Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Павленки

Highslide JS
Іван Мясоєдов. Павленки

Павленки — місцевість у Київському р-ні Полтави, колишнє село поблизу міста. Відомі з 17 ст. Належали представникам козацької полтавської старшини Павленкам. Назва села походила від їх прізвища. На початку 18 ст. у Павленках були володіння сотника Першої Полтавської сотні І. Тарнавського. У 1769 р. Павленки входили до складу Полтавської міської сотні Полтавського полку. На початку 19 ст. у Павленках мали невеликі земельні володіння колезький реєстратор Я. М. Глоба та його брат священик О. М. Глоба. Жителями Павленків були козаки, кріпаки та казенні селяни. Здавна село поділялося на Ближні Павленки (ввійшли в межі Полтави в 1-й половині 19 ст.) та Дальні Павленки (залишилися самостійним селом до початку 20 ст.). У 1859 р. у Ближніх Павленках — 316 дворів, 2569 ж., у Дальніх Павленках — 45 дворів, 300 ж.

Highslide JS
Іван Мясоєдов. Павленки

У с. Дальніх Павленках жив майстер по виготовленню скрипок В. Г. Марченко, який одержав 2 бронзові медалі за свої вироби на сільськогосподарських виставках у Полтаві (1893) і Кременчуці (1898). У 19 ст. в Ближніх Павленках був маєток П. В. Тарнавського, потім П. П. Тарнавського, в Дальніх Павленках — учасника Вітчизняної війни 1812 р., георгіївського кавалера Д. С. Розлача [Розлач, Даниил Степанович; подполковник; № 3941; 26 ноября 1826], потім його сина А. Д. Розлача. У 1707—1708 рр. збудовано Покровську церкву. При церкві існувала бібліотека, діяла церковнопарафіяльна школа. У 1876 р. відкрито Павленківське Полтавської волості земське училище. У 1895 р. Полтавське земство придбало розташоване у Павленках садове господарство, на базі якого було засновано Полтавську школу садівництва і городництва. У 1910 р. у Дальніх Павленках Полтавської волості Полтавського повіту налічувалось 38 дворів, 226 жителів. Радянську владу проголошено у січні 1918 р. У 1926 у Павленках — 66 дворів, 318 жителів. Дальні Павленки включено у межі Полтави у 1929 р. У Павленках розташована Полтавська гравіметрична обсерваторія.

З Полтавою і Павленками пов'язане ім'я російського письменника Буніна Івана Олексійовича (1870— 1953).

Highslide JS
Будинок Мясоєдових в Павленках

У Павленках знаходилася садиба художника Г. Г. Мясоєдова (тепер будинок № 27/29 по вулиці Мясоєдова).

Highslide JS
Іван Мясоєдов. Батьківська садиба

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 631

Ссылки на эту страницу


1 Бунин, Иван Алексеевич
[Бунін, Іван Олексійович] (1870—1953), русский писатель, поэт, переводчик
2 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
3 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
4 Воспоминания о Г. Г. Мясоедове
[Оголевець Віктор Степанович. Спогади про Г. Г. Мясоєдова] Оголевец В. С. Воспоминания о Г. Г. Мясоедове / Предисл. М. М. Пластининой. — М.: Искусство, 1981. — 95 с, ил.
5 Выдающиеся личности изобразительного искусства Полтавского края периода ХIIIV-ХХ столетий
[Видатні постаті образотворчого життя Полтавського краю періоду ХVІІІ-ХХ сторіч] - Курчакова Ольга, Бочарова Светлана
6 Глоба, О. М.
[Глоба, О. М.] священник
7 Глоба, Я. М.
[Глоба, Я. М.] колежский регистратор
8 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
9 Из былого. Том ІІ. От Гетмана до Директории
[З минулого. Від Гетьмана до Директорії]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1923.
10 История одной школы (воспоминания)
[Історія однієї школи (спогади)] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Лондон. 1957-1958
11 К 100-летию Полтавского музыкального училища им. Н. Лысенко
[До 100-річчя Полтавського музичного училища ім. М. Лисенка] - Ивахненко Лидия Яковлевна
12 К истории национальных движений в Полтаве и на Полтавщине
[До історії національних рухів у Полтаві і на Полтавщині] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник
13 Кладбища Полтавские
Полтавские кладбища
14 Кричевский, Федор Григорьевич
[Кричевський, Федір Григорович] (1879—1947), художник-живописец, педагог
15 Мясоедов, Григорий Григорьевич
[Мясоєдов, Григорій Григорович] (1834—1911), русский живописец
16 Павленское народное училище
Павленское народное училище
17 Покровская церковь в Павленках
Покровская церковь в Павленках
18 Покровские храмы Полтавы
[Покровські храми Полтави] - Трегубов Валерий Александрович
19 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
20 Полтава. Исторический очерк ее, как губернского города в эпоху управления генерал-губернаторами (1802-1856)
[Полтава. Історичний нарис її, як губернського міста вепоху управління генерал-губернаторами (1802-1856)] - Павловский И. Ф. // Полтава. Электрическая типо-литография Т-ва быв. "И. А. Дохман"
21 Про проект реконструкции г. Полтавы
[Про проект реконструкції м. Полтави] О. Касьянов. Про проект реконструкції м. Полтави // Архітектура радянської України. № 3. Київ. 1938. Видавництво "Мистецтво". Стор. 22-25.
22 Розлач, А. Данилович
[Розлач, А. Данилович] владелец имения в Дальних Павленках
23 Розлач, Даниил Степанович
[Розлач, Данило Степанович] подполковник, георгиевский кавалер
24 Тарапунька, Полтавка, Рудька
Тарапунька, Полтавка, Рудька
25 Улицы и исторические районы
[Вулиці та історичні райони] - пункт меню
26 Шведская улица
Улица Шведская (Киевский р-н)
27 Школа садоводства и огородничества нижняя
Школа садоводства и огородничества нижняя

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654