Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Народная Воля

"Нородна Воля" - таємна революційна організація народників-терористів, що виникла в серпні 1879 внаслідок розколу “Землі і Волі”. Керівним центром “Н. В.” був Виконавчий комітет у Петербурзі, до складу якого входили А. Желябов, О. Михайлов, М. Морозов, С. Перовська, В. Фігнер, М. Фроленко та ін. В Україні місцеві групи “Н.В.” діяли в Одесі, Києві, Харкові, Миколаєві, Ніжині та ряді ін. міст. Загальна кількість членів “Н.В.” налічувала в 1881 бл. 500 осіб. Програмні та статутні основи “Н.В.” були викладені в документах: “Програма Виконавчого комітету”, “Підготовча робота партії”, “Програма робочих членів партії “Народна Воля”. Народовольці оголосили себе соціалістами і народниками. Вони проголошували право народу на землю, виступали за розвиток общинних основ і місцевого самоуправління. Своїми найближчими цілями “Н.В.” вважала підготовку політичного перевороту, повалення самодержавства і перехід влади до народу. Народовладдя мали проголосити Установчі збори, соціалістичні за складом. Більшість народовольців не визнавали прав національних меншин в Російській імперії. Деякі з маніфестів і декларацій “Н. В.” були підготовані українською мовою. Серед провідних членів організації були українці, зокрема, А. Желябов, М. Кибальчич та ін. Практична діяльність партії поділялась на пропагандистську і руйнівну. Вся пропаганда підпорядковувалась популяризації серед населення ідеї “демократичного політичного перевороту як засобу соціальної реформи”. Програма руйнівної діяльності зводилась до індивідуального терору, в якому народовольці вбачали головний метод боротьби з урядом. Поступово всі зусилля організація спрямув ала на підготовку вбивства царя, з успішним здійсненням якого вона пов'язувала надії на захоплення влади. В 1880-81 народовольці здійснили кілька невдалих замахів на Олександра II. У 1881 керовані С. Перовською терористи вбили Олександра II. Однак очікуваного революційного виступу в країні не сталося. Виконавчий комітет звернувся до нового царя з листом, в якому вимагав скликання “представників від усього російського народу для перегляду існуючих форм державного і суспільного життя”. Народовольці висунули умови, на яких організація погоджувалась припинити терор: амністія за політичні злочини, загальне виборче право, свобода слова, преси, зібрань. Уряд відповів репресіями. Організатори і виконавці замаху (А. Желябов, С. Перовська, М. Кибальчич, Т. Михайлов, М. Рисаков) були зарештовані та страчені. Намагання Г. Лопатіна і В. Фігнер відновити організацію (1883) успіху не мали. Не дало результату й об'єднання окремих народовольських гуртків на з'їзді 1885 у Катеринославі. Після невдалої спроби групи О.Ульянова організувати вбивство Олександра III 1(13).3.1887 діяльність терористичних організацій припиняється. Представники українського народницького руху в основному не підтримували “Н.В.”, хоча на поч. 1880-х рр. В. Мальований, М. Коцюбинський і І. Карпенко-Карий встановили контакти з народовольцями і допомагали групам “Н.В.”. М. Драгоманов написав декілька статей, в яких критикував народовольців за використання в політичній боротьбі методів терору.

Т. Полещук (Львів)

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Басов-Верхоянцев, Сергей Александрович
[Басов-Верхоянцев, Сергій Олександрович] (1863—?), участник революционного движения, народоволец, эсер, большевик
2 Волкенштейн, Людмила Александровна
[Волкенштейн, Людмила Олександровна] (1857—1906), член "Народной воли"
3 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
4 Горбунов, Василий Дмитриевич
[Горбунов, Василь Дмитрович] (1860—1904), участник революционного движения, народоволец
5 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
6 Жебунев, Владимир Александрович
[Жебуньов, Володимир Олександрович] (1848—1915), участник революционного движения, народоволец
7 Жебунев, Сергей Александрович
[Жебуньов, Сергій Олександрович] (1847—1924), участник революционного движения, народоволец, эсэр
8 Зарудный, Сергей Сергеевич
[Зарудний, Сергій Сергійович] (1866—1898), участник революционного движения, народоволец
9 Здоров, Василий Степанович
[Здоров, Василь Степанович] (ок.1847—?), участник революционного движения, народоволец
10 Земля и воля (1870-е гг.)
Земля и воля (1870-е гг.)
11 Зенин, Филипп Григорьевич
[Зенін, Пилип Григорович] (ок. 1860—?), участник революционного движения, народоволец
12 Зинченко, Николай Федорович
[Зінченко, Микола Федорович] (1861—?), участник революционного движения, народоволец
13 Канчер, Михаил Никитич
[Канчер, Михайло Микитович] (1866—1891/2), народоволец, участник покушения на Александра ІІІ
14 Кулябко-Корецкий, Николай Григорьевич
[Кулябко-Корецький, Микола Григорович] (1846—1931), революционер-народник, публицист, статистик
15 Орлов, Михаил Петрович
[Орлов, Михайло Петрович] (1863—?), участник революционного движения, народоволец, эсер
16 Партии и политические объединения
[Партії та політичні об'єднання] - пункт меню
17 Процесс 21-го
Процесс 21-го
18 Ромась, Михаил Иванович
[Ромась, Михайло Іванович] (1886—1927), участник революционного движения, народоволец
19 Ротштейн, Федор Аронович
[Ротштейн, Федір Аронович] (1871—1953), историк, деятель английского социалистического движения, советский дипломат и организатор науки
20 Салова, Неонила Михайловна
[Салова, Неоніла Михайлівна] (1860—после 1934), участница революционного движения, народница
21 Фрейфельд, Лев Владимирович
[Фрейфельд, Лев Володимирович] (1863—после 1934), участник революционного движения, народоволец, эсер

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654