл. Полтав. губернського к-ту з визволення селян, брав участь у підготовці документів селянської реформи 1861.

1871 на тер. свого маєтку в с. Гінці під час госп. робіт відкрив стоянку доби палеоліту пізнього — першу з виявлених у Сх. Європі. Сприяв роботі відомих фахівців (археолога Ф.Камінського й геолога К.Феофілактова) з її дослідження. Від 1873 здійснював систематичні археол. обстеження на тер. Лубенського пов., зокрема курганів з давньорус. й скіф. похованнями. Ч. знахідок з власної археол. колекції, що налічувала бл. 150 предметів і була відомою серед укр. істориків й археологів, експонувалася на виставці 3-го Археол. з’їзду в Києві (1874; див. Археологічні з’їзди). Від 1876 — дійсний чл. Рос. геогр. т-ва.

По смерті К. його археол. колекція разом із маєтком була успадкована родичкою, власницею відомого приватного музею на х. Круглик (нині в межах м. Лубни) К.Скаржинською. Вцілілі пам’ятки з колекції К. зберігаються у фондах Полтавського краєзнавчого музею.

Літ.: Каминский Ф.И. Следы древнейшей эпохи каменного века по р. Суле и ее притокам. В кн.: Труды третьего археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года, т. 1. К., 1878; Ванцак Б.С. Із роду Кир’якових. «Археологічний збірник Полтавського краєзнавчого музею», 1992, вип. 2; Ванцак Б., Супруненко О. Подвижники українського музейництва. Полтава, 1995.

Е.М. Піскова.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
2 Личности - К
[Особистості - К] - пункт меню
3 Музейные деятели. Архивисты. Коллекционеры
[Музейні діячі. Архівісти. Колекціонери] - пункт меню
4 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654