Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Белозерский, Николай Михайлович

Білозерський, Микола Михайлович (1833–11.06.1896) – український історик та етнограф. Брат В. Білозерського.

Н. на х. Мотронівка (нині в складі с. Оленівка Борзнянського р-ну Черніг. обл.). Учився в Петровському кадетському корпусі у Полтаві, але навчання не завершив. Оселився у свого зятя П.Куліша, під його впливом став цікавитися історією України. 1854 служив у Черніг. губернському правлінні, працював пом. ред. «Черниговских губернских ведомостей», а згодом деякий час виконував обов’язки гол. ред. (до 1855). У цей період у газеті друкувалися істор. акти, пісні, казки, перекази з історії краю, почали публікуватися байки Л.Глібова. Згодом Б. залишив службу і захопився збиранням укр. нар. пісень. Брав участь у вид. А.Метлинським 1854 «Сборника малороссийских песен». Самотужки зібрав бл. 800 укр. пісень (на верес. 1855), які збирався видати, але пізніше передав П.Кулішу. 1856 видав кн. «Южнорусские летописи», де опублі- кував невідомі пам’ятки, в т. ч. Чернігівський літопис. Пізніше Б. поселився на хуторі поблизу м. Борзна, де прожив до кінця життя, займаючись с. госп-вом, але продовжував збирати матеріали з укр. фольклору. Публікувався в ж. «Киевская старина».

Літ.: А.Л. Памяти Н.М.Белозерского. «Киевская старина», 1897, № 1.

О.Л. Вільшанська.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Барвинок, Ганна
[Барвінок, Ганна (Білозерська-Куліш Олександра Михайлівна] (1828–1911), писательница
2 Белозерский, Василий Михайлович
[Белозерський, Василь Михайлович] (1825—1899), общественный деятель, педагог, журналист, один из основателей Кирило-мефодиевского общества
3 Воспитанники ППКК - Б
[Вихованці ППКК - Б] - пункт меню
4 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
5 Личности - Б
[Особистості - Б] - пункт меню
6 Очерк истории украино-русинской литературы до 1890 г.
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 194-470. Примітки: стор. 590-647. Перша публікація у 1910 р.
7 Рисунки из жизни украинского народного слова
Сумцов М. Ф. Малюнки з життя українського народного слова. З XIX т. Сборника Харьковского Историко-Филологического Общества в память проф. Е.К. Редина). — Харьків. Друкарня "Печатне Діло", 1910. — 144 с.
8 Энеида
Нахлік Є. К. "Енеїда" // Нахлік Є. К. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації, дискусійні проблеми, спроба нового прочитання (з погляду літературних напрямів і течій). — Львів: рекламно-видавнича фірма "ОЛІР", 1994. — С. 68. Стор. 3-29.
9 Этнографы и фольклористы
[Етнографи і фольклористи] - пункт меню
10 Южноруссы
Пыпин А. Н. Южноруссы. // Пыпин А. Н. и Спасович В. Д. История славянских литератур. Издание второе, вновь переработанное и дополненное. Два тома. Т. 1. СПб., Изд. М. М. Стасюлевича, 1879. Глава третья. Русское племя. I. Южноруссы, с. 306—388.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654