Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Зубковский, Иван Андреевич

Зубковський, Іван Андрійович — Зубковский Иван Андреевич — (25.11.1848, с. Єрки Миргородського повіту — 5.12.1933, Миргород) — лікар, громадський діяч, засновник Миргородського курорту.

Народився в родині священика. Закінчив Миргородське повітове училище (1865 р.), Полтавську духовну семінарію (1870 р.) і медичний факультет Київського університету (1876 pp.). Під час російсько-турецької війни 1877—1878 рр. перебував у діючій армії на Кавказі, потім вчився в Петербурзькій Військово-медичній академії. В 1879—1883 рр. працював земським лікарем у Москві. Притягався до відповідальності у справі політичної неблагонадійності, але був звільнений за браком доказів. Деякий час працював в Ризькому, а з 1897 р. — Кременчуцькому військовому госпіталі, вислужив чин генерал-майора. У 1911 р. вийшов у відставку і поселився в Миргороді. У 1914 р. був обраний головою міської управи.

З діяльністю І. Зубковського безпосередньо пов'язана історія виникнення Миргородського курорту. Під час буріння артезіанського колодязя на поч.1912 р. з 673-метрової глибини вирвався потужний фонтан чистої прозорої води. Результати проб засвідчили непридатність цієї води для пиття — вона була солона і відгонила сірководнем. Але мешканці активно використовували воду для господарських потреб, а через кілька місяців заговорили про цілющі властивості джерела. І. Зубковський наполегливо добивався нових експертиз і врешті одержав у 1915 р. втішний висновок з Петербургу: "вода має цілюще значення при зовнішньому вживанні у вигляді ванн". Не гаючи часу, І. Зубковський влаштував при міській лазні невелику водолікарню, де сам став завідуючим і господарником. У березні 1916 р. було вирішено питання про створення Миргородського курорту. Перший лікувальний сезон тривав з 28 квітня до 1 вересня 1917 р., курс пройшли 585 хворих, на яких витрачено 10584 ванни мінеральної води.

Джерело:

Білоусько О. А., Мирошніченко В. І. Нова історія Полтавщини. Кінець XVIII — початок XX століття. Стор. 234-235

Фото: http://mirgorod.osp-ua.info/

 

Зубковский, Иван Андреевич, сын священника, брат Аф. А. Зубковского. Род. 13 ноября 1848 г. в Миргороде. Окончил Киевский ун-т в 1876 г. со званием лекаря. По агент. сведениям, в конце 1870-х г.г. привозил из Киева в Миргородск. уезд запрещ. литературу и вел пропаганду среди крестьян. 14 марта 1880 г. был арестован в связи с делом его брата Аф. Андреевича, но скоро освобожден. В 1900-х г.г. — военный врач в Кременчуге.

Источник:

Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь: От предшественников декабристов до падения царизма: [В 5 т.]. — М.: Изд-во Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1927-1934 (http://slovari.yandex.ru/dict/revoluc)

 

Зубковский, Иван Андреевич (20.11.1848­5.12.1933) - действительный статский советник (6.12.1908), корпусной врач 7-го армейского корпуса с 30.12.1907 года, в отставке с 1911 года, председатель Миргородского сельскохозяйственного общества, председатель Общества помощи учащимся миргородских средних учебных заведений, председатель попечительского совета женской гимназии, директор общественной библиотеки, член Полтавской ученой археологической комиссии, Миргородский городской голова (1914-1916), кавалер орденов: Св. Анны II ст. (1905), Св. Станислава III ст. с мечами (1878), II ст. (1903).

Источник:

Биографический словарь. Высшие чины Российской империи (22.10.1721-2.03.1917). В 4-х томах. Т. II. Д-Л. / Сост. кин. Е.Л.Потемкин. - М.: Б.и., 2019. - 627 с. Стр. 623. Стр. 216.

 

Ссылки на эту страницу


1 Врачи и фармацевты
[Лікарі та фармацевти] - пункт меню
2 Дневники Сергея Ефремова, 1926-1927
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
3 Зубковский, Афанасий Андреевич
[Зубковський, Афанасій Андрійович] (1855—1921/4), участник революционного движения
4 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
5 Личности - З
[Особистості - З] - пункт меню
6 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
7 Первое дополнение к "Краткому биографическому словарю ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века"
[Перше доповнення до "Короткому біографічного словника вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття"] - Павловский И. Ф. // Полтава. Т-во Печатного Дела (тип. бывш. Дохмана), 1913 г.
8 Полтавская губернская ученая архивная комиссия
Полтавская губернская ученая архивная комиссия
9 Учились в Полтаве
[Вчилися в Полтаві] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654