Год, Борис Васильевич

Год, Борис Васильович (18.08.1960, м. Бобровиця Чернігівської обл.) – дослідник історії освіти в країнах Європи ХІV– ХVІІ ст., регіональної історії, історичного краєзнавства, к.і.н. (1991), доц. (1994), Відмінник освіти України (1996).

Після закінчення КДУ ім. Тараса Шевченка (1983), навчався в аспірантурі Інституту історії України НАН України (наук. кер. – д.і.н., проф. Є. М. Скляренко). 1991 в ХДУ захистив канд. дис. “Робітничий клас України в управлінні промисловим виробництвом у роки громадянської війни (1919–1920 рр.)”. З 1983 працював асистентом, ст. викладачем, доц. каф. всесвітньої історії іст. ф-ту Полтавського пед. ін-ту ім. В. Г. Короленка. У 1997–2002 – декан іст. ф-ту Полтавського держ. пед. ун-ту (ПДПУ). З 2002 і по т.ч. – зав. каф. всесвітньої історії ПДПУ.

Автор 110 друк. праць.

Тв.: Маловідомі сторінки історії та культури Полтавщини: матеріали на допомогу вчителям, студентам і краєзнавцям. – Полтава, 1997; Історико-краєзнавчі дослідження на Полтавщині в ХХ столітті // Краєзнавство. – 1999. – ¹1-4; Політологія – наука про державотворення (політичні терміни, коментарі, політична мудрість, афоризми): Навч. посібн. – Полтава, 2000 (у співавт.); Педагогічна думка доби європейського відродження (ХV –ХVІ ст.): люди та ідеї: Навч. посібн.-практикум. – Ч.1. – Полтава, 2004.

Дж. і літ.: Анкета Б. В. Года; Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю): Довідник. – Т.1. – Київ; Кам’янець-Подільський, 2003. – С.46.

Олег Бажан

Джерело:

Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник / Серія "Українські історики". — Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. — Випуск 2, частина 3. — 315 c. Стор.48 (Інститут історії України НАН України)

Ссылки на эту страницу


1 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
2 Личности - Г
[Особистості - Г] - пункт меню
3 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню

Поддержать сайт