Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Епархиальное братство им. святого Макария

Полтавське єпархіальне братство ім. святого Макарія. Створено 29 квітня 1890 р. Надавало матеріальну (грошову) підтримку церковнопарафіяльним школам (допомогу бідним учням, ремонт приміщень, придбання літератури), сприяло відкриттю нових шкіл, у т. ч. й жіночих, курсів для підготовки вчителів шкіл грамоти. У 1896 р. братство налічувало 1388 членів, у т. ч. 35 почесних, 16 пожиттєвих і 844 дійсних. У його віданні було 1388 шкіл, у т. ч. 476 церковнопарафіяльних і 547 шкіл грамоти. Всього у них учнів — 29 428. Керувала братством рада, яку очолював ректор Полтавської духовної семінарії протоієрей І. X. Пічета (1844—?; народився в Мостарі, Герцоговина). У 1858 р. приїхав в Одесу; в 1867 р. закінчив Київську духовну академію. У 1867—1888 рр. учителював у Полтавській семінарії, в 1890—1902 рр. — ректор Полтавської духовної семінарії. Припинило діяльність в 1918 р.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 743-744

 

ПОЛТАВСЬКЕ СВЯТО-МАКАРІЇВСЬКЕ ЄПАРХІАЛЬНЕ БРАТСТВО (Полтавське єпархіальне братство в ім’я св. прмч. Макарія).

Офіційно відкрито 29.04. 1890 при Полтавській духовній семінарії. Попечителем став архієпископ Полтавський і Переяславський Іларіон; покровителем обрано прмч. Макарія, мощі якого зберігалися у Вознесенському монастиреві Переяслава.

Метою Братства було: поширювати православну церковну проповідь; проводити бесіди, народні читання на морально-етичні теми серед населення; опікуватися церковнопарафіяльними школами і школами грамоти; займатися благодійництвом; дбати про бідних і безпритульних; допомагати сиротам; відкривати книжкові склади з метою розповсюдження л-ри; організовувати церковнопарафіяльні Братства.

Керівництво справами Братства належало загальним зборам і раді (гол. – протоієрей І. Пічета, з 1904 – протоієрей Г. Лісовський). Чергові збори, на яких вирішувалися найважливіші питання, скликалися один раз на рік, а надзвичайні – у випадку особливої потреби. На загальних зборах обиралася ревізійна комісія з трьох осіб, яка двічі на рік перевіряла документацію Братства, касу та річний звіт. Для безпосереднього керівництва справами Братства запроваджувалася рада: гол., його заст., скарбник, діловод і кілька братчиків. Члени Братства поділялися на кілька категорій. Основну частину складали дійсні члени, які сплатили членські внески. Особи, які надавали «особливі послуги» та внесли в касу Братства певну суму коштів, ставали почесними членами. Ті ж, хто вніс визначену грошову суму (щорічні внески були замінені одноразовими в сумі 30 руб.), ставали пожиттєвими членами. У 1891 членами Братства було 1219 осіб (34 почесних, 14 пожиттєвих, 798 дійсних членів із щорічним внеском не менше 2 руб. і 372 членів із щорічним внеском не менше 1 руб.). У 1896 братство налічувало 1388 членів, у т. ч. 35 почесних, 16 пожиттєвих і 844 дійсних.

Крім членських внесків, каса Братства поповнювалася за рахунок добровільних пожертв як членів, так і сторонніх осіб грошима або майном. Передбачалися прибутки у вигляді відсоткових нарахувань із капіталів Братства, його майна та різноманітних заходів (концертів хору, лекцій, читань тощо). Надходила допомога від громадських і урядових закладів, земства, «кухликових» і «тарілкових» зборів у церквах.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Братства стала підтримка церковнопарафіяльних шкіл і шкіл грамоти. Основна увага була зосереджена на їхньому благоустрої, будівництві приміщень, забезпеченні навчальною та методичною л-рою, наочним приладдям, оплаті праці вчителів, допомозі бідним учням. У 1897 на церковнопарафіяльні школи Полтавської єпархії Братство витратило майже 2500 руб. (867 руб. на ремонт і будівництво приміщень, 1480 руб. – на заробітну плату вчителям, 150 руб. – на закупівлю книг). Братство сприяло відкриттю нових шкіл, у т. ч. й жіночих, курсів для підготовки вчителів шкіл грамоти.

На кошти Свято-Макаріївського єпархіального братства діяли б-ка з безкоштовною читальнею; парафіяльні б-ки; влаштовувалися курси для вчителів поч. шкіл духовного відомства; поширювалися ікони, хрестики та ін. культові предмети. Братство активно займалося місіонерською діяльністю, проводячи боротьбу з штундизмом і розкольництвом. Припинило діяльність зі встановленням радянської влади 1918.

Літ.: П. М. Г. 29-е апреля 1890 г. в Полтаве // ПЕВ.ЧН. – 1890. – № 10. – С.377-382; П. М. Г. Слово в день открытия Свято-Макарьевского братства, 29-го апреля, произнесенного в Полтавском кафедральном соборе // ПЕВ.ЧН. – 1890. – № 10. – С. 383-388; Первая годовщина Полтавского Епархиального Братства во имя святого преподобномученика Макария // ПЕВ.ЧН. – 1891. – № 12. – С. 537-549; Вторая годовщина … // ПЕВ.ЧН. – 1892. – № 12. – С. 500-513; Третья годовщина … // ПЕВ.ЧН. – 1893. – № 10. – С. 452-472; Пятая годовщина … // ПЕВ.ЧН. – 1895. – № 11. – С. 399-412; Шестая годовщина … // ПЕВ.ЧН. – 1896. – № 17. – С. 509-525; Седьмая годовщина … // ПЕВ.ЧН. – 1897. – № 18. – С. 665-678; Восьмая годовщина … // ПЕВ.ЧН. – 1898. – № 17. – С. 620-639; Нарциссов Д. Десятилетняя деятельность Полтавского Епархиального Свято-Макарьевского Братства (по архивным данным и официальным источникам) // ПЕВ.ЧН. – 1900. – № 26-27. – С. 1062-1071; № 28. – С. 1087-1103; № 29. – С. 1144-1161; № 30. – С. 2003-2019; № 31. – С. 2037-2041; Ольский З.П. Общее собрание Полтавского Епархиального Свято-Макарьевского Братства // ПЕВ.ЧН. – 1904. – № 20–21. – С. 795-801; № 22–23. – С. 852-859; М-ов. Общее собрание членов Епархиального Свято-Макарьевского Братства и отделения Православного Миссионерского общества // ПЕВ.ЧН. – 1911. – № 19. – С. 1403-1409.

І. М. Петренко

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Ссылки на эту страницу


1 Базилевич, Иоанн Петрович
[Базилевич, Іоанн Петрович] (?-1904) – священнослужитель
2 Бедринский, Михаил Никанорович
[Бедринський, Михайло Никанорович] (1860-1902) – священнослужитель
3 Боровский, Григорий Константинович
[Боровський, Григорій Костянтинович] (1843?-1909) – священнослужитель
4 Братства церковные на Полтавщине
[Братства церковні на Полтавщині]
5 Гамалея, Федор Иоаннович
[Гамалія, Федір Іоаннович] (1850-1903) – священнослужитель
6 Григорий (Лисовский, Григорий Яковлевич)
[Григорій (Лісовський, Григорій Якович)] (1845-1927), митрополит Полтавский, просвещенец, общественный деятель
7 Данилевский, Иоанн Максимович
[Данилевський, Іоанн Максимович] (1848-1903) – священнослужитель
8 Диателович, Лев Алексеевич
[Діателович, Лев Олексійович] (1861-?) – священнослужитель
9 Диателович, Петр Михайлович
[Діателович, Петро Михайлович] (1836-1900) – священнослужитель, протоиерей
10 Зерницкий, Георгий Степанович
[Зерницький, Георгій Степанович] (1848?-1915) – священнослужитель
11 Илларион (Юшенов, Иван Ефимович)
[Іларіон (Юшенов, Іван Юхимович)] (1824—1904), викарий Полтавской епархии (1884—1887), епископ Полтавский и Переяславский (1887—1904)
12 Капустянский, Алексей Иванович
[Капустянський, Олексій Іванович] (1822-1912) – священнослужитель
13 Колесников, Георгий Карпович
[Колесников, Георгій Карпович] (1843-1910) – священнослужитель
14 Королёв, Михаило Иванович
[Корольов, Михайло Іванович] (1845-1925) – священнослужитель
15 Пащенко, Антон Григорьевич
[Пащенко, Антон Григорович] (1874-після 1931) – священнослужитель
16 Пирский, Феоктист Яковлевич
[Пирський, Феоктист Якович] (1854-1903) – священнослужитель
17 Пичета, Иван Христофорович
[Пічета, Іван Христофорович] (1844—1920), протоиерей, педагог
18 Подгорный, Андрей Иванович
[Підгорний, Андрій Іванович] (?-?) – священнослужитель
19 Полтавская епархия
Полтавская епархия
20 Потоцкий, Александр Платонович
[Потоцький, Олександр Платонович] (1844-1911), генерал-лейтенант, директор ППКК, общественный деятель, благотворитель, воспитанник ППКК (1863)
21 Религия
[Релігія] - пункт меню
22 Романовский, Николай Иоаннович
[Романовський, Микола Іоаннович] (1840-1893) – священнослужитель
23 Трипольский, Владимир Иванович
[Трипольський, Владимир Иванович] 1876-1933) историк, священнослужитель
24 Уманцев, Петр Игнатьевич
[Уманцев, Петро Гнатович] (1825-1910) – священнослужитель
25 Уралов, Николай Яковлевич
[Уралов, Микола Якович] (1847-1922) – протоиерей, общественный деятель
26 Черняшевский, Константин Константинович
[Черняшевський, Костянтин Костянтинович] (1849-1901) – священнослужитель
27 Щитинский, Владимир Андреевич
[Щитинський, Володимир Андрійович] (?–після 1927) – священнослужитель
28 Якубовский, Георгий Иванович
[Якубовський, Георгій Іванович] (1874-1902) – священнослужитель

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654