Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Украинский клуб

Український клуб у Полтаві створено на початку другого десятиліття XX ст. групою інтелігентів після декількох марних спроб легалізації Полтавської «Просвіти». Сприяв поширенню української літератури, проводив легальну просвітницьку діяльність. Активними членами клубу були Є. І. Сіяльський, В. Н. Андрієвський, Г. І. Маркевич, П. І. Чижевський. Приміщення клубу було розташоване за адресою: вул. Стрітенська, 37 (нині — вул. Комсомольська, 37),

Джерело:

Несвіцький О. О. "Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр."

Ссылки на эту страницу


1 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
2 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
3 Из былого. Том ІІ. От Гетмана до Директории
[З минулого. Від Гетьмана до Директорії]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1923.
4 Макаренко, Павел Прокопович
[Макаренко, Павло Прокопович] инженер, статистик
5 Маркевич, Григорий Ипатьевич
[Маркевич, Григорій Іпатійович] (1849—1923), украинский культурно-просветительский и общественный деятель, книгоиздатель
6 Общественные организации. Союзы
[Громадські організації. Союзи] - пункт меню
7 Полтава в 1918 году
Наталія Дорошенко-Савченко. Полтава в 1918 році // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1938. Річник XV. Львів. 1937. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 88-97.
8 Полтавскому областному Центру археологии – десять лет
[Полтавському обласному Центру археології – десять років] - Супруненко Александр Борисович
9 Ризенко, Иван Николаевич
[Різенко, Іван Миколайович] (1851—1931), хоровой дирижер, педагог, общественный деятель, преподаватель ППКК
10 Секретный донос полтавского губернатора Багговута министру внутренних дел об украинском движении и мерах борьбы с ним
[Таємний донос полтавського губернатора Багговута міністру внутрішніх справ про український рух і заходи боротьби з ним] – Полтава. Электрич. тип. М. Г. Амчиславского. Пушкинская 45. 1917
11 Три громады. Воспоминания из 1885-1917 гг.
[Три громади. Спогади з 1885-1917 рр.] – Андриевский Виктор // Львов. 1938. Издатель Иван Тиктор
12 Украинский клуб в Полтаве (1913-1918): открытие и направления деятельности
[Український клуб у Полтаві (1913-1918): відкриття та напрямки діяльності] - Пустовит Тарас Павлович
13 Украинский университет в Полтаве
Украинский университет в Полтаве Віктор Андрієвський. Український університет у Полтаві // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1938. Річник XV. Львів. 1937. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 97-102.
14 Украинское национально-освободительное движение на Полтавщине в начале XX века (1900-1916 гг.)
[Український національно-визвольний рух на Полтавщині на початку XX століття (1900–1916 рр.)] - Ревегук В. Я.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654