Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Чепа, Андриан Иванович

Чепа, Андріян Іванович (бл. 1760-бл. 1822) - український колекціонер писемних пам'яток з історії України.

Н. на Полтавщині у козацькій родині. Здобув добру освіту. Служив писарем при земському суді Роменського повіту, а потім 19 років - у канцелярії малоросійського генерал-губернатора П. Рум'янцева. Мав можливості збирати рукописи і документи з історії України - переважно доби Гетьманщини і Запорожжя. У 1809 за дорученням полтавського маршала В. Чарниша склав “Записку о преимуществах чинов малороссийских”. Мав намір видавати українську історичну бібліотеку. Листувався з дослідниками української старовини В. Полетикою, О. Рігельманом, Я. Марковичем, М. Берлінським, Д. Бантиш-Каменським, які користувалися його послугами для написання своїх праць. Частину матеріалів (14 книг) Ч. передав у Петербург Я. Марковичу для написання великої історії України, які після його раптової смерті безслідно зникли. Переважна більшість зібраних Ч. матеріалів загинула під час пожежі у його маєтку.

Г. Швидько (Дніпропетровськ).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. - http://history.franko.lviv.ua

Ссылки на эту страницу


1 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
2 Личности - Ч
[Особистості - Ч] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654