Войналович, Виктор Анатольевич

Войналович, Віктор Анатолійович (20.06.1957, с.Андріяшевка Роменського р-ну Сумської обл.) – дослідник проблем збереження та пропаганди іст.-культ. спадщини, держ. політики у сфері релігії та церкви в Україні, засл. працівник освіти України. Із службовців.

1974-1978 навчався на іст. ф-ті Полтавського пед. ін-ту, в аспірантурі КДУ (нак. кер. – М. М. Матвійчук). 1986 у цьому ж закладі захистив канд.дис. “Діяльність профспілок по підвищенню трудової активності робітничого класу України. 1971-1975 рр.”. У 1980-1982 – асистент каф. історії КПРС Полтавського держ. пед. ін-ту; 1982-1985 – аспірант каф. історії КПРС природничих ф-тів КДУ; 1986–1991 – ст. викл. каф. історії КПРС ( пізніше каф. політичної історії); 1992 – доц. каф. історії України Полтавського держ.пед.ін-ту; 1993-1996 – докторант Ін-ту історії України НАН України; з 1997 – пр. н. с. відділу національних меншин Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Опублікував понад 100 праць.

Тв.: Охорона, використання та пропаганда пам’яток історії та культури в Українській РСР: Зб. метод. мат-лів. – Ч.4. – К., 1989; Увічнена історія України. – К., 1992 (у співавт.); Опыт и проблемы развития монументальной пропаганды на Украине // Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и практики. – К., 1991; Масові репресії 20-50-х років на Полтавщині // Реабілітовані історією. – К., 1992; Наступ на етноконфесійні осередки як один із засобів національної політики в Україні (друга половина 40-х – 50-і рр. ХХ ст.) // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – 1997. – №1/2.

Літ.: Анкета Войналовича В.А.

Петро Бондарчук

Джерело:

Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник / Серія "Українські історики". — Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. — Випуск 2, частина 2. — 382 с. Стор.86-87 (Інститут історії України НАН України)

Ссылки на эту страницу


1 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
2 Личности - В
[Особистості - В] - пункт меню
3 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
4 Учились в Полтаве
[Вчилися в Полтаві] - пункт меню

Поддержать сайт