Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Всеукраинский Союз пролетарских писателей

Всеукраїнська Спілка пролетарських письменників (ВУСПП) – літ. орг-ція, що існувала в Україні 1927–32. Правління знаходилось у Харкові. Склад її не був постійним. У різний час до орг-ції входили відомі письменники і критики: I. Микитенко, Iван Ле, М. Куліш, I. Кириленко, В. Сосюра, О. Корнійчук, П. Усенко, Д. Загул, М. Терещенко, Л. Первомайський, Б. Коваленко, В. Коряк, С. Голованівський, Б. Горбатов, П. Безпощадний, I. Фефер, Д. Гофштейн та ін. Очолив спілку I. Микитенко. Друковані органи ВУСПП – "Літературна газета", "Гарт", "Красное слово", "Проліт" (єврейс. мовою).

ВУСПП підтримувала лінію ЦК КП(б)У з питань літ. і зайняла вкрай непримиренну позицію щодо т. зв. бурж.-націоналістичних тенденцій в літ. і до письменників, які не досить чітко з точки зору вусппівців визначили свою класову позицію. ВУСПП брала дійову участь у розгромі Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛIТЕ), у цькуванні письменників, які не поділяли її ідейних і творчих позицій. Розглядала себе як орг-цію, що реалізує парт. лінію в літ., практикувала адміністрування, групівщину, "начіплювання ярликів".

ВУСПП, як і решту літ.-худож. орг-цій, було ліквідовано згідно з постановою ЦК ВКП(б) від 23 квіт. 1932 "Про перебудову літературно-художніх організацій". Більшість членів ВУСПП, які стояли на соціаліст. позиціях, було прийнято до Спілки рад. письменників України.

Літ.: Iсторія української літератури, т. 6. К., 1970; Жулинський М.Талант незвичайний і суперечливий. "Вітчизна", 1988, № 12; Нариси історії української інтелігенції: Перша половина ХХ ст., кн. 2. К., 1994.

Л.I. Ткачова.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Досвитний, Алесь
[Досвітній, Олесь] (Скрипаль-Мищенко Александр Федорович) (1891-1934), писатель
2 Панч, Петро (Панченко, Петро Иосифович)
[Панч, Петро] (Панченко, Петро Иосифович) (1891—1978), писатель
3 Первомайский, Леонид Соломонович (Гуревич Илья Шлемович)
[Первомайський, Леонід Соломонович] (Гуревич Илья Шлемович) (1908—1973), писатель, поэт
4 Сосюра, Владимир Николаевич
[Сосюра, Володимир Миколайович] (1898—1965), украинский поэт
5 Творческие объединения
[Творчі об'єднання] - пункт меню
6 Усенко, Павел Матвеевич
[Усенко, Павло Матвійович] (1902—1975), поэт, комсомольский деятель
7 Чечвянский, Василий Михайлович
[Чечвянський, Василь Михайлович]ч (Губенко; 1898—1937), писатель

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654