Тригуб, Петр Никитович

Тригуб, Петро Микитович (27.06.1935, с.Коломак Харківської обл.) – дослідник історії України періоду національно-демократичної революції, краєзнавець, педагог, д.і.н. (1989), проф. (1990), Засл. працівник нар. освіти України (1993).

1953-1958 – студент іст. ф-ту Харківського держ. ун-ту. 1972 в Харківському держ. ун-ті захистив канд. дис. “Радянське державне будівництво в період боротьби за встановлення і зміцнення Радянської влади на Україні ( листопад 1917 – квітень 1918 рр.)” (наук. кер. – д.і.н., проф. Королівський С.М.), 1989 в КДУ – докт. дис. “Ради робітничих, селянських і червоноар-мійських депутатів України в період іноземної інтервенції та громадянської війни (листопад 1918 – грудень 1920 рр.)”. 1958-1963 – завуч та вчитель історії Краснянської СШ Добропільського р-ну Донецької обл.; 1963-1968 – дир. Мельниківської сш Валківського р-ну Харківської обл.; 1968-1971 – аспірант каф. історії СРСР Харківського держ. ун-ту. В 1971-1982 – ст. викл., доц. Полтавського держ. пед. ін-ту; 1982-1997 – доц., зав. каф. історії СРСР і УРСР, проф. Миколаївського держ. пед. ін-ту; з 1997 – проф., зав. каф. Миколаївського держ. гуманітарного ун-ту.

Автор 120 наук. праць.

Тв.: Партійний та соціальний склад Рад робітничих, солдатських і селянських Рад України в листопаді 1917 – квітні 1918 рр. // УІЖ. – 1972. – №1; Количество, партийный и социальный состав Советов Украины в период иностранной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) // История СССР. – 1983. – № 6; На защите завоеваний Великого Октября. – Киев; Одесса, 1987; Историография Великой Октябрьской социалистической революции на Украине. – К., 1987 (у співавт.); Старейший на Украине: Из истории Николаевского техникума железнодорожного транспорта им. В. Образцова. – Николаев, 1994 (у співавт.); История Николаевщины: Уч. пособие для уч-ся 7-11 кл. общеобразовательных школ. – Николаев, 1998 (у співавт.); В. М. Доманицький (1877-1910) – редактор “Історії України–Руси” М. М. Аркаса // Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. Наук. праці. Серія історична. – Т.17. – Миколаїв, 2002.

Олександр Даниленко

Джерело:

Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник / Серія "Українські історики". — Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. — Випуск 2, частина 2. — 382 с. Стор.320-321 - Інститут історії України НАН України

Ссылки на эту страницу


1 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
2 Личности - Т
[Особистості - Т] - пункт меню
3 Научные работники и изобретатели
[Науковці та винахідники] - пункт меню
4 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню