Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Украинское научное общество в Киеве

Українське наукове товариство в Києві - громадське наукове товариство академічного типу. Засноване у кін. 1906 за ініціативою М. Грушевського і групи київських громадівців за зразком Наукового товариства ім. Т.Шевченка з метою організації та розвитку української науки і пропаганди її здобутків серед широкого загалу. Головою УНТ став М. Грушевський, секретарем І. Стешенко. Фінансову основу для діяльності товарства склали членські внески і пожертвування меценатів (зокрема В. Симиренка). УНТ мало три секції (історичну, філологічну і математично-природничу) та дві комісії (медичну і статистичну). Членами УНТ були В. Антонович, К. Мельник-Антонович, М. Біляшівський, М. Василенко, Ф. Вовк, Б. Грінченко, І. Джиджора, В. Дурдуківський, П. Житецький, І. Каманін та ін. Видавало наукові праці (29 томів обсягом 350 друк.арк. у 1907-17), влаштовувало публічні засідання з науковими доповідями в приміщенні Українського клубу в Києві. Було опубліковано 18 тт. “Записок УНТ”, в яких друкувались переважно праці історичної та філологічної секцій, “Збірники” праць математично-природничої секції та медичної комісії. У 1914 і 1917 вийшли два томи квартальника “Україна” (у 1915-16 у Москві видруковано 2 т. “Українського наукового журналу”). УНТ не увійшло до створеної 1918 Української академії наук. У 1921 було адміністративним порядком включене до Всеукраїнської Академії Наук, де його секції ще певний час зберігали свою автономність, а згодом стали секціями відповідних відділів ВУАН. УНТ мало значні заслуги в пропаганді української науки і культури.

Л. Зашкільняк (Львів).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Наука
[Наука] - пункт меню
2 Стешенко, Иван Матвеевич
[Стешенко, Іван Матвійович] (1873,Полтава—1918), общественно-политический деятель, педагог, литературовед, писатель

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654