Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Гравиметрическая обсерватория

Полтавська гравіметрична обсерваторія. Заснована у 1926 р. До 1938 р. вона перебувала у системі Української палати мір і вагів, а потім перейшла у відання АН України як самостійний науковий заклад. У 1964 р. обсерваторія увійшла до складу Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна АН УРСР на правах філії. Метою діяльності обсерваторії при її створенні було розв'язання комплексу завдань астрономогеодезичного і геофізичного характеру, спрямованих на вивчення Землі як планети, а також виявлення на ній природних багатств. Першим завданням обсерваторії було визначення сили тяжіння в різних місцях України з метою виготовлення її гравіметричної карти, яка була вкрай необхідна для пошуку корисних копалин. Окрім цього, перед науковцями ставився і ряд завдань фундаментального характеру. А саме вивчення земних припливів, тобто тих деформацій, що виникають у твердому тілі Землі під впливом Місяця і Сонця, а також вивчення обертального руху Землі за допомогою астрономічних спостережень. Вперше у світі за астрономічними спостереженнями Полтавської гравіметричної обсерваторії обчислена добова нутація, що підтвердило наявність рідинного ядра Землі. У повоєнні роки проведені нахиломірні і гравіметричні спостереження в багатьох пунктах України, що дало змогу уточнити деякі важливі геофізичні параметри. В останні роки поряд з традиційними темами обсерваторія почала розвивати нові напрямки: дослідження припливних і неприпливних деформацій земної кори для прогнозу землетрусів, вивчення техногенних деформацій. Поблизу Полтави завершується будівництво радіотелескопу "УРАН-2", що дозволить обсерваторії займатися вивченням космічного простору в декаметровому діапазоні хвиль.

У різні роки у Полтавській гравіметричній обсерваторії працювали відомі радянські вчені: член-кореспондент АН СРСР, академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР О. Я. Орлов (1880—1954; у 1926—1934 рр. — директор), академік АН УРСР лауреат Державної премії УРСР (1983) Є. П. Федоров (1909—1986, працював у 1947—1959 рр.), академік АН УРСР Я. С. Яцків (працював у 1960—1962 рр.); член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР З. М. Аксентьева (1900—1969; у 1951—1969 рр. — директор, померла в Полтаві).

Полтавська гравіметрична обсерваторія міститься на території колишньої садиби художника Г. Г. Мясоєдова на вул. Мясоєдова № 27/29. На фасаді будинку обсерваторії встановлено меморіальну дошку О. Я. Орлову.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 711-712

Ссылки на эту страницу


1 Аксентьева, Зинаида Николаевна
[Аксентьєва, Зінаїда Миколаївна] (1890—1969), геофизик, астроном, чл.-кор. AH УPCP
2 Вращение и приливные деформации Земли
[Обертання і приливні деформації Землі] - сборник Полтавской гравиметрической абсерватории (1970-1975)
3 Календарь Cамойленко на 3000 лет
Календарь Cамойленко на 3000 лет, историко-астрономо-математическое исследование, осуществленное супругами Л. П. и О. И. Самойленко (1973)
4 Мясоедов, Григорий Григорьевич
[Мясоєдов, Григорій Григорович] (1834—1911), русский живописец
5 Мясоедова Г. Г. могила
Мясоедова Г. Г. могила
6 Мясоедова улица
Улица Мясоедова (бывшая Малая Встречная, Киевский р-н)
7 Наука
[Наука] - пункт меню
8 Нечипоренко, Петр Кириллович
[Нечипоренко, Петро Кирилович] (1892—1937), геолог, геофизик, профессор
9 Орлов, Александр Яковлевич
[Орлов, Олександр Якович] (1880—1954), астроном, член-корреспондент АН СССР, академик АН УССР
10 Орлову А. Я. мемориальная доска
Мемориальная доска А. Я. Орлову
11 Труды Полтавской гравиметрической обсерватории
Труды Полтавской гравиметрической обсерватории
12 Труды Полтавской широтной конференции АН УССР
Труды Полтавской широтной конференции АН УССР
13 Федоров, Евгений Павлович
Федоров, Евгений Павлович (1909—1986), астроном, академик АН УССР
14 Штауде, Нина Михайловна
[Штауде, Ніна Михайлівна] (1888—1980), астрофизик
15 Яцкив, Ярослав Степанович
[Яцків, Ярослав Степанович] (р.1940), астроном, доктор физико-математических наук, академик НАН Украины

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654