Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Василенко, Виктор Иванович

Василенко, Віктор Іванович (1839-1914) - український етнограф, статистик, дослідник народних художніх промислів Полтавщини.

Народився у с. Панське Золотоніського повіту (територія затоплена водами Кременчуцького водосховища). Наукові праці Василенка містять цінний фактичний матеріал про життя, побут, звичаєве право українського народу, про ремесла, зокрема, про вишивання, прядіння й ткацтво, ярмарки, землеволодіння, діяльність сільськогосподарських товариств. Підготував 25 статей про населені пункти Полтавської губернії до енциклопедії Брокгауза і Ефрона. Жив у Полтаві, працював у губернському земстві, селянському банку. Похований на кладовищі Успенської церкви у смт Біликах Кобеляцького р-ну.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 83

 

Василенко, Віктор Іванович (31.01/12.02.1839, с. Панське Золотоніського повіту — 24.03/6.04.1914, Білики Кобеляцького повіту) — вчений-народознавець, етнограф, статистик, дослідник народних промислів Полтавщини, дійсний член Полтавського сільськогосподарського товариства й Полтавської вченої архівної комісії.

Походив із старовинного козацького роду. Рано осиротівши, заробляв канцелярською службою в різних установах. У 1882—1892 рр. працював на земській і державній службі в Полтаві. Опублікував 25 книг та більше 100 статей в газетах, журналах, енциклопедіях, включаючи солідний словник Ф. Брокгауза й І. Ефрона. В своїх працях глибоко дослідив побут сільського населення краю. Особливе значення має праця "Опыт толкового словаря народной технической терминологии по Полтавской губернии" (1902 р.), де зафіксовані професії минулого з їх стислими означеннями. Брав активну участь в діяльності Полтавського земства, Полтавської вченої архівної комісії, Полтавського сільськогосподарського товариства. Реалізація розробленої вченим програми піднесення народних промислів вивела Полтавське губернське земство в число кращих в Російській імперії. Вийшовши у відставку, поселився в Біликах. Свою багатющу книгозбірню передав Полтавській громадській бібліотеці.

Джерело:

Білоусько О.А., Мирошниченко В.І. Нова історія Полтавщини. Кінець XVIII - початок XX століття. Стор. 233

Ссылки на эту страницу


1 Бодянский, Павел Ильич
[Бодянський, Павло Ількович] (1809—1867), историк, этнограф, журналист, педагог
2 Василенко, Виктор Иванович
[Василенко, Віктор Іванович] - пункт меню
3 Дмитриев, Николай Андреевич
[Дмитрієв, Микола Андрійович] (1867—1908), общественный деятель, деятель культуры и образования, адвокат, публицист
4 Из жизни провинции в 90-х годах
Тамара Гордиенко. Из архива Юлия Бунина // Москва (журнал). 2016. № 3. Стр. 213-246.
5 Из Полтавской рукописной литературы
[З Полтавської рукописної літератури] - В. Василенко. Из Полтавской рукописной литературы // Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Январь 1900 г. Документы, известия и заметки. Стр. 3-9
6 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
7 Ковроткачество
Ковроткачество
8 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
9 Личности - В
[Особистості - В] - пункт меню
10 Маркевич, Григорий Ипатьевич
[Маркевич, Григорій Іпатійович] (1849—1923), украинский культурно-просветительский и общественный деятель, книгоиздатель
11 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
12 Новые историко-статистические материалы по Полтавщине
[Нові історико-статистичні матеріали по Полтавщині] Василенко В. Новые историко-статистические материалы по Полтавщине // Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Год двенадцатый. Том XLI. Май 1893 г. Стр. 311-318
13 О сооружении памятника И. П. Котляревскому в Полтаве
[Про спорудження пам'ятника І. П. Котляревському у Полтаві] - По материалам журнала "Киевская старина"
14 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
15 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.
16 Полтавская губернская ученая архивная комиссия
Полтавская губернская ученая архивная комиссия
17 Статистики
[Статистики] - пункт меню
18 Труды Полтавской ученой архивной комиссии
Труды Полтавской ученой архивной комиссии. Полтава, 1905—1917
19 Указатель книг и статей по названиям
[Покажчик за назвами] - пункт меню
20 Украинское национально-освободительное движение на Полтавщине в начале XX века (1900-1916 гг.)
[Український національно-визвольний рух на Полтавщині на початку XX століття (1900–1916 рр.)] - Ревегук В. Я.
21 Этнографы и фольклористы
[Етнографи і фольклористи] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654