Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Белоусько, Александр Андреевич

Білоусько, Олександр Андрійович (01.03. 1951, смт Нова Галещина Козельщинського р-ну Полтавської обл.) – історик-краєзнавець, педагог, засл. вчитель України (1998).

Нар. в сім’ї спеціалістів с. г. Закінчив Солоницьку середню школу (1968), іст. факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка (1972). Пройшов дійсну військову службу в Радянській армії (1973–1974). Понад 30 років працював учителем історії, суспільствознавства та права в школах Херсонської та Полтавської обл. (з 1975 – у СШ № 7 ім. Т. Шевченка м. Полтава). У 2002–2003 – зав. науково-методичним відділом Полтавського обл. комунального підприємства інформаційних технологій «Освітаінфоком», у 2003–2007 – гол. ред. вид-ва «Оріяна» (м. Полтава). З 2007 – кер. Центру дослідження історії Полтавщини Полтавської облдержадміністрації, гол. ред. Полтавської Енциклопедії. Член багатьох наукових і громадських товариств і організацій.

Авт. понад 80 наукових публікацій з проблем освіти, історії та культури, у т. ч. 5 монографій, співавт. 3 підручників для вищих навчальних закладів. Протягом 2003–2007 за ідеєю, під керівництвом і авторством Б. в Полтавській обл. створено навчально-методичний комплекс, який включає серію підручників «Історія Полтавщини» для 6–11 кл. загальноосвітньої школи, 33-томний «Іменний звід Історії Полтавщини», комплекти кольорових репродукцій «Ілюстрована історія Полтавщини», методичні посібники для вчителів. Під керівництвом і за безпосередньої участі Б. у 2007– 2008 побачили світ вид.: «Реабілітовані історією. Полтавська область», «Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років. Полтавська область», «Історія комсомолу Полтавщини».

Нагороджений орденами Трудової Слави 3 ст. (1986), «За заслуги» 3 ст. (2008), Грамотами Міністерства освіти України (1996, 2000). Лауреат обл. премії ім. І. П. Котляревського (2008).

Пр.: Українська нива культури: Історико-культурологічний колаж-парафраз фактів і гіпотез // Постметодика. – м. Полтава. – 1993. – № 2. – С. 3–8; № 3. – С. 20–23; № 4. – С. 7–9; 1994. – № 1 (5). – С. 13–17; № 2 (6). – С. 8–12; 1995. – № 2 (9). – С. 50; Наш край в складі Гетьманської держави (ост. чв. XVIІ – ІІ пол. XVIII століття). – Полтава: ПОІПОПП; ТОВ «АСМІ», 1998. – 48 с., іл.; Наш край в складі Російської імперії (ост. чв. XVIІІ – поч. ХХ століття). – Полтава: ПОІПОПП; ТОВ «АСМІ», 1998. – 112 с., іл.; 100 відповідей на запитання з історії України: Навч. посіб. – Опішне: Українське народознавство, 1998. – 424 с. – [у співавт.]; Християнство в шкільному курсі історії України: методичний аспект // 2000-ліття християнства і шкільна історична освіта: Мат. міської науково-практичної конференції (Полтава, 2–3 лист. 2000 р.). – Полтава: УМЦ «Наукова зміна», 2000. – С. 171–175; Україна давня: Євразійський цивілізаційний контекст. Карти, таблиці, ілюстрації: Посіб. для вчителя. – Київ: Генеза, 2002. – 272 с., іл.; Історія України (компаративні нариси): Посіб. для учнів та студентів. – Полтава: АСМІ, 2002. – 524 с. – [у співав.]; Давня історія Полтавщини (ХХ тисячоліття до н. е. –V століття): Підруч. для 6 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2004. – 168 с., іл. – [у співавт.]; Середньовічна історія Полтавщини (V – перша пол. XVI століття): Підруч. для 7 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2004. – 200 с., іл. – [у співавт.]; Нова історія Полтавщини (друга пол. XVI – друга пол. XVIII століття): Підруч. для 8 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2003. – 264 с., іл. – [ у співавт.]; Нова історія Полтавщини (кін. XVIII – поч. ХХ століття): Підруч. для 9 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2003. – 264 с., іл. – [у співавт.]; Новітня історія Полтавщини (перша пол. ХХ століття): Підруч. для 10 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2005. – 312 с., іл. – [у співавт.]; Україна: Природа. Традиції. Культура [європейськими мовами]. – Київ: Балтія Друк, 2005. – 100 с., іл.; Іменний Звід Історії Полтавщини – Алфавіт Визначним Полтавцям: Біографії. Історичні портрети: У 33- х томах. – Том 1. – Вид. 2-е, доп. – Полтава: Оріяна, 2005. – 138 с., іл.; Т. 2. – 320 с., іл.; Новітня історія Полтавщини (серед. ХХ – поч. ХХІ століття): Підруч. для 11 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2006. – 312 с., іл. – [у співавт.]; Історія України: Навч. посіб. – Київ: Дельта, 2006. – 640 с. [у співавт.]; Полтавщина: Природа. Традиції. Культура. – Полтава: Оріяна, 2007. – 104 с., іл.

Літ.: Юренко С. Пристрасні дослідження // Комсомолець Полтавщини. – м. Полтава. – 1970. – № 48. – 23 квіт. – С. 2; З нагородою, товариші! // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1986. – № 221 (16421). – 25 верес. – С. 3; Вовкодав С. Не плентатися в хвості подій (школа сьогодні) // Сільські вісті. – м. Київ. – 1992. – № 58 (15674). – 3 черв. – С. 2; Павленко В. На основі вивчення історії рідного краю, міста, школи // Полтавський вісн. – м. Полтава. – 1994. – № 2. – 7-13 січ. – С. 4; Недавній А. Білоусько, який написав історію України // Молода громада. – м. Полтава. – 1994. – № 5 (5406). – 4 лют. – С. 2; Горбаньова С.В. На шляху творчості й пошуку // Педагогічний вісн. – м. Полтава. – 1998. № 8 (13). – 25 жовт. – С. 3; Вітаємо нашого вчителя // Полтавський вісн. – м. Полтава. – 1999. – № 2 (425). – 7 січ; Кравченко П.А. З когорти кращих // Історична пам’ять. – м. Полтава. – 2001. – № 1–2. – С. 172-173. – (Подвижники історичного краєзнавства); У Києві вийшла в світ книга полтавського автора // Нова Полтава. – м. Полтава. – 2002. – № 14 (67). – 20 лют.; Посухов В. Давнина, що служить сьогоденню // Полтавський вісн. – м. Полтава. – 2002. – № 29 (609) . – 19 лип.; Фидря Д. Знайомтесь: історик, патріот, земляк // Козельщинські вісті. – смт Козельщина. – 2003. – № 60 (9482). – 6 серп . – С. 2; Посухов В. Перлини краєзнавства // Полтавський вісн. – м. Полтава. – 2004. – № 11 (765). – 12 берез. – С. 4; Клочко О. Унікальні шкільні підручники «Історія Полтавщини», які не мають аналогів в України, кращі науковці краю створювали на ентузіазмі, щоб із сучасних школярів виховати патріотів… // Вечірня Полтава. – м. Полтава. – 2004. – № 41 (606) – 7 жовт. – С. 3; Ярмоленко Ю. Знати історію рідного краю не тільки корисно, а ще й цікаво. Уперше автори шкільних підручників не нав’язують школярам свої точки зору // Коло. – м. Полтава. – 2004. – № 40 (121). – 7-13 жовт; Баханов К.О. Навчання історії в школі: Інноваційні аспекти. – Харків: Вид. група «Основа», 2005. – 128 с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». – Вип. 3 (15); Сітарчук Р. На європейському рівні (Книги наших земляків) // Трудова Полтавщина. – м. Полтава. – 2006. – № 1 (237). – 13 січ. – С. 7; Тітков О. Перейти рубікон // Край. – м. Полтава. – 2006. – № 25 (31). – Трав. – С. 14–15; Русина О. Парк трипільського періоду // Критика. – м. Київ. – Квіт. 2006. – Число 4 (102). – С. 18–22; Тренич С. Олександр Білоусько: «Дякуючи старшим, ще не вмерла Україна, завдяки молодим – ніколи не вмре» // Полтавський вісн. – м. Полтава. – 2006. – № 41 (900). – 13 жовт. – С. 20. – (Уроки історії); Вітаємо! Лауреати обласних премій // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. 2007. – 9 лист. – № 172-173 (21018-21019). – С. 3; Кудря Я. Видання, на яке чекали // Вісті. – 2007. – 21 верес. – № 39 (8428). – С. 2; Очкань Н. Унікальне видання полтавських істориків // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 2007. – 26 верес.; Олександрова Т. Олександр Білоусько отримав орден «За заслуги» ІІІ ст. // Вечірня Полтава. – м. Полтава. – 2008. – 31 січ. – С. 3; Під небом Полтави: Альбом особистостей / Авт. проекту Ю. Ворошилов. – Харків: Фотоагентство «Україна Слобідська», 2008; Історію не переписують, її вивчають // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 2008. – 29 жовт. – С. 2; Віценя Л. Олександр Білоусько: «Це ще належить осмислити майбутнім поколінням» // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 2008. – 21 лист. – № 179-180 (21226-21227) – С. 2; Віценя Л. Книга пам’яті, книга скорботи // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 2008. – 25 лист. – № 181 (21228). – С. 1; Лопушинський Є. Олександр Білоусько: «Дай, Боже, щоб такі книжки не доводилося більше писати в Україні» // Вечірня Полтава. – м. Полтава. – 2008. – 26 лист. – № 48 (822). – С. 3.

П. А. Кравченко

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Ссылки на эту страницу


1 Александр (Петровский, Александр Феофилович)
[Олександр (Петровський, Олександр Феофілович)] (1851—1940), архиепископ, Священномученик
2 Александр (Ярещенко, Александр Григорьевич)
[Олександр (Ярещенко, Олександр Григорович)] (1890-1938?) – церковный деятель, епископ
3 Алипий (Хотовицкий, Антоний Антонович)
[Аліпій (Хотовицький, Антоній Антонович)] (1901—1977), епископ Полтавский и Кременчугский (1961—1964)
4 Амфилохий (Леонтович)
[Амфілохій (Леонтович)] (ок.1729-1799) – церковный деятель, епископ
5 Антонин (Грановский, Александр Андреевич)
[Антонін (Грановський, Олександр Андрійович)] (1865-?), епископ
6 Аркадий (Остальский, Аркадий Иосифович)
[Аркадій (Остальський, Аркадій Йосифович)] (1881—1937), священномученик, епископ
7 Афанасий (Сахаров, Сергей Григорьевич)
[Афанасій (Сахаров, Сергій Григорович)] (1887—1962), епископ, святой новомученик
8 Афанасий II (Вольховский, Иван/Федор Павлович)
[Афанасій II (Вольховський, Іван/Федір Павлович)] (1712—1801), епископ
9 Афанасий І (Вольховский, Петр)
[Афанасій І (Вольховський, Петро)] (1712,Полтава-1776), епископ
10 Базилевские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
11 Варлаам (Назаренко, Григорий Яковлевич)
[Варлаам (Назаренко, Григорій Якович)] (?-?) – церковный деятель, епископ
12 Варлаам (Шишацкий Григорий Стефанович)
[Варлаам (Шишацький Григорій Стефанович)] (1750-1819) – церковный деятель, архиепископ
13 Василий (Зеленцов, Василий Иванович)
[Василь (Зеленцов, Василь Іванович)] (1870—1930), епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии
14 Ветухов, Михаил Алексеевич
[Вєтухов, Михайло Олексійович] (1902-1959) – ученый биолог и генетик, общественный и церковный деятель
15 Владимир (Соколовский-Автономов, Василий Григорьевич)
[Володимир (Соколовський-Автономов, Василь Григорович)] (1852—1931), архиепископ
16 Гавриил (Банулеско-Бодони, Григорий Григорьевич)
[Гавриїл (Бандулеску-Бодоні, Григорій Григорович)] (1746—1821), митрополит
17 Гавриил (Воеводин, Григорий Дмитриевич)
[Гавриїл (Воєводін, Григорій Дмитрович)] (1869—1937), архиепископ
18 Гавриил (Голосов, Григорий Васильевич)
[Гавриїл (Голосов, Григорій Васильович)] (1839-1916), епископ, викарий Полтавской епархии (1904-1905)
19 Гаврилков, Михаил Федорович
[Гаврилков, Михайло Федорович] (1820—1890), протоиерей
20 Гаевский, Степан Ефимович
[Гаєвський, Степан Юхимович] (1876—1975) монашеское имя Сильвестр, украинский литературовед, педагог, церковний деятель, епископ
21 Гедеон (Вишневский, Егор Иванович)
[Гедеон II (Вишневський, Єгор Іванович)] (1797—1849), архиепископ Полтавский и Переяславский
22 Гедеон (Петровский, Герасим Петрович)
[Гедеон (Петровський, Герасим Петрович)] (1845—1922), епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии (1899—1904)
23 Георгий (Ящуржинский, Гавриил Алексеевич)
[Георгій (Ящуржинський, Гавриїл Олексійович)] (1778—1852), архиепископ Полтавский (1824—1830)
24 Герцик, Павел Семенович
[Герцик, Павло Семенович] (?—1700), государственный и военный деятель, полтавский полковник (1675—1695, с перерывами)
25 Давид (Нащинский, Даниил)
[Давид (Нащинський, Данило)] (1720-1793), архимандрит
26 Дамиан (Воскресенский, Димитрий Григорьевич)
[Даміан (Воскресенський, Дмитро Григорович)] (1873—1937), архиепископ Полтавский и Переяславский (1927-1928)
27 Демидовский, Василий Ананьевич
[Демидівський, Василь Ананійович] (?-1911), преподаватель, инспектор семинарии, писатель
28 Димитрий (Галицкий)
[Димитрій (Галицький)] (?—1932), епископ
29 Дмитревский, Дмитрий Степанович
[Дмітревський, Дмитро Степанович] (1862-?),преподаватель Полтавской семинарии, протоирей, настойтель роменского собора
30 Духовная семинария
Духовная семинария
31 Евгений (Цыганенко, Иоанн)
[Євген (Циганенко, Іоанн)] (1832-1899) – церковный деятель
32 Епифаний (Канивецкий, Евдоким)
[Єпіфаній (Канівецький, Євдоким)] (1750?-1825) – церковный деятель, епископ
33 Затворницкий, Петр Прокофьевич
[Затворницький, Петро Прокофійович] протоиерей, благотворитель
34 Иеремия (Соловьев, Иродион Иванович)
[Ієремія (Соловйов, Іродіон Іванович)] (1799—1884), епископ Полтавский и Переяславский (1849—1850 гг.)
35 Илларион (Юшенов, Иван Ефимович)
[Іларіон (Юшенов, Іван Юхимович)] (1824—1904), викарий Полтавской епархии (1884—1887), епископ Полтавский и Переяславский (1887—1904)
36 Имшенецкий, Яков Кондратьевич
[Імшенецький, Яків Кіндратович] (1858—1938), общественный и политический деятель, статистик, публицист, депутат 1-и Государственной думы от Полтавской губернии
37 Иннокентий (Летяев, Иннокентий Алексеевич)
[Інокентій (Летяєв, Інокентій Олексійович)] (1882—1936[8]), архиепископ
38 Иоанн (Петин, Алексей Алексеевич)
[Іоан (Петін, Олексій Олексійович)] (1813—1889), архиепископ Полтавский и Переяславский (1862—1887)
39 Иоанн (Смирнов, Иоанн Ксенофонтович)
[Іоан I (Смирнов, Іоанн Ксенофонтович)] (1844—1919), архиепископ, епископ Полтавский и Переяславский (1904—1910)
40 Иов (Базилевич)
[Йов (Базилевич)] (1723-1776) – церковный деятель, епископ
41 Иосиф (Кречетович)
[Йосиф (Кречетович)] (1873—1933), обновленческий архиепископ Полтавский и Прилукский
42 Исаенко, Евфимий Илларионович
[Ісаєнко, Євфимій Иларіонович] (1826-1913), протоиерей, законоучитель ППКК (1874-1902)
43 Искра, Иван Яковлевич
[Іскра, Іван Якович] (?—1659), политический деятель
44 Истомин, Григорий Васильевич
[Істомін, Григорій Васильович] (1841-1886), преподователь Полтавской семинарии, Мариинской гимназии и ППКК, публицист
45 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
46 Италинский, Александр Данилович
[Італінскій, Олександр Даниловіч] (1861-?), инспектор, лектор
47 Иустин (Трипольский, Иван Григорьевич)
[Іустин (Трипільський, Іван Григорович)] (1741, Полтава-1809) – церковный деятель
48 Кирилл (Шумлянский)
[Кирило (Шумлянський)] (?-1724/6) – церковный деятель, епископ
49 Конопатов, Василий Александрович
[Конопатити, Василь Олександрович] (1865-?), преподователь полтавской семиинарии
50 Красильщиков, Ицхак Айзик бен Дов Бер
[Красильщиков, Іцхак Айзик бен Дов Бер] (1888—1965), раввин
51 Кулябки
матеріали до родоводу / материалы к родословию
52 Кунавин, Александр Михайлович
[Кунавін, Олександр Михайлович] (1780-1814) – акварелист, график
53 Курдиновский, Василий Григорьевич
[Курдиновський, Василь Григорович] (1871-?), преподователь, писатель
54 Левицкий, Дмитрий Григорьевич
[Левицький, Дмитро Григорович] (1735(7)-1822), советник Академии Художеств, знаменитый портретист
55 Леонтовский, Василий Петрович
[Леонтовський, Василь Петрович] – педагог, литератор
56 Личности - Б
[Особистості - Б] - пункт меню
57 Матченко, Иван Павлович
[Матченко, Іван Павлович], педагог, писатель
58 Мелетий (Леонтович, Михаил Иванович)
[Мелетій (Леонтович, Михайло Іванович)] (1784-1840) – архиепископ
59 Менандр (Созонтьев, Петр)
[Менандр (Сазонт‘єв, Петро)] (1856—1907), епископ, викарий Полтавской епархии (1897)
60 Мефодий (Писнячевский, Михаил)
[Мефодій (Піснячевський/Пишнячевський, Михайло)] (1774—1845), архиепископ, епископ Полтавский и Переяславский (1816—1824 гг.)
61 Михаил (Грибановский, Михаил Михайлович)
[Михайло (Грибановський, Михайло Михайлович)] (1856—1898), епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии (1894—1895)
62 Мищенко, Федор Иванович
[Міщенко, Федір Іванович] (1874-?) – священнослужитель
63 Муравьевы-Апостолы
матеріали до родоводу / материалы к родословию
64 Назарий (Кириллов, Николай)
[Назарій (Кирилов, Миколай)] (1850—1928), митрополит, архиепископ Полтавский и Переяславский (13.08.1910—08.03.1913)
65 Нафанаил І (Павловский, Василий)
[Нафанаїл І (Павловський, Василь)] (?—1849), архиепископ, епископ Полтавский и Переяславский (08.09.1830—12.05.1834)
66 Нафанаил ІІ (Савченко, Николай Иванович)
[Нафанаїл ІІ (Савченко, Миколай Іванович)] (?—1875), архиепископ, епископ Полтавский и Переяславский (19.12.1850—13.09.1860)
67 Неофит (Следников, Николай)
[Неофіт (Слєдніков, Микола)] (1873—1918), епископ Прилуцкий, викарий Полтавской епархии (13.11.1914-16.10.1917)
68 Никифор (Феотоки, Николай)
[Никифор (Феотокі, Микола)] (1731—1800), ученый-энциклопедист, педагог и церковный деятель, архиепископ Словянский и Херсонский
69 Николай (Могилевский, Феодосий Никифорович)
[Миколай (Могилевський, Феодосій Никифорович)] (1877—1955), митрополит
70 Николай (Пирский, Николай Васильевич)
[Микола (Пирський, Микола Васильович)] (1857—1935), депутат 2-й Государственной думы от Полтавской губернии, в последующем епископ Кобелякский и Роменский, викарий Полтавской епархии (1923-1927), архиепископ Полтавский (1932-1935)
71 Орлов, Дмитрий Николаевич
[Орлов, Дмитро Миколайович] (1836-1897), инспектор семинарии, редактор газеты, писатель
72 Павловский, Иван Данилович
[Павловський, Іван Данилович] (1852-1886), учитель, редактор газеты
73 Палладий (Каминский, Георгий Михайлович)
[Паладій (Камінський, Георгій Михайлович)] (1896—1978), архиепископ, в 1947-1952 гг. епископ Полтавский и Кременчугский
74 Памфил (Лясковский, Петр Александрович)
[Памфил (Лясковський, Петро Олександрович)] (1883—1936), епископ
75 Пархомович, Андрей Михайлович
[Пархомовіч, Андрій Михайлович] (1836-?), преподователь, инспектор семинарии
76 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
77 Пирский, Николай Николаевич
[Пирський, Микола Миколайович] (1857-?) – священнослужитель
78 Пичета, Иван Христофорович
[Пічета, Іван Христофорович] (1844—1920), протоиерей, педагог
79 Покровский (Пушкаревский Покровский, Пушкаревский Вознесенский) женский монастырь
[Покровський (Пушкарівський Покровський, Пушкарівський Вознесенський) жіночий монастир]
80 Сагарда, Александр Иванович
[Сагарда, Олександр Іванович], магистрант, доцент духовной академии
81 Сагарда, Николай Иванович
[Сагарда, Микола Іванович] (1870—1942/3), российский богослов
82 Сагарда, Николай Иванович
Сагарда, Николай Иванович (?—1911), благотворитель
83 Серафим (Самойлович, Семен Николаевич)
[Серафим (Самойлович, Семен Миколайович)] (1885—1937), архиепископ, священномученик
84 Серафим (Соболев, Николай Борисович)
[Серафим (Соболєв, Микола Борисович)] (1881—1950), архиепископ, епископ Лубенский, викарий Полтавской епархии (1920-1921)
85 Серафим (Шарапов, Алексей Сергеевич)
[Серафим (Шарапов, Олексій Сергійович)] (1878—1959), епископ Полтавский и Кременчугский (1952-1958)
86 Сергий (Лубенцов/Лабунцов)
[Сергій (Лубенцов)] (?—?), епископ Прилукский УАПЦ
87 Сильвестр (Лебединский, Симеон (Петр) Иванович)
[Сильвестр (Лебединський, Симеон (Петро) Іванович)] Иванович) (?—1808), архиепископ, в 1803-1807 гг. епископ Полтавский и Переяславский
88 Сильвестр (Суходольский, Роман Маркович)
[Сильвестр (Суходольський, Роман Маркович)] (1770-?), архимандрит, преподаватель семинарии
89 Стасов, Василий Петрович
[Стасов, Василь Петрович] (1769-1848) – архитектор, академик
90 Супруненко, Александр Борисович
[Супруненко, Олександр Борисович] (р.1957,Полтава), археолог, историк науки
91 Тихон (Василевский, Николай)
[Тихон (Василевський, Микола)] (1867,Полтава—1926), архиепископ, митрополит
92 Тихон (Клитин, Павел Семенович)
[Тихон (Клітін, Павло Семенович)] (1835—1896), епископ, викарий Полтавской епархии (1895—1896)
93 Феофан (Быстров, Василий Дмитриевич)
[Феофан (Бистров, Василь Дмитрович)] (1872—1940), архиепископ, епископ Полтавский и Переяславский (08.03.1913 — 1919)
94 Феофан (Шиянов-Чернявский, Федор Григорьевич)
[Феофан (Шиянов-Чернявський, Федір Григорович)] (1744—1812), епископ Полтавский и Переяславский (15.01.1807—24.01.1812)
95 Филадельф (Пузино, Константин Иванович)
[Філадельф (Пузино, Костянтин Іванович)] (1786-1851), архимандрит, преподаватель
96 Филянский, Григорий Григорьевич
[Філянський, Григорій Григорович] (1863-?), священник, учитель, писатель
97 Фиялковский, Назарий Федорович
[Фіялковський, Назарій Федорович] (1871-?), учитель словесности
98 Чаленко, Иван Яковлевич
[Чаленко, Іван Якович] (1873-1937), преподаватель, магистр богословия
99 Шарлемань, Иосиф Иванович
[Шарлемань, Йосиф Іванович] (1782—1861), архитектор
100 Щеглов, Владимир Филиппович
[Щеглов, Володимир Пилипович], преподаватель богословия
101 Ювеналий (Карюков, Григорий Иванович)
[Ювеналій (Карюков, Григорій Іванович)] (1816—1882), епископ
102 Юзефович, Иустин Федорович
[Юзефович, Іустин Федорович], протоиерей, настоятель церквей в имении Его Императорского Величества
103 Юрий (Жевченко)
[Юрій (Жевченко)] (1885-1938?), украинский православный церковный деятель, архиепископ УАПЦ

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654