Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Конисский, Александр Яковлевич

Highslide JS

Кониський, Олександр Якович (літ. псевд. О. Верниволя, Ф. Горовенко, В. Буркун, О. Хуторний, О. Стодольський, Перебендя; 06/18.08.1836, с. Переходівка, тепер Ніжинського району Чернігівської обл. — 29.11/12.12.1900, Київ) - письменник, публіцист, педагог, громадський діяч.

Літературну діяльність почав у 1858 р. Автор поезій, повістей, драм, оповідань, в яких обстоював українську національну ідею, вивів образи українських національне свідомих інтелігентів-просвітян. Літературний доробок письменника свого часу користувався великою популярністю: протягом 1899—1903 рр. вийшло друком 4-томне зібрання творів. Одночасно з літературною вів громадську діяльність. На поч. 1860-х рр. служив чиновником у Полтавському губернському правлінні. Брав активну участь в діяльності місцевої громади, зокрема, організації недільних шкіл, для яких написав підручники: "Українські прописи" (1862 р.), "Арифметика, або щотниця" (1863 р.), "Перша граматика, або читання" (1883 р.). У 1863 р. був заарештований і висланий у Вологду. В 1865—1872 рр. перебував за кордоном. В 1873 р. став одним із засновників Товариства ім. Т. Шевченка у Львові. Був діяльним членом Київської громади. В 1890-х рр. разом з В. Антоновичем виступив ініціатором створення Загальної Української Безпартійної Демократичної Організації, що об'єднала близько 20 громад з усієї України.

Джерело:

Білоусько О. А., Мирошниченко В. І. Нова історія Полтавщини. Кінець XVIII - початок XX століття. Стор. 187

Світлина: http://vuam.org.ua

 

Highslide JS

Кониський, Олександр Якович (літ. псевдоніми — О.Верниволя, Ф.Горовенко, О.Перебендя, Полтавець та ін.; 18(06).08. 1836—12.12(29.11).1900) — письменник, публіцист, громад. діяч. Належав до роду Кониських.

Н. на х. Переходівка (нині село Ніжин. р-ну Черніг. обл.). Закінчив Ніжин. дворянське уч-ще та Черніг. гімназію. Після невдалої спроби здобути вищу освіту в Ніжин. юрид. ліцеї (див. Ніжинський історико-філологічний інститут князя Безбородька) і відбуття військ. служби з 1854 служив на низових посадах у Кримінальній палаті в Полтаві. Здав екстерном іспити на кандидата прав, а після селянської реформи 1861 зайнявся адвокатською практикою, сподіваючись захищати інтереси «визволених невільників». Опублікував кілька праць на професійні теми, зокрема статтю «Судебные следователи в Полтавской губернии» («Московские ведомости», 1861). Вів активну літ. (з 1858) і громад. діяльність, був членом київ. громади (див. Громади), займався організацією недільних шкіл. Опублікував укр. прописи (1862), підручник з арифметики (1863), а 1882 — читанку для укр. шкіл. Підготував також підручник про закони, потрібні селянам, який, однак, не був дозволений до друку цензурою. В січ. 1863 був заарештований і в позасудовому порядку висланий до Вологди (нині місто в РФ), потім — до Тотьми (нині місто Вологодської обл., РФ). 1865 отримав дозвіл виїхати за кордон для лікування. 1866 вернувся в Україну і від кінця року жив у Катеринославі (нині м. Дніпропетровськ), перебуваючи під гласним поліцейським наглядом. Займався адвокатською та літ. працею. Від 1872 після зняття нагляду переселився до Києва. Упродовж 1869—73 опублікував бл. 15 статей з питань цивільного процесу у фаховому ж. «Судебный вестник». Був одним з ініціаторів заснування 1873 у Львові Літературного товариства імені Шевченка. У 1880-х рр. обирався гласним Київ. міської думи, тоді ж захопився проблематикою звичаєвого права. Опублікував у виданні полтав. губернського земства «Земский обзор» статтю «Мировой суд и народные обычаи» про нехтування мировими суддями (див. Мировий суд) звичаєвого права (1883) та «Письма из Юго-Западного края» про правовий режим чиншового володіння (1884; див. Чинш). Вів активну публіцистичну діяльність в Галичині, зокрема, тривалий час матеріально й інтелектуально підтримував літ.-наук. і політ. час. «Правда», який відіграв визначну роль у формуванні укр. нац. свідомості. У цьому виданні опублікував кілька оглядів про держ. лад європ. країн, проблемні статті про земельну власність і правовий статус укр. селянства, переклад укр. мовою статті рос. адвоката і громадського діяча В.Танєєва «Права чоловіка в імперії Російській» (1890). Був ініціатором перетворення в 1892 Літ. т-ва імені Шевченка в Наукове товариство імені Шевченка. Автор двотомної біографії Т.Шевченка «Тарас Шевченко-Грушівський» (1898), численних поезій і прозових творів, найвідоміші серед яких «Семен Жук і його родичі» (1873) і «Юрій Горовенко» (1883), у них порушуються питання нац. відродження України. Значна частина його літ. творів містить у своїй основі юрид. сюжети, викриває негативні явища в діяльності царської адміністрації і суду, здирництво тогочасної адвокатури: «Суддя Гарбуз» (1875), «Антін Калина» (1881—82), «Народна педагогія» (1886), «Стельмахи» (1887), «Козарський ланок», «У “тісної баби”» (обидва — 1889), «Баба Явдоха» (1897), «Ранком в Алупці» (1898), «Сікутор», «Хвора душа» (обидва — 1899), «Бугай» (1901), «Наввипе-редки» (1903). Йому належить цикл «оповідань з кримінальної хроніки»: «Каторжний», «Тюрма за волю» (обидва — 1881), «Драма в тюрмі», «Чи злочинець, чи ненужний» (обидва — 1885), «Конокрад Іван Дранка» (1887). Кілька поезій присвятив темі тюрми, заслання і каторги. Опублікував казку-пародію на царський суд «Собача правда» (1894).

П. у м. Київ.

Збірки його вибраних творів публікувалися 1899—1903, 1927, 1986, 1990.

Національний гімн на його слова в обробці О.Кошиця і музику М.В.Лисенка «Боже Великий Єдиний, нашу Вкраїну храни» традиційно використовується в церемонії інавгурації Президента України та під час ін. офіц. урочистостей.

Літ.: Доманицкий В. Библиографический указатель сочинений А.Я. Конисского, написанных по-малорусски. «Киевская старина», 1901, № 1; Франко І. Олександр Якович Кониський. «ЛНВ», 1901, кн. 1; Авдикович О. Огляд літературної діяльності Олександра Кониського. Перемишль, 1908; Єфремов С. Вступна стаття. В кн.: Кониський О. Вибрані твори, кн. 1. К., 1927; Сиваченко М.Є. Олександр Кониський. В кн.: Кониський О.Я. Оповідання. Повість. Поетичні твори. К., 1990.

І.Б. Усенко.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Портрет: https://uk.wikipedia.org

 

Конисский, Александр Яковлевич, сын титулярного советника. Род. на хут. Переходове (Нежинск. у. Черниговск. губ.) 6 авг. 1836 г. Окончил Нежинский лицей и в 1861 г. служил в Полтавском губернском правлении канцелярским служителем. В 1862 г. был арестован за участие в политических "с крайним малороссийским направлением" кружках Полтавы и Харькова. По постановлению высочайше учрежденной следственной комиссии 27 дек. 1862 г. выслан в Вологодскую губ. под надзор полиции; жил в Тотьме. В 1865 г. переведен в Воронеж; 16 июля 1866 г., после разрешенной ему поездки за границу, водворен в Екатеринославе из г. Бобринец (Херсонской губ.). В 1870 г. освобожден от надзора. Жил преимущественно в Киеве; в 1885 г. привлекался к дознанию Киевским жандармским управлением за провоз из-за границы запрещенных изданий. Видный украинский публицист, автор биографии Т. Шевченко. Умер 29 ноября 1900 г. в Киеве.

Источник:

Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь: От предшественников декабристов до падения царизма: [В 5 т.]. — М.: Изд-во Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1927-1934. (http://slovari.yandex.ru/dict/revoluc)

 

Ссылки на эту страницу


1 Академик Орест Иванович Левицкий
[Академік Орест Іванович Левицький († 9 травня (26 квітня) 1922 року) - Василенко М. П. // К. : Юридична думка. Т. 2 - 2006. - 560 с. Стор. 169-214.
2 Валуевский циркуляр 1863 г.
[Валуєвський циркуляр 1863 р.]
3 Воскресные школы
[Недільні школи]
4 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
5 Воспоминания Владимира Леонтовича
Володимир Леонтович. Спогади // Тризуб: Тижневик політики, культури, громадського життя й мистецтва – Париж, 1928. – № 22, стор. 9-15; № 24, стор. 9-15; № 26, стор. 7-12; № 27, стор. 7-12; № 28-29, стор. 25-27; № 30, стор. 5-11; № 41, стор. 11-14; № 42, стор. 7-10; № 44, стор. 15-18; № 45, стор. 7-9
6 Воспоминания о моих встречах с украинскими деятелями старшего поколения
Спогади про мої зустрічі з українськими діячами старшого покоління // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 302-335.
7 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
8 Громады
[Громади] - полулегальные организации украинской демократической интеллигенции
9 Дневники Сергея Ефремова, 1923-1925
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
10 Дневники Сергея Ефремова, 1926-1927
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
11 И. П. Котляревский в свете критики
Стешенко И. И. П. Котляревский в свете критики. — «Киевская старина», 1898, т. 62, кн. 7—8, с. 83—151; кн. 9, с. 267—316; т. 63, кн. 10, с. 1—32.
12 Иван Петрович Котляревский
Николай Петров. Иван Петрович Котляревский // Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы XIX столетия. К., Типогр. И. и А. Давыденко, 1884. IV, 457, XV с. Стор. 22—36.
13 Иван Петрович Котляревский
Огоновський Омелян. Іван Петрович Котляревський // Історія літератури руської. Написав Омелян Огоновський. Частина II. 1 відділ. - Львів. 1889. - Накладом Товариства імені Шевченка. З друкарні Товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарського.
14 Иван Петрович Котляревский, автор украинской "Энеиды"
Іван Петрович Котляревський, автор української "Енеїди" / упоряд. Аничин Є. М., Петренко О. М. — Полтава: ТОВ "АСМІ", 2013. — 92 с.: іл. Надруковано на основі видання: И. Стешенко. Иван Петрович Котляревский, автор украинской "Энеиды" (Критическая биография) — Киев: Типо-Литография "Прогресс" против золотых ворот, 1902. — 48 с.
15 Из былого. Том ІІ. От Гетмана до Директории
[З минулого. Від Гетьмана до Директорії]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1923.
16 Из воспоминаний старого полтавца
[Із спогадів старого полтавця] - Конисский Александр Яковлевич // Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Март 1900 г. Документы, известия и заметки. Стр. 149-152.
17 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 1 : Время Центральной Рады
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 1 : Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О. Цюпки : б. в., 1932. — 437 + XXI.
18 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
19 Кононенко, Мусий Степанович
[Кононенко, Мусій Степанович] (1864—1922), поэт, общественный и кооперативный деятель
20 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Вступне слово та частина I: Українська наддніпрянська інтеліґенція й українська національна ідея.
21 Литература русская, великорусская, украинская и галицкая
Українець (М. П. Драгоманов). Література російська, великоруська, українська і галицька. // «Правда», 1873, ч. 4, стор. 158–165; ч. 5, стор. 189–196; ч. 6, стор. 221–226; ч.16, стор. 559–564; ч. 17, стор. 621–631; ч. 18, стор. 652–659; ч. 19, стор. 682–690; ч. 21, стор. 706–718; 1874, ч. 1, стор. 20–28; ч. 2, стор. 59–69; ч. 3, стор. 107–116; ч. 4, стор. 155–163; ч. 5, стор. 203–211; ч. 6, стор. 259–268; ч. 7, стор. 297–308; ч. 8, стор. 337–342; ч. 9, стор. 380–386.
22 Личности - К
[Особистості - К] - пункт меню
23 Лобода, Виктор Васильевич
[Лобода, Віктор Васильович] (1818(23)—1876), украинский общественный деятель, участник революцинного движения
24 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 5)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1907 г. по 1-е октября 1908 г. Год пятый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1908
25 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
26 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
27 Научное общество им. Т. Шевченко (НТШ)
Научное общество им. Т. Шевченко (НТШ)
28 Номыс (Симонов), Матвей Терентьевич
[Номис, Матвій Терентійович] (1823—1900), писатель и фольклорист
29 Обзор украинской литературы с древнейших времен до конца XIX века
Франко І. Огляд української літератури від найдавніших часів до кінця ХІХ віку. // Франко І. Додаткові томи до зібрання творів у 50-ти т. Київ, 2006 — 2010. Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896 — 1916. 2010. Стор. 906-911. Примітки: стор. 1159-1164. Перша публікація у 1904 р.
30 Общая Украинская беспартийная демократическая организация
Общая Украинская беспартийная демократическая организация
31 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
32 От легенд к правде
Лонгин Цегельський. Від леґенд до правди. Спомини про події в Україні звязані з Першим Листопадом 1918 р. / Нью-Йорк — Філадельфія : Булава, 1960. – 313 c. : портр.).
33 Очерк истории украино-русинской литературы до 1890 г.
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 194-470. Примітки: стор. 590-647. Перша публікація у 1910 р.
34 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
35 Пильчиков, Дмитрий Павлович
[Пильчиков, Дмитро Павлович] (1821—1893), украинский общественный и культурный деятель, педагог, преподаватель ППКК
36 Писатели, публицисты, драматурги
[Письменники, публіцисти, драматурги] - пункт меню
37 Письма Николая Витальевича Лысенко
[Микола Віталійович Лисенко. Листи] – К. : Мистецтво, 1964. Упорядкування, примітки та коментарі О. Лисенка
38 Политические и партийные деятели
[Політичні та партійні діячі] - пункт меню
39 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
40 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.
41 Рисунки из жизни украинского народного слова
Сумцов М. Ф. Малюнки з життя українського народного слова. З XIX т. Сборника Харьковского Историко-Филологического Общества в память проф. Е.К. Редина). — Харьків. Друкарня "Печатне Діло", 1910. — 144 с.
42 Столетие обновленной украино-русинской литературы
Колесса О. Столітє обновленої українсько-руської літератури. Відчит... виголошений д. 1 н. ст. падолиста 1898 р. на «Науковій Академії» з нагоди столітнього ювілею відродження українсько-руського письменства. — «Літературно-науковий вісник», 1898, т. 4, кн. 12, с. 161—187. Друга пагінація.
43 Столетняя годовщина возрождения украино-русинской литературы
О. Маковей. Столітні роковини відродження українсько-руського письменства (обхід у Львові дня 31 н. ст. жовтня і 1 н. ст. подолиста 1898). — «Літературно-науковий вісник» 1898, т. 4, кн. 11, с. 101—114. Друга пагінація.
44 Традиціоналізм і романтизм
Мирослав Попович. Традиціоналізм і романтизм // Попович М. В. Нарис історії культури України. — К., 1998. — 728 с.
45 Три громады. Воспоминания из 1885-1917 гг.
[Три громади. Спогади з 1885-1917 рр.] – Андриевский Виктор // Львов. 1938. Издатель Иван Тиктор
46 Украино-русинская (малороссийская) литература
Франко І. Українсько-руська (малоруська) література. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 74-100. Примітки: стор. 568-574. Перша публікація у 1898 р.
47 Участники революционного движения
[Учасники революційного руху] - пункт меню
48 Чикаленко, Евгений Харлампиевич
[Чикаленко, Євген Харлампович] (1861-1929), выдающийся общественный деятель, издатель, публицист, меценат украинской культуры
49 Энеида
Нахлік Є. К. "Енеїда" // Нахлік Є. К. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації, дискусійні проблеми, спроба нового прочитання (з погляду літературних напрямів і течій). — Львів: рекламно-видавнича фірма "ОЛІР", 1994. — С. 68. Стор. 3-29.
50 Южнорусская литература
Франко І. Южнорусская литература. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 101-161. Примітки: стор. 574-585. Перша публікація у 1907 р.
51 Южноруссы
Пыпин А. Н. Южноруссы. // Пыпин А. Н. и Спасович В. Д. История славянских литератур. Издание второе, вновь переработанное и дополненное. Два тома. Т. 1. СПб., Изд. М. М. Стасюлевича, 1879. Глава третья. Русское племя. I. Южноруссы, с. 306—388.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654