Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Сильвестр (Ольшевский, Иустин Львович)

Highslide JS
Епископ Сильвестр.

Сильвестр, епископ Прилукский (в миру Иустин Львович Ольшевский). Уроженец Киевской губернии, сын дьякона, ныне священника, род. в 1861 г. По окончании Киевской духовной семинарии, поступил в Киевскую духовную академию, которую окончил в 1887 году со степенью кандидата богословия. В 1889 г. назначен миссионером Киевской епархии. В 1890 г. определен преподавателем Полтавской духовной семинарии. В 1892 г. принял священнический сан. В 1896 г. назначен Епархиальным наблюдателем церковных школ Полтавской епархии. В 1902 г. возведен в сан протоиерея. 10 декабря 1910 г. состоялось Высочайшее повеление о бытии, по принятии монашества и возведении в сан архимандрита, епископом Прилукским, викарием Полтавской епархии. Хиротония состоялась 11 января 1911 г.

О его литературной деятельности см. наш словарь, стр. 180—181.

Источник:

Павловский И. Ф. Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. Полтава, 1914. Стр.31

 

Highslide JS

Сильвестр (Ольшевський, Іустин Львович) (31.05.1860, с. Косівка Сквирського пов. Київської губ. – 26.02.1920, м. Омськ, Росія) – духовний письменник, педагог, церковний діяч, архієпископ, новомученик.

Нар. в сім’ї причетника. Закінчив Київську духовну семінарію (1883) і Київську духовну академію (1887). Канд. богослов’я (1883). Працював учителем церковнопарафіяльної школи с. Липівка Київського пов., законовчителем міністерського училища в м-ку Шпола Київського пов. Зіткнувшись там зі штундизмом, ґрунтовно вивчив учення секти і вирішив стати православним світським місіонером – першим у Російській імперії. 07.03.1889 призначений Київським єпархіальним місіонером. Написав практичний посібник для місіонерів «Викриття штунди в біблейських текстах». Книга дістала високу оцінку і неодноразово перевидавалася. 1890 на запрошення єпископа Полтавського і Переяславського Іларіона переїхав до Полтави, де обійняв посаду Полтавського єпархіального місіонера. Місіонерську діяльність поєднував з педагогічною: викладав історію, пастирське богослов’я, літургіку і гомілетику в Полтавській духовній семінарії, з жовт. 1892 до 1896 в. о. кер. і законовчителя жіночої недільної школи м. Полтава. Був учасником ІІ місіонерського з’їзду в Москві (черв. 1891), після якого прийняв сан пресвітера. 02.02.1892 за особливим дозволом Св. Синоду був рукопокладений єпископом Іларіоном у сан ієрея і причислений до Полтавського кафедрального собору. 1896 призначений єпархіальним доглядачем церковних шкіл Полтавської єпархії. На цій посаді багато зробив для розбудови мережі церковнопарафіяльних шкіл, зокрема, жіночих, організації навчання, підготовки вчительських кадрів. За активну місіонерську і педагогічну працю нагороджений орденом св. Анни 2 ст. і золотим наперсним хрестом із прикрасами з кабінету імператора. 12.05.1902 уведений у сан протоієрея. 10.12.1910 пострижений у чернецтво архієпископом Полтавським Назарієм з уведенням у сан архімандрита. 16.01.1911 хіротонісаний в Троїцькому соборі Олександро-Невської лаври на єпископа Прилуцького, вікарія Полтавської єпархії.

З 13.11.1915 – єпископ Челябінський, вікарій Оренбурзької єпархії, з 04.06.1915 – єпископ Омський і Павлодарський. У 1917–1918 був присутнім на засіданнях Св. Собору РПЦ у Москві. Повернувшись до Омська, у лют. 1918 очолив «контрреволюційний» хресний хід. Був заарештований і ув’язнений, але незабаром звільнений на вимогу віруючих мас. 25.04.1918 уведений у сан архієпископа. У лист. 1918 обраний гол. Вищого тимчасового церковного управління Сибіру. Наприкінці 1919 після відступу з Омська Білої армії, залишився у місті, був негайно заарештований більшовиками. Після двомісячних катувань загинув у тюрмі. Місце поховання невідоме. 20.08.2000 Архієрейським Собором РПЦ причислений до лику Собору новомучеників та сповідників Російських (день пам’яті – перша неділя після 7 лют.).

Пр.: Архимандрит Макарий Глухарев, основатель алтайской миссии // ПЕВ.ЧН. – 1893. – № 7; Дело и деятельность переводческой комиссии православного миссионерского общества // ПЕВ.ЧН. – 1894. – № 4; Шестая годовщина Полтавского Отделения Миссионерского общества // ПЕВ.ЧН. – 1895. – № 5; Жены благовестницы // ПЕВ.ЧН. – 1896. – № 4; Слово при погребении епархиального наблюдателя школ В. Ф. Щеглова // ПЕВ.ЧН. – 1896. – № 29. – С. 855-859; Женские церковные школы и постановка в них учебно-воспитательного дела // ПЕВ.ЧН. – 1897. – № 30. – С. 1143-1154; № 31. – С. 1183-1193; Поправки к статье «Несколько слов о состоянии церковно-школьного образования в Полтавской епархии и о новых мерах к поднятию его» // ПЕВ.ЧН. – 1897. – № 32. – С.1213-1227; Миссионерский характер церковно-приходской школы среди сектанскаго населения // ПЕВ.ЧН. – 1897; Наша Забайкальская миссия и ламаизм // ПЕВ.ЧН. – 1899. – №№ 12, 13; Праздник женских церковно-приходских школ в г. Полтаве 21 мая 1899 года // ПЕВ.ЧН.– 1899. – № 18. – С. 706-718; В вере ли вы? (К вопросу о переоценке духовных ценностей у интеллигентных христиан). – Полтава, 1909; Место, идеже лежаше Господь: Палестинское чтение (с планами Иерусалима и Полтавы). – Полтава, 1907; Путь спасения. – СПб., 1913; Отчет о состоянии церковных школ Полтавской епархии в 1908-1909 учебном году // ПЕВ.ЧН. – 1910. – № 26. – С. 1677-1681; Обличение штундизма (в библейских текстах). Миссионерские записки протоиерея Иуст. Ольшевского. – Изд. 2-е. – Полтава, 1910 // ПЕВ.ЧН. – 1910. – № 30. – С. 2006-2008; Речь при наречении во епископа Прилукского // Прибавление к «Церковным Ведомостям». – 1911. – № 4. – С. 137-138, 158; Миссионерская программа Закона Божия для начальных школ (против сектантов).– Полтава, 1910; Общедоступное богословское чтение. – Полтава, 1913.

Літ.: К назначению протоиерея о. Иустина Ольшевского епископом Прилуцким, викарием Полтавской епархии // ПЕВ.ЧН. – 1911. – № 2. – С. 118-124; Павловский, 1912. – С. 180-182; Павловский, 1914. – С. 31; Польский М., протопресв. Новые мученики Российские. – М., 1994 (репринт. воспр. изд. Джорданвилль, 1949–1957). – Ч. 2. – С. 278; Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943. – В 2-х ч. / Сост. М. Е. Губонин. – М., 1994. – С. 128, 896, 992; Деяния Священного Собора Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. (Документы. Материалы. Деяния I–XVI). – М., 1994 (репринт. воспр. изд. 1918 г.). – Т. 1. – С. 88; Житие священномученика Сильвестра, архиепископа Омского и Павлодарского. – Омск, 1998. – 24 с.; Деяние Юбилейного Освященного Аpхиеpейского Собоpа Русской Пpавославной Цеpкви о собоpном пpославлении новомучеников и исповедников Российских XX века. Москва, 12-16 августа 2000 г.; Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия: Жизнеописания и материалы к ним. – Тверь, 2000. – Кн.4. – С. 92-115, 470; Святой священномученик Сильвестр, епископ Прилуцкий, викарий Полтавской епархии (память 26 февраля) // ВПЄ. – 2002. – № 1 (13). – Січ. – С. 7; Петренко І. М. Внесок Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) в розвиток церковно-шкільної справи Полтавської єпархії // Науковий вісн. Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер.: Гуманітарні науки. – Полтава, 2005. – № 4 (17). – С. 55-60; Петренко І. М. Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Мат. Четвертої Міжнародної наукової конференції «Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії». – К.: Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, 2007. – С. 144-146.

І. М. Петренко

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Фотографія: http://expo.pravoslavie.ru

 

Highslide JS

Сильвестр (в миру Ольшевский, Иустин Львович) (31 мая 1860, село Косовка Сквирского уезда Киевской губернии — 26 февраля 1920, Омск) — епископ Русской Церкви; с 4 июня 1915 года епископ; с 1918 — архиепископ Омский и Павлодарский.

Прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских Московским Патриархатом в 2000.

Родился в семье диакона. Окончил Киевскую духовную семинарию (1883), Киевскую духовную академию (1887) со степенью кандидата богословия.

Будучи семинаристом, был определён чтецом к профессору академии архимандриту Сильвестру (Малеванскому), имевшему слабое зрение, оказывал ему техническую помощь при написании первых двух томов из пятитомного труда "Догматическое богословие".

С 27 октября 1887 — учитель церковно-приходской школы в селе Липовка Киевского уезда.

С 15 января 1888 — преподаватель Закона Божия в двухклассном министерском училище в местечке Шпола того же уезда, где большое влияние имели штундисты — сторонники протестантского течения, близкого к баптизму (а затем и слившегося с ним).

С 7 марта 1889 — киевский епархиальный миссионер, учитель церковно-приходской школы Киевского Свято-Владимирского братства.

С 1890 — полтавский епархиальный миссионер и преподаватель истории, пастырского богословия, литургики и гомилетики в Полтавской духовной семинарии.

Занимался миссионерской деятельностью в течение двух десятилетий. Активно противодействовал развитию баптизма на Украине, написал книгу "Обличение штунды в библейских текстах" с критикой взглядов представителей этого течения, которая стала пособием для миссионеров и священников. Заявлял, что "отступники, штунда разных наименований, суть изменники и враги святой Церкви, изменники и враги государства, изменники и враги всего славянства".

С 2 февраля 1892 — священник (целибат), зачислен в клир Полтавского кафедрального собора.

С октября 1892 по 1896 — руководитель и законоучитель женской воскресной школы города Полтавы.

С 1896 — епархиальный наблюдатель церковных школ Полтавской епархии.

С 12 мая 1902 — протоиерей.

Организовывал богословские чтения для интеллигенции и лично в них участвовал. По его инициативе было создано "Братство законоучителей и педагогов в память отца Иоанна Кронштадтского", издан Переяславский Полтавский патерик. В адресе, поднесённом ему к пятнадцатилетию церковно-школьной работы, его деятельность была охарактеризована так: "По градам и весям, по далёким и захолустным окраинам нашей епархии Вы разносили горячий призыв к дружной работе и, проясняя в сознании духовенства священную миссию нашей школы, Вы незаметно вкладывали первые кирпичи в фундаменты тех школьных зданий, сетью которых с такой поразительной быстротой покрылась наша Полтавская епархия".

В 1911 епархиальный съезд учредил при Полтавском и Лубенском женских епархиальных училищах две стипендии имени протоиерея Иустина Ольшевского, в память о его деятельности.

10 декабря 1910 пострижен в монашество и возведён в сан архимандрита. Многие годы до пострижения вёл монашескую жизнь, жил в скромной келье при монастырской гостинице.

С 16 января 1911 — епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии.

С 13 ноября 1915 — епископ Челябинский, викарий Оренбургской епархии.

С 4 июня 1915 — епископ Омский и Павлодарский. Участвовал в работе Поместного собора 1917—1918.

После издания большевистскими властями декрета об отделении церкви от государства организовал в Омске крестный ход (4 февраля 1918), в ходе которого обращался к народу с призывом хранить православную веру и защищать храмы. В ночь с 5 на 6 февраля был арестован большевиками, при аресте был убит эконом владыки Николай Цикура. Эти события вызвали возмущение прихожан. Закрылись учреждения, магазины, учебные заведения, красногвардейцы на улицах разгоняли народ. Власти вначале ввели в городе осадное положение, но уже 8 февраля были вынуждены освободить архиерея.

С 5 мая 1918 — архиепископ.

В ноябре 1918 был избран главой временного Высшего церковного управления Сибири. В период, когда он занимал этот пост, в Сибири был отменён декрет об отделении церкви от государства. Церковь получила отобранные у неё земли и собственность, в школах восстановлено преподавание Закона Божия, в Сибири была восстановлена учебная деятельность в пяти духовных семинариях и в пяти духовных училищах.

29 января 1919 привёл к присяге адмирала А. В. Колчака как Верховного правителя России.

В марте организовал крестный ход с участием Колчака и членов его правительства. Восстановил институт военных священников, а августе 1919 благословил участников съезда казачьих войск России. Церковное управление, возглавляемое им, рассылало воззвания, в которых разъяснялась антихристианская суть большевизма. В Омске издавались журналы "За святую Русь" и "Сибирский благовестник".

Активно поддерживал движение крестоносцев, возникшее в колчаковской армии по инициативе профессора Д. В. Болдырева и протоиерея Петра Рождественского, создавших в Омске Гермогеновское братство по организации Дружины Святого Креста и Зелёного Знамени. Владыка отслужил молебен перед отправкой на фронт первой роты добровольцев-крестоносцев, лично прикалывал на грудь кресты командирам добровольцев, освятил кресты и хоругвь дружины крестоносцев и благословил участников дружины иконой Святителя Николая.

После отступления колчаковской армии остался в своей епархии. Арестован большевиками в Омске в конце 1919. Находился в заключении около двух месяцев, по данным содержащимся в его житии, был подвергнут жестоким пыткам, от которых погиб.

В 1998 был прославлен как местночтимый святой Омской епархии. В 2000 Архиерейский собор Русской православной церкви причислил святителя Сильвестра (Ольшевского) и эконома Николая Цикуру к лику Новомучеников и Исповедников Российских.

Труды:

Задачи нашей противосектантской миссии.

Борьба со штундой.

Место, идеже лежаше Господь, Полтава, 1907 (из Палестинских бесед).

В вере ли вы? Полтава, 1909.

Обличение штунды в библейских текстах. 2-е издание. Полтава, 1910.

Миссионерская программа Закона Божия для начальных школ. (Против сектантов). Полтава, 1910.

Общедоступное богословское чтение. Полтава, 1913.

Пути спасения. СПб, 1913.

Основные работы владыки Сильвестра переизданы в книге: Феодосий (Процюк), митрополит. В вере ли вы? Житие и труды священномученика Сильвестра, архиепископа Омского. М., 2006.

Источник:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сильвестр_(Ольшевский)

Икона: http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1926

Ссылки на эту страницу


1 Ганько, Евгений Петрович
[Ганько, Євген Петрович] капитан, земский деятель, воспитанник ППКК (1877)
2 История одной школы (воспоминания)
[Історія однієї школи (спогади)] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Лондон. 1957-1958
3 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
4 Личности - О
[Особистості - О] - пункт меню
5 Личности - С
[Особистості - С] - пункт меню
6 Первое дополнение к "Краткому биографическому словарю ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века"
[Перше доповнення до "Короткому біографічного словника вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття"] - Павловский И. Ф. // Полтава. Т-во Печатного Дела (тип. бывш. Дохмана), 1913 г.
7 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
8 Полтавская губернская ученая архивная комиссия
Полтавская губернская ученая архивная комиссия
9 Полтавское Епархиальное Древлехранилище. Указатель
[В. Трипольський. Полтавське Єпархіальне Давньосховище. Покажчик.] / Электрическая. Типография Г. И. Маркевича. Бульвар Котляревського. Полтава. 1909
10 Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители
[Полтавці: Ієрархи, державні і громадські діячі і благодійники] - Павловский Иван Францевич // Полтава: Т-во Печатн. Дела (тип. бывш. Дохмана), 1914
11 Религиозные деятели
[Релігійні діячі] - пункт меню
12 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск второй
[Труди Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Электрич. Типо-Лит. Торг. Дома И. Фришберг и С. Зорохович. Полтава. 1908
13 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск третий
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск третій] / Полтава. 1912
14 Церковный историко-археологический комитет
Полтавский церковный историко-археологический комитет
15 Чубов, Михаил Михайлович
[Чубов, Михайло Михайлович] (1875–1919) - священник, общественный деятель, законоучитель

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654