Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Хмелевский, Иосиф Целестианович

Хмелевський, Йосип Целестіанович (1849—1924) — фотограф-художник. Син польського шляхтича і російської дворянки, у 1875 р. переїхав з Петербурга до Полтави, де мешкали батьки його дружини. Відкрив у в Полтаві фотоательє, яке було на той час одним з найкращих у Росії. Ательє працювало у Полтаві на вул. Олександрівській у буд. № 46 з 1875 р. (за іншими даними — з 1880 р.). Роботи Хмелевського "на полтавську тематику" експонувалися на багатьох вітчизняних і міжнародних виставках, де одержували високі нагороди, їх охоче публікували журнали Росії. За знімками Хмелевського надруковані цілі серії поштових листівок "Типи Малоросії" і "Краєвиди Полтавщини". Хмелевський — автор-видавець фотоальбомів "Гоголь на Родине" і "Земский дом в Полтаве". У нього знімалися В. Короленко, П. Мирний, Г. Мясоєдов, М. Скліфосовський, а також велика група діячів культури, що приїжджали у 1903 р. на відкриття пам'ятника І. П. Котляревському.

Highslide JS
Українські письменників у Полтаві на відкритті пам'ятника І. П. Котляревському.
У нижньому ряду:
М. Коцюбинський, Леся Українка, Г. Хоткевич, В. Самійленко.
У верхньому ряду:
В. Стефаник, Олена Пчілка, М. Старицький.

Highslide JS
Діячі української культури на відкритті пам’ятника І. П. Котляревському в Полтаві
(фотографію надав Олексій Миколайович Петренко).
Стоять: 1 ряд: 1. Ол. Пилькевич, 2. Арк. Верзилів, 3. Ів. Луценко, 4. Мир. Кордуба, 5. Ів. Демченко,
6. Мих. Кохановський, 7. В. Кошовий, 8. Вас. Цимбал. 2 ряд: 9. Вол. Леонтович, 10. Лев Лопатинський,
11. (не усталено), 12. Юрій Колярд, 13. Віра Коцюбинська, 14. Вит. Боровик, 15. Ів. Липа, 16. Вас. Кравченко,
17. (не усталено), 18. С. Єфремов, 19. Арк. Слатов. 3 ряд: 20. Мик. Аркас, 21. Віра Вербицька,
22. Зах. Краковецький, 23. Гр. Ротмистров, 24. Ів. Стешенко, 25 Леонид Жебуньов, 26. Христя Алчевська,
27. Ст. Єрастов, 28. Мик. Левитський, 29. Мих. Губчак, 30. Мих. Дмитрієв, 31. Олекс. Осмяловський,
32. Ол. Яновська (Кохановська), 33. Мик. Сахаров, 34. Сергій Шемет.
Сидять: 1 ряд: 35. Фед. Немоловський, 36. Лесь Кульчицький, 37. Мих. Комаров, 38. Леся Українка,
39. Кир. Студинський, 40. Олена Пчілка, 41. Юл. Романчук, 42. Ганна Барвінок, 43. Мик. Федоровський,
44. Мих. Старицький, 45. Мик. Міхновський, 46. Евг. Чикаленко. 2 ряд: 47. Вас. Стефаник,
48. Мих. Коцюбинський, 49. Гн. Хоткевич, 50. Надія Кибальчич, 51. Оксана Стешенкова, 52. Настя Шавернівна,
53. Гр. Коваленко, 54. Сев. Паньківський, 55. Левко Мацієвич. 3 ряд: 56. Вол. Самійленко, 57. Евг. Левицький,
58. Володислав Козиненко, 59. Кат. Сулимовська, 60. Волод. Розторгуїв, 61. Т. Грушкевич, 62. Андрій Шелухин,
63. Ілля Шраг. 4 ряд: 64. Петро Розов, 65. Мих. Мороз, 66. Вас. Сімович, 67. Корчинський;
стоїть окремо збоку 68. Іван Сокальський.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 943

Світлина українських письменників: https://bestin.ua

 

Ссылки на эту страницу


1 Алфавитный указатель к Справочным книжкам и Адрес-календарям Полтавской губернии
[Алфавітний покажчик до Довідкових книжок та Адрес-календарів Полтавської губернії] – Х
2 Ганько, Евгений Петрович
[Ганько, Євген Петрович] капитан, земский деятель, воспитанник ППКК (1877)
3 Гоголи-Яновские, Василий Афанасьевич и Мария Ивановна
[Гоголі-Яновські, Василь Панасович та Марія Іванівна] родители Н. В. Гоголя
4 Гоголь на Родине
[Гоголь на батьківщині] Гоголь на Родине: Альбом художественных фототипий и гелиогравюр, относящихся к памяти Н.В. Гоголя / Издание фотографии И. Ц. Хмелевского в Полтаве. Светопечать С.В.Кульженко, Киев. 1902 г.
5 Губернский земский дом в Полтаве
[Губернський земський дім у Полтаві] - фотоальбом И. Ц. Хмелевского
6 Данилевский, Александр Семенович
[Данилевський, Олександр Семенович] (1809-1888), инспектор пансиона, директор Полтавской гимназии и училищ, писатель
7 Земский лекарь Роберт Шиндлер
[Земський лікар Роберт Шиндлер] - Наталья Коган
8 Личности - Х
[Особистості - Х] - пункт меню
9 Малюнкы художника П. Д. Мартыновича до Энеиды Котляревського
[Малюнки художника П. Д. Мартиновича до Енеїди Котляревського] // Издание Полтавской городской думы. 30 августа, года 1903
10 Мартынович. Воспоминания А. Сластьона
[Мартинович. Спогади О. Сластьона] // Кооперативное издательство "Рух". Харьков, 1931
11 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 4)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1906 г. по 1-е октября 1907 г. Год четвертый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1907
12 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 8)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1910 г. по 1-е октября 1911 г. Год восьмой. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1911.
13 О сооружении памятника И. П. Котляревскому в Полтаве
[Про спорудження пам'ятника І. П. Котляревському у Полтаві] - По материалам журнала "Киевская старина"
14 Открытие памятника И. Котляревскому в Полтаве
Відслоненє памятника І. Котляревського в Полтаві // Літературно-науковий вістник, Львів: том 23, кн. 8, серпень 1903 р., стор. 144-145; том 23, кн. 9, вересень 1903 р., стор. 229-230; том 24, кн. 10, жовтень 1903 р., стор. 51-59; том 24, кн. 11, листопад 1903 р., стор. 138-139; том 24, кн. 12, грудень 1903 р., стор. 233-234, 236-237
15 Открытие памятника И. Котляревскому в публикациях "Полтавского вестника"
[Відкриття пам'ятника І. Котляревському в публікаціях "Полтавського вісника"] // Газета "Полтавский вестник", Типография Полтавского Губернского Правления, арендуемая Д. Подземским. Редактор-Издатель Д. Иваненко. Полтава: № 207 - 24.08(06.09).1903, стр. 1-3; № 208 - 26.08(08.09).1903, стр. 1-2; № 209 - 27.08(09.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 210 - 28.08(10.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 211 - 29.08(11.09).1903, стр. 1, 3, 4; № 212 - 30.08(12.09).1903, стр. 1-4; № 213 - 31.08(13.09).1903, стр. 1-4; № 214 - 02(15).09.1903, стр. 1-4; № 215 - 03(16).09.1903, стр. 1-4; № 216 - 04(17).09.1903, стр. 1-4; № 217 - 05(18).09.1903, стр. 1, 2, 4; № 218 - 06(19).09.1903, стр. 1-4; № 219 - 07(20).09.1903, стр. 3, 4.
16 Открытие памятника И. Котляревскому в публикациях газеты "Волынь".
[Відкриття пам'ятника І. Котляревському в публікаціях газети "Волинь"] - "Волынь". Газета политическая, литературная и общественной жизни. Ред. Г. И. Коровицкий. Житомир (Волынская губ.), 1903 г.: № 171, стр. 2; № 175, стр. 2 и 179, стр. 2.
17 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
18 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.
19 Полтавская губернская ученая архивная комиссия
Полтавская губернская ученая архивная комиссия
20 Праздник в Полтаве
Сьвято в Полтаві // Газета "Руслан", Львів: чис. 196, 30.08.(12.09).1903, стор. 1, чис. 198, 02.(15.).09.1903, стор. 2, чис. 201, 05.(18.).09.1903, стор. 1, чис. 201, 05.(18.).09.1903, стор. 2, чис. 202, 06.(19.).09.1903, стор. 1, чис. 202, 06.(19.).09.1903, стор. 2, чис. 203, 07.(20.).09.1903, стор. 1, чис. 203, 07.(20.).09.1903, стор. 2, чис. 203, 07.(20.).09.1903, стор. 3, чис. 204, 10.(23.).09.1903, стор. 2, чис. 204, 10.(23.).09.1903, стор. 3, чис. 205, 11.(24.).09.1903, стор. 2, чис. 205, 11.(24.).09.1903, стор. 3, чис. 208, 14.(27.).09.1903, стор. 3, чис. 209, 16.(29.).09.1903, стор. 1, чис. 209, 16.(29.).09.1903, стор. 2, чис. 210, 17.(30.).09.1903, стор. 1, чис. 210, 17.(30.).09.1903, стор. 2, чис. 211, 18.09.(01.10).1903, стор. 1, чис. 211, 18.09.(01.10).1903, стор. 2
21 Римско-католический Крестовоздвиженский костел в Полтаве
[Римо-католицький Хрестоздвиженський костьол в Полтаві] - Валерий Трегубов
22 Трощинский, Дмитрий Прокофьевич
[Трощинський, Дмитро Прокопович] (1754—1829), действительный тайный советник, полтавский губернский маршал, меценат украинской культуры
23 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск второй
[Труди Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Электрич. Типо-Лит. Торг. Дома И. Фришберг и С. Зорохович. Полтава. 1908
24 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск первый
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Полтава. 1908
25 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск третий
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск третій] / Полтава. 1912
26 Учебные заведения Полтавы
Учебные заведения Полтавы - фотоальбом
27 Фотоателье Хмелевского
Фотоателье Хмелевского
28 Фотографы
[Фотографи] - пункт меню
29 Художественная выставка 1903 г.
Художественная выставка 1903 г.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654