Высоцкий, Сергей Александрович

Highslide JS

Висоцький, Сергій Олександрович (15.07.1923–19.12.1998) – укр. історик та археолог, фахівець у галузі історії к-ри Київської Русі. Д-р істор. н. (1979).

Н. в м.Полтава в сім’ї службовців. Після закінчення історико-філос. ф-ту Київ. ун-ту (1956) тривалий час працював н. с. Держ. історико-архіт. заповідника "Софійський музей" (див. "Софія Київська") у Києві. 1967–92 – в Iн-ті археології АН УРСР (нині Ін-т археології НАН України). Тут він захистив канд. "Давньоруські написи Софії Київської XI–XIV ст." (1967) і докторську "Середньовічні написи Софії Київської (за матеріалами графіті XI–XVII ст.)" (1978) дисертації.

В. – автор бл. 150 наук. праць, серед них – фундаментальні монографії "Древнерусские надписи Софии Киевской XI–XIV вв." (1966); "Средневековые надписи Софии Киевской XI–XIV вв. (по материалам граффити XI–XVII вв.)" (1976); "Киевские граффити XI–XVII вв." (1985); "Светские фрески Софийского собора в Киеве" (1989); "Київська писемна школа X–XII ст. (до історії української писемності)" (1998). Його тв. у галузі києво-рус. епіграфіки здобули широке визнання світ. науки (див. Епіграфіка), істотно поповнили джерельну базу дослідження історії к-ри Київ. Русі.

П. у м. Київ.

Літ.: Пам’яті Сергія Олександровича Висоцького. "Археологія", 1999, № 1.

В.М. Ричка.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
2 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
3 Л. С. Вайнгорт и археологи и сохранение памятников археологии г. Полтавы
[Л. С. Вайнгорт і археологи та збереження пам'яток археології м. Полтави] - Супруненко Александр Борисович
4 Личности - В
[Особистості - В] - пункт меню
5 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.
6 Родились в Полтаве
[Народилися у Полтаві] - пункт меню

Поддержать сайт