Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Стабанский, Стефан

Стабанський (Стобенський), Стефан (поч. ХVІІІ ст., м. Жовква, Львівська область – кін ХVІІІ ст.). Мурар, скульптор, архітектор.

Фахові знання отримав у майстерні брата Гната Стабанського, сницаря.

Зводив храми у Новій Сербії (тепер – Кіровоградщина). Був запрошений для будівництва у Полтаву. Працював у формах українського бароко доби Гетьманщини.

Мистецький доробок у Полтаві: Успенський кафедральний собор (не зберігся, Соборний майдан, 1749–1770 рр.); Миколаївська церква (не збереглася, Першотравневий провулок, № 3, 1758–1774 рр.).


Успенський кафедральний собор (зруйнований у 1936 р.)


Миколаївська церква (зруйнована 1932 р.)

Джерело:

Бєлявська О. Ю. Стабанський, Стефан // Архітектори і місто [текст]: [монографія] / Карюк М. В., Бєлявська О. Ю., Дмитренко А. Ю., Негай Г. А.; уклад. та ред. Бєлявська О. Ю.; Полтавська організація Національної спілки архітекторів України – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – 187 с.: іл. Стор. 161.

 

Стобанський, Стефан (Стобенський, Стабанський; поч. 18 ст., м. Жовква, тепер Львівської обл. – кін. 18 ст.) – скульптор і архітектор.

Фахові знання здобув у майстерні рідного брата Гната. С. належить пластичне оздоблення дзвіниці Софійського монастиря у Києві (1746–1748). Зводив споруди у Новій Сербії (тепер терен Кіровоградщини). У серед. 18 ст. був запрошений для проектування і зведення у Полтаві Успенського кафедрального собору (1751–1770, зруйнований 1934, відбудований 2004–2005), де загальне обсягове вирішення поєднано з рисами архітектури українського бароко, типового для будівель тодішнього Полтавського полку.

Літ.: Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. – Полтава, 1902. – С. 230 Ігнаткін І. О., Вайнгорт Л. С. Полтава: Історикоархітектурний нарис. – К., 1966. – С. 16; Гладиш К. В. Свідки давнини й сьогодення. – Харків, 1972. – С. 10; Словник художників України. – К., 1973. – С. 220; Трегубов В., Шпіка С. Собор: від народження до воскресіння // ПЄВ. – 1995–1996. – Ч. 3. – С. 22-23; Трегубов В. Історичні етапи церковного будівництва Полтави // ПЄВ. – 1995–1996. – 2001. – Ч. 7. – С. 45; Ханко, 2002. – С. 183; Мокляк В., Трегубов В. Невідома архівна справа про будівництво Успенського собору в Полтаві // ПЄВ. – 2003. – Ч. 9. – С. 211-232.

В. М. Ханко

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Ссылки на эту страницу


1 Архитекторы, строители
[Архітектори, будівельники] - пункт меню
2 Личности - С
[Особистості - С] - пункт меню
3 Монументальная каменная архитектора на Полтавщине
Монументальная каменная архитектора на Полтавщине
4 Отчет об осмотре старинных храмов в г. Полтаве и в мм. Богачке и Шишаках, Миргородского уезда
[Звіт про огляд старовинних храмів в м.Полтаві і в мм. Багачці і Шишаках, Миргородського повіту] Левицкий Орест Иванович. Отчет об осмотре старинных храмов в г. Полтаве и в мм. Богачке и Шишаках, Миргородского уезда // "Чтения в Историческом Обществе Нестора-летописца", кн. XVII, в. II, отд. V. Стр. 15-43
5 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
6 Сретенский храм Полтавы
[Стрітенський храм Полтави] - Валерий Трегубов
7 Успенский собор
Успенский собор

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654