Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Институт благородных девиц

Полтавський інститут шляхетних дівчат. Закритий навчальний заклад у дореволюційній Росії. Давав освіту, естетичне і етичне виховання і право на посаду виховательок дворянських і духовних дітей. Відкритий 12 грудня 1818 р. за ініціативою княгині В. О. Рєпніної, дружини полтавського генерал-губернатора М. Г. Рєпніна. Подружжя Рєпніних пожертвувало значні кошти на спорудження нового приміщення, а С. М. Кочубей продав за півціни свою полтавську садибу, в якій і розмістився інститут, з 1832 р. — у спеціально спорудженому будинку (1828—1832 рр.; архітектор Л. I. Шарлемань за проектом архітектора А. Штауберта). Спочатку це був триповерховий центральний корпус, з'єднаний з двоповерховими боковими флігелями. У 1841 р. інституту передано приміщення Полтавської школи садівництва. Добудови 2-ї половини 19 і початку 20 ст. об'єднали всі об'єкти комплексу в довгу (130 м) триповерхову споруду.

До інституту приймали дівчат дворянського походження, пізніше духовенства і купців віком від 6 до 18 років. Повний курс навчання тривав 7 років. Плата за навчання становила 150—400 крб. на рік. Понад десять років інститут утримувався полтавським дворянством, а потім був переданий у відомство імператриці Марії Федорівни. У перші роки в інституті навчалося 15 учениць (по одній від повіту), потім кількість вихованок стала зростати (1860 — 172, 1864 — 170; у т. ч. 167 — дочки дворян, 2 — духовенства, 1 — купця; 1910 — 209 учениць). Інститут у 1881 р. закінчила українська письменниця Л. О. Яновська (1861—1933, працювала до переїзду в Київ вчителькою в Лубенському повіті, організувала тут недільну школу).

Викладачами інституту були відомі діячі історії та української культури: С. П. Стеблін-Камінський (1814— 1885; народився і помер у Полтаві, викладав у полтавській 1-й гімназії, був особисто знайомий з І. П. Котляревським, перший його біограф, у 1866 р. опублікував у "Полтавских губернских ведомостях" спогади про поета), Д. П. Пильчиков, українські і чеські педагоги, піаністи і композитори А. В. Єдлічка (1821—1894, викладав гру на фортепіано з 1848 р.; помер у Полтаві) та В. В. Єдлічка (1817—1890, у 1844 р. був домашнім учителем поміщиків Родзянок у маєтку Веселий Поділ, у 1844—1879 рр. викладав у інституті, у 1845 р. познайомився з Т. Г. Шевченком. Помер у Полтаві), М. П. Ілляшевич, Г. І. Маркевич, М. А. Цертелєв, І. А. Зарецький. Керувала інститутом рада, першим головою якої була В. О. Рєпніна, членами: В. В. Капніст, М. М. Новиков, П. П. Гулак-Артемовський. Під час Великої Вітчизняної війни будинок був зруйнований. Після відбудови використовується Полтавським технічним університетом ім. Ю. Кондратюка. Розташований на Першотравненвому проспекті № 26.

Видання: П. И. Мазанов "Полтавский институт благородных девиц. 1818—1898".

Дивись: Рудинський М. Я. Архітектурне обличчя Полтави

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 756-757

Highslide JS
Інститут шляхетних панн
Видання Паперового маг. Лоповок і Кайдановський

Институт благородных девиц. В начале XIX столетия жена действительного статского советника Семена Михайловича Кочубея Прасковья Яковлевна, урожденная Бакуринская († 21 февраля 1815 г.), из любви к просвещению, учредила на своем содержании в Полтаве пансион для 12 благородных девиц бедного состояния. Этот пансион существовал до 1816 г. Затем, после назначения Малороссийским генерал-губернатором князя Н. Г. Репнина, в 1816 г., 4 декабря, супруга его, княгиня Варвара Алексеевна, урожденная графиня Разумовская, в 1817 г., на собственные средства, учредила также пансион на 12 благородных девиц, не имеющих средств к образованию. В 1818 г., 12 декабря, вместо этого пансиона, учрежден от правительства институт на счет дворянства Полтавской, Черниговской и Киевской губерний. Для помещения института Семен Михайлович Кочубей *) передал свой дом с садом, лесом, сенокосами и огородами на 83 дес. 448 кв. саж. Все это было оценено в 70000 руб. асс., но Кочубей принял от дворянства только 50000 руб. Первоначально в этом заведении было 15 воспитанниц, на содержании от дворянства и 90 своекоштных, всего 105. Так как содержание института не было обеспечено капиталами и принятый от Кочубея деревянный дом приходил в ветхость, то, по ходатайству князя Репнина, в 1828 г., выдано от казны 200 тысяч руб. асс. на постройку каменного дома, который был окончен постройкой в 1832 г., и 4 сентября в нем поместился институт. Содержание института отнесено на доходы приказов общественного призрения Полтавского, Киевского и Черниговского, от каждого по 14 тысяч руб. асс., всего 42 тысячи руб. На счет этой суммы определено иметь воспитанниц по 20 из губерний, всех же 60, в том числи по 17 из дворян и по 3 купеческих 1-й и 2-й гильдий. По учреждении в Киеве института благородных девиц (22 августа 1838 г.), вместо этой губернии, назначено 24 воспитанницы от Московского опекунского совета. Княгиня В. А. Репнина оставалась попечительницей Полтавского института до самой своей смерти **). Первый правильный выпуск был в 1827 г., когда окончили общественные воспитанницы, но для пансионерок допускались выпуски и раньше. Первая и. д. начальницы института была французская подданная, девица Юлия Александровна Ревьи, служившая по контракту с дворянством, 11 лет (65).

*) Умер 29 апреля 1835 г., См. о нем: "Киевск. Стар.", 1894г., т. .XLIV, январь, стр. 135—141, статья Н. С.; статья эта, с некоторыми сокращениями, перепечатана в "Полтав. Губерн. Ведом.", 1894 г., № 10.

**) Скончалась 10 октября 1864 г. в Москве, на 89 г. от рождения, погребена в Густынском монастыре, Прилукского у. (См. "Московские Ведомости", 1864 г., № 220; Е. Лихачева: "Материалы для истории женского образования в России", Спб., 1893 г., выпуск II)

65) См. о нем: "Подробное описание учрежденного в Полтаве института для благородных девиц и торжественного его открытия в 12 день декабря 1818 года" в "Сыне Отечества", 1819 г., № 30, ч. 55, стр. 145—169. "Записки о Полтавской губернии" Н. И. Арандаренка, ч. Ш, стр. 22—24. "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1890 г., № 16, стр. 556—564. "Киевлянин", 1893 г., № 129. "Первая страничка из истории Полтавского института благородных девиц" в "Киевской старине" 1900 г., т. LXXI, ноябрь, стр. 283—290. "Полтавский институт благородных девиц. 1818—1898. Архивные справки", протоиерея П. Мазанова, изд. 1899 года.

В институтском саду находится памятник в Бозе почившему Государю Императору Александру II-му, сооруженный в 1884 году на средства служащих и воспитанниц института и открытый 31 августа того же года. Памятник этот представляет собой бюст в Бозе почившего Государя Императора, вылитый из темной бронзы, поставленный на четырехгранном пьедестале из красноватого Балаклавского мрамора, стоящем на возвышении, со ступенями из серо-гранитного камня. На пьедестале с лицевой стороны надпись: "Царю-Отцу Александру II, Полтавский институт, 1818—1881 год". На остальных трех сторонах следующие надписи: "Царю-Освободителю", "Царю-Мученику", и затем — числа, месяцы и годы посещения Государем института: 10 октября 1837; 7 сентября 1850; 31 августа 1853; 12 сентября 1859; 15 августа 1861; 16 сентября 1863; 28 сентября 1867; 18 августа 1872 г.г. Высота памятника от фундамента 4 арш. 10 вер. Бронзовый бюст в Бозе почившего Государя изготовлен в С.-Петербурге на фабрике Моранда, по модели генерал-адъютанта Тимошева; пьедестал сделан на фабрике Винченти в Севастополе, а ступени возвышения в Кременчуге. Стоимость памятника 1200 рублей **).

**) См. о нем "Полтавские Епархиальные Ведомости", 1884 г.. № 20, стр. 943—949 и "Исторический Вестник", 1884 г, т. ХVIII, ноябрь, стран. 501—502 в отделе "Смесь".

Источник:

Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд. Исправл. и дополн. Полтава. 1902 г. Стр. 314-316

 

Highslide JS
Інститут шляхетних панн
Видання Паперового маг. Лоповок і Кайдановський

Highslide JS
Інститут шляхетних панн і Келінський проспект

Highslide JS
Інститут шляхетних панн

Highslide JS
Інститут шляхетних панн

Highslide JS
Інститут шляхетних панн

Highslide JS
Інститут шляхетних панн
Видання Паперового маг. І. А. Дохмана

Ссылки на эту страницу


1 Автобиографическая записка И. И. Сердюкова
[Автобіографічна записка І. І. Сердюкова]. И. Сердюков. Автобиографическая записка И. И. Сердюкова // "Киевская старина", т. LII, 1896 г., ноябрь (стр. 178-224), декабрь (стр. 337-373)
2 Барсов, Василий Филиппович
[Барсов, Василь Пилипович] (1828-?) генерал-майор, воспитанник ППКК (1845), преподаватель ППКК (1850-1864)
3 Белуха-Кохановский, Михаил Андреевич
[Бєлуха-Кохановський, Михайло Андрійович] (1809-1891), действительный статский советник, камергер, общественный деятель
4 Биографический очерк жизни Ивана Петровича Котляревского
Степан Стеблин-Каминский. Биографический очерк жизни Ивана Петровича Котляревского
5 Бобровский, Павел Григорьевич
[Бобровський, Павло Григорович] (?-1879), старший врач ППКК (1854-1879)
6 Бодянский, Павел Ильич
[Бодянський, Павло Ількович] (1809—1867), историк, этнограф, журналист, педагог
7 Боровиковский, Лев Иванович
[Боровиковський, Левко Іванович] (1808—1889), поэт, этнограф и филолог
8 Булюбаш, Александр Петрович
[Булюбаш, Олександр Петрович] (1832-1890), д. с. с., воспитанник ППКК (1851), предводитель дворянства Кременчугского уезда (1866–1868), таврический вице-губернатор, томский губернатор
9 Быкова, Наталья Николаевна
[Бикова, Наталья Миколаївна] (1888-1979), правнучка А. С. Пушкина и внучатая племянница Н. В. Гоголя
10 В родном гнезде (летопись рода Бутовских)
[У рідному гнізді (літопис роду Бутовських)] - Алексей Дмитриевич Бутовский
11 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
12 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
13 Вегелин, Александр Иванович
[Вегелін, Олександр Іванович] (1801—1860), декабрист
14 Вербицкий, Николай Андреевич
[Вербицький, М. А.] (1843—1909), украинский поэт и педагог
15 Взносы приказов общественного призрения на Полтавский институт благородных девиц
[Внески наказів громадського піклування на Полтавський інститут шляхетних дівчат] - Павловский И. Ф. // "Украина", т. IV, 1907 г., ноябрь-декабрь, стр. 278 (Документы, известия и заметки)
16 Волков, Василий Алексеевич
[Волков, Василь Олексійович] (1842—1907), художник, преподаватель рисования
17 Воссоздание Полтавы – «малого Петербурга» или Архитектура обратного отсчёта
[Відтворення Полтави - «малого Петербурга» або Архітектура зворотного відліку] - Владимир Леонтьевич Вайнгорт
18 Выдающиеся личности изобразительного искусства Полтавского края периода ХIIIV-ХХ столетий
[Видатні постаті образотворчого життя Полтавського краю періоду ХVІІІ-ХХ сторіч] - Курчакова Ольга, Бочарова Светлана
19 Глазами маленького человека или записки обывателя
[Очима маленької людини або записки обивателя] – Мемуары Александра Митрофановича Шапаровского
20 Городской сад, парк "Победа"
[Міський сад, парк "Перемога"]
21 Григораш, Семен Гаврилович
[Григораш, Семен Гаврилович] (1839–після 1904), архитектор
22 Губернское дворянское депутатское собрание
[Губернське дворянське депутатське зібрання]
23 Гулак-Артемовский, Петр Петрович
[Гулак-Артемовський, Петро Петрович] (1790—1865), поэт и переводчик, педагог
24 Дейтрих, Екатерина Романовна
[Дейтріх, Катерина Романівна] (1824-1902), начальница Полтавского института благородных девиц
25 Диателович, Иоанн
[Діателович, Іоанн] (1827—1879), протоиерей, композитор
26 Едличка, Алоиз Венцеславович
[Єдлічка, Алоїз Венцеславович] (1821—1894), музикальный педагог, пианист, композитор и фольклорист
27 Елисаветинская домовая церковь
[Єлизаветинська домова церква] – в здании института благородных девиц
28 Женская гимназия В. А. Морозовской
Женская гимназия В. А. Морозовской
29 Жуковский, Василий Андреевич
[Жуковський, Василь Андрійович] (1783—1852), русский поэт-романтик
30 Жуковского В. А. дневники
Жуковского В. А. дневники
31 Записки о Полтаве и ее памятниках
[Записки про Полтаву та її пам`ятники]. Бучневич Василий Евстафиевич. Полтава. 1902
32 Зубенко, Степан Данилович
[Зубенко, Степан Данилович] – преподаватель географии ППКК (до 1904)
33 Из былого. Том ІІ. От Гетмана до Директории
[З минулого. Від Гетьмана до Директорії]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1923.
34 Индриксон, Федор Николаевич
[Індріксон, Федір Миколайович] (1872-1932), преподаватель физики, статский советник
35 Институт благородных девиц как составная часть архитектурного ансамбля г. Полтавы
[Інститут шляхетних дівчат як складова частина архітектурного ансамблю м. Полтави] - Кочерга Надежда
36 Институт благородных девиц: культуроведческий контекст (к 185-летию со дня основания Полтавского института благородных девиц)
[Дівочий інститут: культурознавчий контекст (до 185-річчя від дня заснування Полтавського дівочого інституту)] - Кочерга Надежда Константиновна
37 Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 1)
[Історичний нарис Петровського Полтавського кадетського корпусу] - Павловский Иван Францевич. Полтава. 1890
38 История и современные "обломы" полтавской архитектурной классики
[Історія і сучасні "обломи" полтавської архітектурної класики] - Трегубов В. А. // Полтавское региональное отделение Всеукраинского фонда воссоздания выдающихся памятников историко-архитектурного наследия им. Олеся Гончара, Полтава, 2006.
39 К истории Полтавской епархии: Исторические и бытовые очерки, заметки и переписка. По архивным данным
[До історії Полтавської єпархії: Історичні та побутові нариси, нотатки та листування. За архівними даними] — Павловский И. Ф. // Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии. — Полтава: Т-во Печатного Дела (тип. бывш. Дохмана). — 1916. — II+182 с.
40 К портрету князя Николая Григорьевича Репнина
[До портрета князя Миколи Григоровича Рєпніна] - Н. С. // Киевская старина. - 1897, 12, с. 472-480
41 Кадетский корпус
[Кадетський корпус] – Микола Бутович // "Вестник". Нью-Йорк. Год XIII. Ч. 5 (127). Май 1959. Стор. 24-29; Ч. 6 (128). Июнь 1959. Стор. 19-22; Ч. 7-8 (129-130). Июль-август 1959. Стор. 19-23
42 Капнист, Семен Васильевич
[Капніст, Семен Васильович] (1791—1843), декабрист, деятель образования, предводитель дворянства Кременчугского уезда (09.1829 – 09.1838)
43 Корженевский, Леонард Осипович
[Корженевський, Леонард Йосипович] (1813-1875), статский советник, преподаватель русского языка ППКК (1842-1853), инспектор классов Института благородных девиц
44 Культура
Культура - фотоальбом
45 Левченко, Григорий Андреевич
[Левченко, Григорій Андрійович] (1865-1921), коллежский советник, доктор медицины, младший врач ППКК (1907-?), преподаватель химии
46 Лисовский, Леонид Леонидович
[Лісовський, Леонід Леонідович] (1866—1934), композитор и музыковед
47 Маркевич, Григорий Ипатьевич
[Маркевич, Григорій Іпатійович] (1849—1923), украинский культурно-просветительский и общественный деятель, книгоиздатель
48 Монументальная каменная архитектора на Полтавщине
Монументальная каменная архитектора на Полтавщине
49 Насветов, Александр Феофилактович
[Насвєтов, Олександр Феофілактович] – статский советник, преподаватель естественные наук ППКК (1865-1873)
50 Несколько заметок к Автобиографической Записке И. И. Сердюкова, помещенной в ноябрьской книжке "Киевской Старины" за 1896 г.
[Кілька нотаток до Автобіографічної Записки І. І. Сердюкова, вміщеної в листопадовій книжці "Київської старовини" за 1896 р]. М. Номис. Несколько заметок к Автобиографической Записке И. И. Сердюкова, помещенной в ноябрьской книжке "Киевской Старины" за 1896 г. // "Киевская старина", т. LVII, 1897 г., апрель, стр. 157-162
51 Новицкая, Александра Николаевна
[Новицька, Олександра Миколаївна] (1845—1913), благотворительница
52 Образование
[Освіта] - пункт меню
53 Очерки из моей жизни
[Нариси з мого життя] - Лукомский Александр Сергеевич (воспитанник ППКК 1885 г.)
54 Первая страничка из истории Полтавского института благородных девиц
Первая страничка из истории Полтавского института благородных девиц - Киевская старина. - 1900, 11, с. 283-290
55 Первомайский проспект
Первомайский проспект (бывшие ул. Велико-Петровская и Институтская, Келинский просп.; Октябрьский р-н)
56 Позен, Михаил Павлович
[Позен, Михайло Павлович] (1798—1871), статс-секретарь, тайный советник
57 Полозова, Елизавета Александровна
[Полозова, Єлизавета Олександрівна], (1880-?), артистка оперы, окончила Полтавский ин-т благородных девиц
58 Полтава - 70-е годы ХІХ ст.
[Полтава - 70-і роки ХІХ ст.] - Генрих Борисович Слиозберг. Париж
59 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
60 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
61 Полтавские воспоминания (1917—20 гг.)
Наталія Дорошенко. Полтавські спомини (1917—20 рр.) // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1933. Річник X. Львів. 1933. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 56-92.
62 Полтавский институт благородных девиц Мазанов
Полтавский институт благородных девиц. Мазанов Петр Иванович. Полтава, 1898
63 Попадич, Федор Николаевич
[Попадич, Федір Миколайович] (1877—1943), дирижер и композитор
64 Попов, Петр Степанович
[Попов, Петро Степанович] (1858-1908), преподаватель истории в Полтавском женском епархиальном училище, писатель
65 Псёл, Александра Ивановна
[Псьол, Олександра Іванівна] (1817—1887), поэтесса
66 Рейдер, Мария Александровна
[Рейдер, Марія Олександрівна] (ок.1861—?), участница революционного движения
67 Репнин-Волконский, Николай Григорьевич
[Рєпнін-Волконський, Микола Григорович] (1778—1845), князь, генерал от кавалерии, генерал-губернатор Малороссии (1816-1834)
68 Репнина, Варвара Николаевна
[Рєпніна, Варвара Миколаївна] "добрый ангел" Т. Г. Шевченко
69 Репнина-Волконская, Варвара Алексеевна
[Рєпніна-Волконська, Варвара Олексіївна] (1778—1864), княгиня, благотворительница
70 Ромашкевич, Антоний Никитович
[Ромашкевич, Антоній Микитович] (1806-1882) – священнослужитель
71 Рощина (Колесова-Рощина), Александра Ивановна
[Рощина (Колесова-Рощина), Олександра Iванівна] (1857 – 1941), художница, преподаватель
72 Руденко (Пафнутьева), Ариадна Николаевна
[Руденко (Пафнутьєва), Аріадна Миколаївна] (1892–1981), сестра милосердия
73 Сильвестр (Суходольский, Роман Маркович)
[Сильвестр (Суходольський, Роман Маркович)] (1770-?), архимандрит, преподаватель семинарии
74 Скорута, Иосиф Яковлевич
[Скорута, Йосиф Якович] преподаватель пения и арифметики ППКК (1866-1870)
75 Смысловская, Александра Степановна
[Смисловська, Олександра Степанівна] (1838-1919), урожденная Стеблин-Каминская, закончила Полтавский институт благородных девиц
76 Стасюков, Михаил Федорович
[Стасюков, Михайло Федорович] (1868—193?), архитектор
77 Стеблин-Каменский, Степан Павлович
[Стеблін-Каменський, Степан Павлович] (1814,Полтава—1885), педагог, писатель, первый биограф И. Котляревского
78 Тессен, Раиса Васильевна
[Тессен, Раїса Василівна] (по мужу Лейвина; 1853—1925), участница революционного движения
79 Технический университет им. Ю. Кондратюка
Технический университет им. Ю. Кондратюка
80 Улицы и общие виды Полтавы
[Вулиці та загальні види Полтави] - фотоальбом
81 Университеты, академии, институты
[Університети, академії, інститути] - пункт меню
82 Учебные заведения Полтавы
Учебные заведения Полтавы - фотоальбом
83 Фиалковский, Назарий Федорович
[Фіалковський, Назарій Федорович] (1871-?), учитель словесности, статский советник
84 Фиялковский, Назарий Федорович
[Фіялковський, Назарій Федорович] (1871-?), учитель словесности
85 Хруцкий, Флор Андреевич
[Хруцький, Флор Андрійович] (1830-1895) – педагог
86 Цертелев, Николай Андреевич
[Цертелєв, Микола Андрійович] (1790-1869), фольклорист
87 Цуккальмаглио, Госвильд Францевич
[Цуккальмагліо, Госвільд Францевич] (1831-1897), преподаватель немецкого языка ППКК и Института благородных девиц
88 Школа содоводства
Школа содоводства
89 Шкотт, Павел Петрович
[Шкотт, Павло Петрович] камер-юнкер
90 Яновская, Любовь Александровна
[Яновська, Любов Олександрівна] (1861-1933), украинская писательница, деяельница образования
91 Ярошенко, Александр Михайлович
[Ярошенко, Олександр Михайлович] (?-1876), отставной генерал-майор, полицмейстер ППКК (1840-1865), член по хозяйственной части в Полтавском институте благородных девиц

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654