Кирей, Иван Фадеевич

Highslide JS
Кирій Іван, фото 1905 року
(з приватної колекції О. Пересадька)

Кирій, Іван Фадійович (04.01.1876 - до 1961) - старшина Дієвої армії УНР.

Народився на Чернігівщині. Закінчив Оренбурзький Неплюєвський кадетський корпус, Костянтинівське артилерійське училище (1896). Служив у 9-й артилерійській бригаді (Полтава), у складі якої брав участь у Російсько-японській та Першій світовій війнах. З 16.07.1914 р. очолював батарею 9-ї бригади. Згодом був переведений на посаду командира 4-ї батареї 60-ї артилерійської бригади у ранзі підполковника 3 06.03.1917 р. — командир дивізіону 9-ї артилерійської бригади. За Першу світову війну одержав усі ордени до Святого Володимира IV ступеня з мечами та биндою, Георгіївську зброю (23.01.1917 р, за бій 18 та 21.01.1915 р.). Останнє звання у російській армії — полковник.

У складі 9-ї артилерійської бригади перейшов на службу Центральній Раді. З 19.05.1918 р — командир 2-го дивізіону 12-ї легкої гарматної бригади Армії Української Держави. З січня 1919 р. — помічник командира Окремого Стрілецького Запорізького куреня з господарчої частини Дієвої армії УНР. З 18.02.1919 р — старшина для доручень Головного артилерійського управління Військового міністерства УНР. З 28.03.1919 р. до жовтня 1919 р. — начальник частини пороху, хімічного майна та вибухових речовин Головного артилерійського управління Дієвої армії УНР.

З 1923 р жив на еміграції у Франції.

ЦДАВОУ. - Ф. 1075. - Оп. 1. - Спр. 10. - С 15; Спр. 37. — С. 231—232; Р. С Окремий Стрілецький Запорізький Курінь//Літопис Червоної Калини. — Львів. - 1931. - Ч. 12. - С 19-22.

Джерело:

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української народної республіки (1917-1921): Наукове видання. - К.: Темпора, 2007. - 536 с.: іл. Стор. 195-196

 

Кирей, Иван Фаддеевич (04.01.1876 - ?). Уроженец Черниговской губ. Образование получил в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе. Окончил Константиновское арт. училище (1896). Офицер 9-й арт. бригады. Участник русско-японской войны 1904-05. На 01.01.1909 Капитан той же бригады. Командир батареи в той же бригаде (с 16.07.1914). Участник мировой войны. Командир 4-й батареи 60-й арт. бригады (с 18.07.1914). Подполковник (пр. 31.08.1914). 08.01.1915 ст. в чине Подполковника установлено с 30.08.1914. Командир дивизиона 9-й арт. бригады (с 06.03.1917). Позже ст. в чине Подполковника установлено с 30.08.1912. Последний чин - Полковник. В составе 9-й арт. бригады перешел на службу Центральной Рады. Командир 2-го дивизиона 12-й легкой арт. бригады армии Украинской Державы (с 19.05.1918). Помощник командира Отд. Стр. Запорожского Куреня армии УНР (с 01.1919). Офицер для поручений ГАУ Военного мин-ва УНР (с 18.02.1919). Начальник отдела пороха, химич. имущества и взрывчатых веществ ГАУ армии УНР. В эмиграции во Франции (с 1923).

Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1901); Св. Анны 4-й ст. (1905); Св. Анны 3-й ст. (1908); Св. Станислава 2-й ст. (1911); мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й ст. (1915; за отличие в боях 28.09.-10.10.1914 у Перемышля); мечи и бант к ордену Св. Анны 3-й ст. (1915; за отличие в боях 07.06.-08.06.1915 у с. Глинско); мечи к ордену Св. Станислава 2-й ст. (1915; за отличие в боях 22.09.-30.09.1915 у Перемышля); Св. Анны 2-й ст. с мечами (ВП 18.02.1915; за отличие в боях 04.08.-30.08.1914 у Деревеньки); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 16.03.1915; за отличие в боях 01.10.-04.10.1914 у Перемышля); Георгиевское оружие (ВП 23.01.1917; за отличие в боях 18.01.-21.01.1915 у Лютовиско).

Тинченко Я. Офицерский корпус армии Украинской Народной Республики. Киев, 2007

Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909

Информацию предоставил Кирей Борис Игоревич

Ссылки на эту страницу


1 Георгиевские кавалеры
[Георгіївські кавалери] - пункт меню
2 Личности - К
[Особистості - К] - пункт меню