Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Коротенко, Владимир Васильевич

Коротенко, Володимир Васильович (20.08. 1959, с. Южне Чернігівської обл.) – історик-архівіст, генеалог.

Закінчив Київський університет ім. Т. Г. Шевченка (1986). З 1986 працює в Державному архіві Полтавської обл. – м. н. с., ст. н. с., п. н. с., гол. спеціаліст-археограф, заст. нач. відділу інформації та використання документів. Автор бл. 200 публікацій краєзнавчого та генеалогічного характеру у періодичних виданнях України та Росії, укладач ряду збірників документів та матеріалів. Дійсний член Російського генеалогічного товариства (1998).

Пр.: Діяч РУПу Микола Гмиря // КС. – 1995. – № 3 (312). – С. 100106 (у співавт.); Семінарист Микола Гмиря // Розбудова держави. – 1995. – № 10. – С. 6062 (у співавт.); Говорив український священик українському народові (шевченківське свято 1917 р.) // ПЄВ. – 1995–1996. – № 3. – С.1619; Семінарист Микола Гмиря // Полтавська петлюріана. – Вип. 2. Матеріали ІІІ Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 5 лист. 1994 р. – Полтава, 1996. – С.7689 (у співавт.); Священицький рід Негеєвичів // ПЄВ. – 1997. – № 4. – С.92111; Документи та матеріали Державного архіву Полтавської області про навчання Л. В. Падалки // АЛЛУ. – 1997. – № 1–2. – С. 20; К вопросу о родословной Б. А. Чичибабина // Всему живому не чужой… Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. – Харьков, 1998. – С.435439; Документи та матеріали з генеалогії священнослужителів у Державному архіві Полтавської області // Християнство і культура: історія, традиції, сучасність. Зб. наук. праць. – Полтава, 1998. – С.6769; Священицький рід Трипольських // Переяславська земля і світ людини. – К.Переяслав-Хмельницький, 1998. – С.113117; Священицький рід Трипольських // ПЄВ. – 1998–1999. – № 5. – С. 32374 (у співавт.); Священицькі корені родини Стеблін-Камінських // 2000-ліття християнства – славна віха в історії людства. Матли наук. читань 4 січня 2000 р. – Полтава, 2000. – С. 5962 (у співавт.); Полтавский род Чичибабиных // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Зб. ст.). – Вип. 19. – К.Донецьк, 2001. – С. 475486 (у співавт.); Священицький рід Вербицьких // ПЄВ. – 2001. – № 7. – С. 8286; Полтавский род Чичибабиных // Российский Кто есть Кто. – М., 2002. – № 2 (29). – С. 5659; Генеалогічні матеріали у фонді Полтавської духовної консисторії (Державний архів Полтавської області). Географічний покажчик (ф. 706, оп. 2, 3, 4, 5) // ПЄВ. – 2002. – № 8. – С. 8798; Джерела з генеалогії осіб духовного стану в Державному архіві Полтавської області // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 9. – К., 2003. – С. 3739; Колишній російський юнкер, а потім – український міністр не віддався до неволі (до 120річчя з дня народження М. І. Білінського) // Полтавська думка. – 2003. – 2531 лип. – № 30 (454); Генеалогічні матеріали у фонді Пирятинського духовного правління. Державний архів Полтавської області. Географічний покажчик (ф. 801, оп. 1, 2) // ПЄВ. – 2003. – № 9. – С. 136156; Документи Полтавської духовної консисторії у Державному архіві Полтавської області // Край. – 2004. – Черв. [№ 2 (8)]. – С. 10 (у співавт.); Священицький рід Підгаєвських // ПЄВ. – 2005. – № 10. – С. 191201; До питання про біографію та генеалогію Михайла Білінського // Полтавська петлюріана. – Вип. 6. Матеріали 7 Петлюрівських читань. – Полтава, 2005. – С.136150; Стеблин-Каменский И. М., Шумков А. А. Стеблин­Каменские, Стеблинские, Стеблин-Каминские). Опыт историко-генеалогического исследования. – СПб.: ВИРД, 2005. – 312 с.; Чичибабін Борис Олексійович, Чичибабін Валентин Євгенович, Чичибабін Микола Євгенович // Реабілітовані історією. Полтавська область. – Кн. 5. – К. Полтава, 2007. – С. 657663.

М. Ю. Чиркова

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Фото Олени БУРЯК (фрагмент) - http://www.gazeta-ptk.org.ua

Ссылки на эту страницу


1 Билинские
Матеріали до родоводу / Материалы к родословию
2 Билинский, Иван Иасонович
[Білинський, Іван Іасонович] (1842-1915) – священнослужитель
3 Богацкий, Михаил Степанович
[Богацький, Михайло Степанович] (1843-1916) – священнослужитель
4 Богацкий, Тимофей Степанович
[Богацький, Тимофій Степанович] (?-1916) – священнослужитель
5 Борзаковский, Ипполит Захарович
[Борзаковський, Іполит Захарович] (?-1916) – священнослужитель
6 Гончаров, Федор Владимирович
[Гончаров, Федір Володимирович] (1834-1914) – священнослужитель
7 Горанский, Иван Герасимович
[Горанський, Іван Герасимович] (?-1875) – педагог
8 Гуляева, София Ивановна
[Гуляєва, Софія Іванівна] (?-1914) – педагог
9 Дневник Всеволода Николаевича Кривобока
[Щоденник Всеволода Миколайовича Кривобока] - 04.1919-01.1921
10 Дневник Георгия Николаевича Кривобока
[Щоденник Георгія Миколайовича Кривобока]
11 Доброленский, Феофан Леонтьевич
[Доброленський, Феофан Леонтійович] (1829-1915) – священнослужитель, педагог
12 Духовная консистория
Духовная консистория
13 Житецкий, Алексей Григорьевич
[Житецький, Олексій Григорович] (1869-1924) – священнослужитель
14 Зерницкий, Георгий Степанович
[Зерницький, Георгій Степанович] (1848?-1915) – священнослужитель
15 Иннокентий (Коронатов, Иван)
[Інокентий (Коронатов, Іван)] (1820?-1869) – священнослужитель
16 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
17 Каменецкий, Иаков Осипович
[Каменецький, Яків Йосипович] (1856?-1914) – священнослужитель
18 Катранов, Павел Иванович
[Катранов, Павло Іванович] (1817-1874), протоиерей, законоучитель ППКК (1855-1874)
19 Коломинский, Василий Степанович
[Коломинський, Василь Степанович] (1841?-1874) – священнослужитель
20 Константинович, Иван Николаевич
[Константинович, Іван Миколайович] (1793-1869) – священнослужитель
21 Коротенко, Владимир Васильевич
[Коротенко, Володимир Васильович] - пункт меню
22 Костенко, Иоанн Иоаннович
[Костенко, Іоанн Іоаннович] (1839-1914) – священнослужитель
23 Личности - К
[Особистості - К] - пункт меню
24 Махаринский, Иван Федорович
[Махаринський, Іван Федорович] (1795-1877) – священнослужитель
25 Махаринский, Петр Иванович
[Махаринський, Петро Іванович] (?-1872) – священнослужитель
26 Мойсияха, Андрей Поликарпович
[Мойсіяха, Андрій Полікарпович] (?-1916) – священнослужитель
27 Музей Е. Н. Скаржинской
Музей Е. Н. Скаржинской
28 Нарциссов, Дмитрий Никанорович
[Нарцисов, Дмитро Никанорович] (1860—?), русский православный экзегет
29 Неутриевский, Александр Федорович
[Неутрієвський, Олександр Федорович] (бл.1888-1915) – священнослужитель
30 Пантелеев, Николай Владимирович
[Пантелєєв, Микола Володимирович] (1812?-1863) – педагог
31 Петрашевские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
32 Петровский, Николай Васильевич
[Петровський, Микола Васильович] (1805-1869) – священнослужитель
33 Погода, Кирилл Иванович
[Погода, Кирило Іванович] (бл.1851-?) – священнослужитель
34 Погоды
[Погоди] – священнический род (матеріали до родоводу / материалы к родословию)
35 Подгаевские
[Підгаєвські] – священнический род (матеріали до родоводу / материалы к родословию)
36 Подгаевский, Андрей Петрович
[Підгаєвський, Андрій Петрович] (бл.1824-1902) – священнослужитель
37 Подгаевский, Виталий Алексеевич
[Підгаєвський, Віталій Олексійович] (1880-?) – священнослужитель
38 Подгаевский, Петр Петрович
[Підгаєвський, Петро Петрович] (бл.1828-?) – священнослужитель
39 Подгаевский, Флор Макарович
[Підгаєвський, Флор Макарович] (?-?) – священнослужитель
40 Подольский, Феодосий Иванович
[Подольський, Феодосій Іванович] (1816?-1873) – священнослужитель
41 Полтавский род Чичибабиных (к вопросу о родословной Б. А. Чичибабина)
[Полтавський рід Чичибабіних (до питання про родовід Б.О.Чічібабіна)] – Коротенко В.В.
42 Сачавец, Григорий
[Сачавець, Григорій] (1809?-1869) – священнослужитель
43 Симонов, Феоктист Яковлевич
[Симонов, Феоктист Якович] (1816?-1878) – священнослужитель
44 Скитский, Иван Иванович
[Скитський, Іван Іванович] (1851-?) – юрист, действительный статский советник
45 Соколов, Александр Николаевич
[Соколов, Олександр Миколайович] (1876-1914) – священнослужитель
46 Сохович, Иван Андреевич
[Сохович, Іван Андрійович] (1863-1916) – священнослужитель
47 Сребницкий, Орест Александрович
[Сребницький, Орест Олександрович] (бл.1825-1915) – священнослужитель
48 Стеблины-Каменские и Стеблины-Каминские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
49 Судьба братьев Кривобоков – опыт генеалогического исследования и поиска родственников, оставшихся в СССР
[Доля братів Кривобоків - досвід генеалогічного дослідження і пошуку родичів, які залишилися в СРСР] – Коротенко В. В.
50 Терлецкий, Владимир Николаевич
[Терлецький, Володимир Миколайович] (1865-1915) – педагог, літератор
51 Указатель книг и статей по названиям
[Покажчик за назвами] - пункт меню
52 Шереметинский, Ананий Семенович
[Шереметинський, Ананій Семенович] (1815?-1867) – педагог
53 Яновский, Александр Иванович
[Яновський, Олександр Іванович] (1810?-1872) – священнослужитель

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654