Дучинский, Антонин Филаретович

Highslide JS

Дучинський, Антонін Філаретович (04. 08. 1880, м-ко Судилків Ізяслав. пов. Волин. губ., нині село Шепетів. р-ну Хмельн. обл. – 14. 12. 1928, Москва, похов. у Полтаві) – історик, архівіст.

Навч. у Варшав., закін. Моск. ун-т (1907). Працював учителем історії у Проскурів. реал. уч-щі та жін. г-зії (нині Хмельницький). Від 1910 мешкав у Полтаві: викладав у реал. школі та Маріїн. жін. г-зії, водночас співпрацював у Полтав. губерн. ученій архів. комісії (від 1912 – чл. ревізійної комісії); від 1917 – старший інспектор нар. освіти, інструктор політосвіти при військ. комісаріаті, викл. історії рев. руху в нар. ун-ті, садовому, індустр. і вечір. робітн. технікумах. У 1920-1921 рр. одночасно викладав курс  історії України в педагогічному інституті і на історико-філологічному факультеті. В 1921-1928 рр. – у Полтавському педагогічному технікумі. Після його приєднання до Інституту народної освіти у вересні 1928 р. до  раптової смерті викладав історію. Брав участь в роботі архівного гуртка при Полтавському ІНО (1925–1927). Чл. Полтав. наук. при ВУАН т-ва від 1919. У тому ж році у складі виїзної комісії Всеукр. ком-ту охорони пам’яток мист-ва і старовини брав участь в обстеженні історико-мист. зібрань у поміщиц. маєтках, зокрема перевіз із м. Яготин Пирятин. пов. Полтав. губ. (нині Київ. обл.) до Істор. архіву Полтавщини особистий архів князів Рєпніних. Організував істор. кабінет при підсекції Центр. пролетар. музею Полтавщини. Для ознайомлення з системою освіти, музеями, культур. життям Зх. Європи, здійснив поїздки до Австрії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії.

Помер після завершення роботи з’їзду істориків-марксистів, на якому у виступах окремих осіб були допущені нетактовні й безпідставні випади проти укр. вчених.

Пр.: К заботам князя Алексея Борисовича Куракина о судоходстве рек в Малороссии // Тр. Полтав. губерн. ученой архив. комиссии. П., 1914. Вып. 11; Революційна Українська Партія на Полтавщині (за архівними матеріалами 1901–1905) // За сто літ: Мат. з громад. й літ. життя України ХІХ і поч. ХХ ст. Кн. 2. Х., 1928; З студентських літ Євгена Нероновича // Там само. Кн. 3; До життєпису О. О. Русова // Там само. Кн. 4. К., 1929.

Літ.: Клепатський П. А. Ф. Дучинський (посмертна згадка) // Україна. 1929. № 33; Коваль О. Штрих до портрету епохи (А. Ф. Дучинський) // Архів. зб. до 80-річчя держ. архіву Полтав. обл. П., 1998; Пустовіт Т. Матеріали до біобібліографічного словника «Архівісти Полтавщини» (20–30 рр.) // Там само.

Т. П. Пустовіт
(з доп. Л.М.Булави)

Джерела:

Енциклопедія сучасної України - http://esu.com.ua

Світлина надана Леонідом Миколайовичем Булавою

  

Ссылки на эту страницу


1 На открытии памятника И. Котляревскому
Публікується за виданням: Андрій Жук. На відкритті пам'ятника І. Котляревському // Сучасність (література, мистецтво, суспільне життя). № 12 (36). Грудень 1963. Мюнхен. Стор. 84-94.
2 Революционная Украинская Партия (РУП) на Полтавщине по архивным материалам 1901-1905 годов
Антонин Дучинський, Революційна Українська Партія (РУП) на Полтавщині за архівними матеріялами 1901-1905 років // За сто літ: Матеріали з громад. й літ. життя України XIX і початків XX століття / Іст. секція Укр. АН ; Під ред. М. Грушевського. — [К.] : Держвидав України, 1927–1930. — 327, [1] с. — Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі; … Кн. 2. — 1928. — Бібліогр. у підрядк. прим.