Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Гоголи-Яновские, Василий Афанасьевич и Мария Ивановна

Гоголь-Яновський, Василь Панасович (1777-1825) - батько М. В. Гоголя. Народився на х. Купчинському (згодом - Василівка) в сім'ї полкового писаря. Після закінчення у 1797 р. слов'янської Полтавської семінарії працював у відомстві Малоросійського поштамту в Полтаві. У 1805 р. вийшов у відставку, став господарювати. Мав 400 душ кріпаків. У 1811-1825 рр. працював управителем маєтку Д. П. Трощинського у Кибинцях. Обирався предводителем Миргородського дворянства. Добре знав літературу, захоплювався театром. Написав кілька віршованих комедій "Собака-вівця" (текст не зберігся), "Простак, або Хитрість жінки, перехитрена солдатом" поставлених у Кибинцях. Виступав у аматорському театрі в Обухівці. Тут (у серпні 1813 р.) в маєтку Капністів познайомився з Г. І. Державіним. Весною 1825 р. лікувався в Лубнах. Повертаючись додому, раптово помер у Кибинцях. Був похований у Василівці.

Мати М. В. Гоголя Марія Іванівна (1791-1868) народилась в Яреськах у сім'ї І.М. Косяровського, який мав там хутір, служив у Харківському губернському поштамті. Після виходу на пенсію жив у Яреськах. Марія Іванівна виховувалася у Яреськах у батькової сестри Ганни Матвіївни, що успадкувала там маєток за своїм померлим чоловіком П.А. Трощинським. У 1805 р. Марія Іванівна одружилася з В.П. Гоголем і оселилася в Яновщині. Виступала з чоловіком в аматорських спектаклях у Кибинцях і Обухівці. Листувалася з сином, постачала йому матеріали про українські народні звичаї. Після смерті чоловіка вела господарство. Подружжя Гоголів поховане на території садиби Гоголів-Яновських на цвинтарі церкви Різдва Богородиці. У кінці 19 ст. племінник письменника - В.Я. Головня поставив над могилами хрест. У 1953 р. поховання впорядковано, у 1983 р. встановлено новий бронзовий хрест з розп'яттям.

Highslide JS
Могила батьків М. В. Гоголя. З альбому "Гоголь на батьківщині" І. Ц. Хмелевського

Highslide JS
Могила батьків М. В. Гоголя (сучасний вигляд)

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 186-187

Фотографія могили батьків М. В. Гоголя - http://io.ua/24510589p

Дивись: Вайнгорт Л.С. - Не тот Христос

 

Ссылки на эту страницу


1 Homo economicus в русскую литературу ввёл Гоголь
[Homo economicus в російську літературу ввів Гоголь] - Владимир Леонтьевич Вайнгорт
2 Биография поэта Котляревского
Стеблин-Каминский С. П. Биография поэта Котляревского. - Северная пчела. 1839, № 146 (4 июля). Стр. 583-584.
3 Воспоминания С. В. Скалон (урожденной Капнист)
[Спогади С. В. Скалон] // Исторический вестник. – Май-июль 1891
4 Гоголи-Яновские
матеріали до родоводу / материалы к родословию
5 Гоголь на Родине
[Гоголь на батьківщині] Гоголь на Родине: Альбом художественных фототипий и гелиогравюр, относящихся к памяти Н.В. Гоголя / Издание фотографии И. Ц. Хмелевского в Полтаве. Светопечать С.В.Кульженко, Киев. 1902 г.
6 Гоголь, Николай Васильевич
[Гоголь, Микола Васильович] (1809—1852), писатель, классик русской литературы
7 Журнально-газетные статьи и материалы по южнорусской истории
Ф. Н. Журнально-газетные статьи и материалы по южнорусской истории. — «Киевская старина», 1885, т. 11, кн. 3, с. 599-606. Известия и заметки. (Резюме статьи Н.М.В. [Минский Николай Максимович, псевд. Н. М. Виленкина]. Иван Петрович Котляревский. (Критико-биографический очерк). — «Новь», 1884, т. 1, с. 702-703; т. 2, 1885, с. 126-133).
8 Записки провинциального архитектора
[Записки провінційного архітектора]. Вайнгорт Ария-Леон Семенович
9 И. П. Котляревский (Опыт характеристики)
W [Каллаш В. В.] И. П. Котляревский (Опыт характеристики) // «Русская мысль», 1903, кн. 10, с. 125—140.
10 И. П. Котляревский в свете критики
Стешенко И. И. П. Котляревский в свете критики. — «Киевская старина», 1898, т. 62, кн. 7—8, с. 83—151; кн. 9, с. 267—316; т. 63, кн. 10, с. 1—32.
11 И. П. Котляревский: жизнь и творчество
П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість // П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість — Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1951, 175 с.
12 И. П. Котляревский: критико-биографический очерк
І. І. Стебун. І. П. Котляревський: критико-біографічний нарис / Акад. наук УРСР, Ін-т укр. літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Держ. літ. вид-во, 1938.
13 Иван Котляревский
Лепкий Б. С. Іван Котляревський. // Cтруни: антольоґія української поезії від найдавніших часів до нинішніх часів: у 2 ч. Уклад. Б. Лепкий. Берлін, 1922. Ч. 1: Від «Слова о полку Ігоревім» до Івана Франка. Стор. 84-87.
14 Иван Котляревский
Панасенко Т. Іван Котляревський. — X., 2010. — 86 с.
15 Иван Котляревский
Радзикевич Володимир. Іван Котляревський // Радзикевич В. Історія української літератури. - Детройт : Батьківщина, 1955-1956. Том II. Нова доба. - 1956. – 164, [2] c. Стор. 5-18.
16 Иван Петрович Котляревский
Николай Петров. Иван Петрович Котляревский // Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы XIX столетия. К., Типогр. И. и А. Давыденко, 1884. IV, 457, XV с. Стор. 22—36.
17 Капнист, Василий Васильевич
[Капніст, Василь Васильович] (1758(7)—1823), русский поэт, драматург, деятель образовательния, общественный деятель
18 Клясицизм (1956)
Дмитро Чижевський. Клясицизм. // Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) – Нью-Йорк: УВАН у США, 1956. – 510, [1] с. : портр. Стор. 325-373.
19 Клясицизм (1994)
Дмитро Чижевський. Клясицизм. // Українська література / В. Петров, Д. Чижевський, М. Глобенко; Історія української культури / І. Мірчук ; Укр. вільний ун-т. – Мюнхен ; Львів : Фенікс Лтд, 1994. – 380 с. Стор. 112-126.
20 Колониальность как переодевание: "Малороссийский маскарад" Ивана Котляревського
Тамара Гундорова. Колоніяльність як перевдягання: "малоросійський маскарад" Івана Котляревського // Harvard Ukrainian Studies, 2011-2014. Volume 32-33, Part two. - p. 395-414.
21 Котляревский и его школа
Сергій Єфремов. Котляревський та його школа // Історія українського письменства / С. О. Єфремов. – Київ: Femina, 1995. – 685, [1] с. Друкується за виданням: Єфремов С. Історія українського письменства. — Київ — Ляйпціґ. 1919 (Вецляр 1924). Стор. 276-304.
22 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
23 Литература русская, великорусская, украинская и галицкая
Українець (М. П. Драгоманов). Література російська, великоруська, українська і галицька. // «Правда», 1873, ч. 4, стор. 158–165; ч. 5, стор. 189–196; ч. 6, стор. 221–226; ч.16, стор. 559–564; ч. 17, стор. 621–631; ч. 18, стор. 652–659; ч. 19, стор. 682–690; ч. 21, стор. 706–718; 1874, ч. 1, стор. 20–28; ч. 2, стор. 59–69; ч. 3, стор. 107–116; ч. 4, стор. 155–163; ч. 5, стор. 203–211; ч. 6, стор. 259–268; ч. 7, стор. 297–308; ч. 8, стор. 337–342; ч. 9, стор. 380–386.
24 Личности - Г
[Особистості - Г] - пункт меню
25 Обзор украинской литературы с древнейших времен до конца XIX века
Франко І. Огляд української літератури від найдавніших часів до кінця ХІХ віку. // Франко І. Додаткові томи до зібрання творів у 50-ти т. Київ, 2006 — 2010. Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896 — 1916. 2010. Стор. 906-911. Примітки: стор. 1159-1164. Перша публікація у 1904 р.
26 Отзыв о сочинении г. Петрова: «Очерки истории украинской литературы XIX столетия»
Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова: «Очерки истории украинской литературы XIX столетия». — В кн.: Отчет о двадцать девятом присуждении наград графа Уварова. Приложение к 59 тому «Записок Императорской Академии наук», СПб., 1888. 265 с. Стр. 53-84.
27 Очерк истории украино-русинской литературы до 1890 г.
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 194-470. Примітки: стор. 590-647. Перша публікація у 1910 р.
28 Переднє слово Богдана Лепкого до видання "Енеїди" 1922 р.
Котляревський, Іван. Енеїда / На укр. перелицьована з переднім словом та примітками Б. Лепкого; Іл. та заставки Я. Штірен. - Берлін: Вид. О. Дякової, 1922. - 106 с. : іл.
29 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
30 Полтавская (Словянская) семинария
Полтавская (Словянская) семинария
31 Рецензия: Стешенко И. Поэзия И. П. Котляревского
Крымский А. Е. Рец.: Стешенко И. Поэзия И. П. Котляревского (К столетнему юбилею его «Энеиды»). 1. Котляревский и Осипов. 2. Котляревский в свете критики. К., 1898. — Этногр. обозрение, 1901, кн. 50, № 3. с. 143—148.
32 Создатель бессмертной "Энеиды" и вечно живой "Наталки Полтавки"
Є. П. Кирилюк. Творець безсмертної "Енеїди" і невмирущої "Наталки Полтавки" // Іван Котляревський. Твори. Вступна стаття Є. П. Кирилюка. — К., Держ. вид-во художньої літератури, 1963. 349 с. з іл. Стор. 3-25.
33 Столетие обновленной украино-русинской литературы
Колесса О. Столітє обновленої українсько-руської літератури. Відчит... виголошений д. 1 н. ст. падолиста 1898 р. на «Науковій Академії» з нагоди столітнього ювілею відродження українсько-руського письменства. — «Літературно-науковий вісник», 1898, т. 4, кн. 12, с. 161—187. Друга пагінація.
34 Традиціоналізм і романтизм
Мирослав Попович. Традиціоналізм і романтизм // Попович М. В. Нарис історії культури України. — К., 1998. — 728 с.
35 Трощинский, Дмитрий Прокофьевич
[Трощинський, Дмитро Прокопович] (1754—1829), действительный тайный советник, полтавский губернский маршал, меценат украинской культуры
36 Тукалевский Иосиф Афанасьевич и его воспоминания о Полтавской словянской семинарии
Йосип Опанасович Тукалевський і його спогади про Полтавську слов'янську семінарію. - Тукалевский, Иосиф Афанасьевич. Воспоминания И. Тукалевского. - Санкт-Петербург : тип. К. Крайя, 1834. - 109 с. С.25-32.
37 Украино-русинская (малороссийская) литература
Франко І. Українсько-руська (малоруська) література. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 74-100. Примітки: стор. 568-574. Перша публікація у 1898 р.
38 Усадьба И. П. Котляревського
Усадьба И. П. Котляревського
39 Цертелев, Николай Андреевич
[Цертелєв, Микола Андрійович] (1790-1869), фольклорист
40 Южнорусская литература
Франко І. Южнорусская литература. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 101-161. Примітки: стор. 574-585. Перша публікація у 1907 р.
41 Южноруссы
Пыпин А. Н. Южноруссы. // Пыпин А. Н. и Спасович В. Д. История славянских литератур. Издание второе, вновь переработанное и дополненное. Два тома. Т. 1. СПб., Изд. М. М. Стасюлевича, 1879. Глава третья. Русское племя. I. Южноруссы, с. 306—388.
42 Яновские (Гоголи-Яновские)
[Яновські (Гоголі-Яновські)] – священнический род (матеріали до родоводу / материалы к родословию)

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654