Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Кулик, Василий С.

Кулик, Василь С. (1830-1870), український поет.

Закінчив Полтавську гімназію, вчився на медичному факультеті Харківського університету, але закінчити його не вдалося через зубожіння і смерть батьків. Склавши іспит на провізора, В. С. Кулик продав частину батькової землі і перебрався до м. Валок на Слобожанщину, де заарендував аптеку. Потім мандрував, вивчав життя і побут народу. У кінці 50-х років повернувся на Полтавщину. Займався літературою, освітою селян. У 1861—1862 рр. був тісно пов'язаний з полтавською "Громадою". Перші вірші опубліковано в 1861 р. в журналі "Основа", пізніше друкувався у львівських журналах. Автор віршів про селянське життя. Писав байки, романтичні балади ("Загублені душі"), пісні-романси ("Питання", "Веснянки"), нариси. Вірш поета "Чи ж ти мене вірно любиш?" став народною піснею.

Источник:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 438

Ссылки на эту страницу


1 Кладбища Полтавские
Полтавские кладбища
2 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
3 Кулики
Кулики
4 Личности - К
[Особистості - К] - пункт меню
5 Митропан, Петр Андреевич
[Митропан, Петро Андрійович] (1891—1988), литературовед, переводчик, языковед
6 Мужская гимназия первая
Первая мужская гимназия
7 Очерк истории украино-русинской литературы до 1890 г.
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 194-470. Примітки: стор. 590-647. Перша публікація у 1910 р.
8 Пильчиков, Дмитрий Павлович
[Пильчиков, Дмитро Павлович] (1821—1893), украинский общественный и культурный деятель, педагог, преподаватель ППКК
9 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
10 Поэты
[Поети] - пункт меню
11 Учились в Полтаве
[Вчилися в Полтаві] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654