Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Жукович, Платон Николаевич

Жукович, Платон Миколайович (26.09.1857, Пружани Гродненської губ. – 13.11.1919, Петроград) – церковний історик, почесний член Полтавського церковного історико-археологічного комітету.

З духовного стану. Закінчив Кобринське духовне училище, подальшу освіту здобув у Литовській духовної семінарії. В 1881 закінчив Петерб. духовну акад. зі ступенем канд. богослов'я, де був проф. рос. громад. історії (1894-1911), дійсний чл. Наукового товариства імені Шевченка (1910). Досліджував історію церк. життя в Україні 17 ст. та участі в ньому укр. шляхти та козацтва. Знайшов та опублікував «Протестацію» (1621) укр. правосл. ієрархії, що була адресована до вального сейму й всієї Речі Посполитої в справі утисків над православ’ям . У праці «Сеймовая борьба православного западно-русского дворянства с церковной унией» Ж. подає огляд боротьби правосл. укр. й білорус. громади проти реліг. утисків від початку 17 ст. й до смерті короля Сигізмунда III Ваза. М.Грушевський високо оцінив його працю, відзначивши, що вона «стала однією з найбільш цінних вкладок в історію цієї боротьби і багатством фактичним, старанним аналізом подій і новим джереловим матеріалом без сумніву значно посунула нашу знайомість з цією добою» (Оцінка праці Ж. М.Грушевським в «Записках Наукового товариства імені Шевченка», т. 113).

Твори/праці: Кардинал Гозий и польская церковь его времени. СПб., 1882; Запорожские гетманы Бородавка и Сагайдачный в своих последних церковных и политических делах. «Христианское чтение», 1906, январь; Архи-епископ Мелетий Смотрицкий в Вильне в первые месяцы своей хиротонии. Там само, 1906, апрель—май; Убийство Иосифа Кунцевича. Там само, 1907, сентябрь; Протестация митрополита Иова Борецкого и других западнорусских иерархов, составленная 28 апреля 1621 г. СПб., 1909; Сеймовая борьба православного западно-русского дворянства с церковной унией (до 1609). СПб., 1903—12. Вып. 1—6. Вып. 1: 1609—1614 гг. СПб., 1903; Вып. 2: (1615—1619 гг.). СПб., 1904; Вып. 3: (1620—1621 гг.). Восстановление иерархии. СПб., 1906; Вып. 4: (1623—1625 гг.). 1908; Вып. 5 : (1625—1629). СПб., 1910; Вып. 6: (1629—1632 гг.). СПб., 1912; Киевский собор 1629 г. «Христианское чтение», 1911, январь; Религиозно-церковный элемент в казацком восстании 1630 года (под предводительством Тараса). Там само, 1911, июль—август; Материалы для истории Киевского и Львовского соборов 1629 г. «Записки Петербургской духовной академии», 1911, т. 8.

Література:  Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Прага, 1923.

П. В. Голобуцький.

Джерело:

Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2005. - 672 с.: іл. - http://www.history.org.ua

Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Жукович,_Платон_Николаевич

Ссылки на эту страницу


1 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
2 Личности - Ж
[Особистості - Ж] - пункт меню
3 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск первый
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Полтава. 1908
4 Церковный историко-археологический комитет
Полтавский церковный историко-археологический комитет

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654