Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Думитрашко, Константин Данилович

Highslide JS

Думитрашко, Константин Данилович, (1814 † 25 Апреля 1886 г.). Родился в Золотоношском уезде, сын протоиерея. Окончил Полтавскую семинарию и Киевскую духовную академию со степенью магистра (1839 г.). По окончании академии, был преподавателем в киевской духовной семинарии. В 1870 году был избран секретарем совета Киевской академии, а с 1872 года был библиотекарем академии. Помимо многих статей в духовных периодических изданиях, есть его работы, относящиеся к истории украинской литературы. В журнале "Маяк" 1843 г. он поместил 3 стихотворения (под псевдонимом К Д. Копытько) и "Жабомышодракивка" з греческого языка на казацкий выворот на швидку нитку перештопана, Спб. 1859 г. Есть еще не мало легенд, баллад-дум — переводы с немецкого. В его стихотворениях применены все размеры тонического стихосложения: ямб, хорей и др. По содержанию его стихотворения родственны произведениям Котляревского и Гулака-Артемовского. В сочинении "Жабомышодракивка" имеет целью изображать взаимные политические отношения между малороссами, поляками и русскими. (Жабы — сечевые казаки, мыши — ляхи). См. о нем Петров. Очерки украинской литературы 72-77, где приведены и некоторые из его стихотворений. Еще его труды: Поучение св. Дмитрия Ростовского, как пособие для нынешних проповедников. (Руководство для сельских пастырей) 1860 ч. III, № 41. 1 там же: Замечания о церковной проповеди для простого народа 1861. т. II. ч. 20; отношение обучения детей грамоте к пастырскому учительству 1861 т. IV, № 35; особенности церковного произношения — 1862 т. II, № 23; несколько слов о малороссийских сочинениях духовного содержания, 1863. т. III, № 35, историческое сведение о жизни и трудах митрополита киевского Евгения Болховитинова 1867, № 51. "об импровизации в церковной проповеди" 1869, № 11 и 41; о книге митрополита киевского Арсения: "Изъяснение божественной литургии", 1874. т. II, № 22 и др. См. о нем: Исторический вестник 1880. 9. 42-49; Киевская Старина 1886. 5. 188-191, пятидесятилетний юбилей киевской академии. 1869. 415 стр. [см. "Первое дополнение к Словарю" - Т.Б.]

Источник:

И. Ф. Павловский. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912. Стр. 66-67

Фотография: http://csam.archives.gov.ua

 

Констянтин Даниловича Думитрашко, народився у м. Золотоноші Полтавської губернії у 1814 році, в сім’ї священика.

Закінчивши Переяславську бурсу та Полтавську духовну семінарію вступає до Київської духовної академії, яку закінчує зі званням магістра. Протягом 30 років викладає російську словесність в Київській духовній семінарії.

У 1870 році К.Думитрашка обирають до вченої ради Київської духовної академії, а з 1872 року й до самої смерті він працює бібліотекарем цього закладу.

Мав неабиякий хист до музики та малярства. Брав активну участь в упорядкуванні та оформленні академічної зали академії. Ним було написано ряд портретів до цієї зали, зокрема, портрет Петра Конашевича Сагайдачного.

Найповніше проявилося його обдаровання в літературі. Найбільш відомими його творами є травестійна поема «Жабомишодраківка» поезія, «До чорних очей», балади «Змій», «Дніпро», «Поминки», «Доля» та інші.

Помер у 1886 році у Києві.

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України зберігається фонд Костянтина Даниловича Думитрашка за № 45, оп.1, од.зб.24, який передала онука письменника Н.Думитрашко у 1968 році. Він складається із віршів, байок, оповідань, статей, світлин.

Творчі документи містять рукописні твори К.Думитрашка. Це, насамперед, його поезії «Что за чудесная звезла горит на небесах полночных?», «Малоросийские стихотворения», «Щедрівка», «Сірко», «Акростих».

Матеріали до біографії висвітлюють сторони життя та службової діяльності К.Думитрашка. Це такі документи, як «Метрична виписка», «Формулярний список про службу», диплом про закінчення Київської духовної академії, членський білет Богоявленського братства для надання допомоги бідним студентам при Київській духовній академії та ін. Зазначені документи мають пізнавальну істерико-культурну цінність для києвознавців.

Серед матеріалів про митця - послужний список, рукописний вірш, присвячений пам’яті К.Думитранка, а також стаття М.Пономаренка «Перший золотоніський поет».

Певний інтерес викликають образотворчі документи. Це, в основному, світлини рідних, друзів Думитрашка, серед них і світлина самого творця «Жабомишодраківки».

Ознайомитися з архівними документами К.Думитрашка можна в читальному залі ЦДАМЛМ України, який працює з 10 до 17 год., крім суботи та неділі.

Гайворонська А.А., головний
спеціаліст відділу використання
інформації документів

Джерело:

http://csam.archives.gov.ua

 

Ссылки на эту страницу


1 Котляревский и его школа
Сергій Єфремов. Котляревський та його школа // Історія українського письменства / С. О. Єфремов. – Київ: Femina, 1995. – 685, [1] с. Друкується за виданням: Єфремов С. Історія українського письменства. — Київ — Ляйпціґ. 1919 (Вецляр 1924). Стор. 276-304.
2 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
3 Личности - Д
[Особистості - Д] - пункт меню
4 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
5 Писатели, публицисты, драматурги
[Письменники, публіцисти, драматурги] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654