Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Научные записки Полтавского литературно-мемориального музея И. П. Котляревского

"Наукові записки" Полтавського літературно-меморіального музею І. П. Котляревського. Збірники літературно-критичних статей і документальних матеріалів, присвячених життю і творчості І. П. Котляревського. У 1958—1961 рр. вийшло 3 т., до яких включено матеріали наукових конференцій (з 1962 р. — читань). У 1 т. (Полтава, 1958) вміщено статті О. Й. Даниська, І. І. Терещенка, П. П. Охріменка, А. О. Ротач, М. Д. Северина. У розділі "З архіву письменника" опубліковано 16 листів різних осіб до І. П. Котляревського. Т. 2 (Полтава, 1959) містить статті В. Ф. Дапиленко, А. Т. Залашка, А. О. Ротач, В. П. Галкіна, М. Д. Северина, П. С. Дудика, П. П. Охріменка та ін., 6 листів до І. П. Котляревського, фольклорні записи про письменника і хроніку. Т. З (Полтава, 1961) містить статті і дослідження А. Ю. Кузьменка, М. Ф. Дібровенка, А. Т. Залашка, О. Й. Даниська, П. Д. Калениченка та ін. І. Я. Айзеншток подав два листи, в яких мовиться про І. П. Котляревського. Т. 4 (X., 1968) містить матеріали четвертих Котляревських читань, які відбулися у 1965 р. і були присвячені вивченню творчості І. П. Котляревського в школі, у т. ч. статті О. Р. Мазуркевича, І. С. Бація, А. О. Ротач і М. П. Рудченка. А. Т. Залашко подав нові матеріали з архіву музею до біографій І. П. Котляревського. До т. 5 (X., 1969) ввійшли матеріали п'ятих Котляревських читань 1967 р. Серед авторів Г. А. Нудьга, О. С. Романець, Р. Ф. Кирчів, П. О. Лобас, І. В. Зуб, А. В. Недзвінський, А. Бурячок та П. Дудик. Т. 6 (X., 1969) включає матеріали ювілейної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження письменника, яка відбулася 4—5 вересня 1969 р. у Полтавському педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка — доповіді та повідомлення Й. К. Волинського, І. І. Пільгука, О. Й. Коцюби, К. Ж. Балабухи, Ю. М. Бобошко, Р. Я. Пилипчука, Р. С. Балакірєвої, І. О. Варченка, А. О. Ротач, П. П. Хропка.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 580

Ссылки на эту страницу


1 Записки и труды
[Записки і праці] - пункт меню
2 Исторические и краеведческие издания
[Історичні та краєзнавчі видання] - пункт меню
3 Научные издания
[Наукові видання] - пункт меню
4 Охрименко, Павел Павлович
[Охріменко, Павло Павлович] (1919—1997), литературовед, историк литературы

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654