Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Бужинский, Михаил Михайлович

Бужинский, Михаил Михайлович, капитан, офицер-воспитатель Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1 мая 1909 г.

1 мая 1909 г. офицер воспитатель 3 Московского КК штабс-капитан Бужинский переведен в ППКК; прибыл 4 июня.

18 апреля 1910 г. произведен в капитаны. 6 декабря 1911 г. награжден орденом св. Ан. 3 ст. 10 сентября 1912 г. Приказом по военному ведомству за № 433, как служившему в полках, участвовавших в Отечественной войне 1812 г., ему предоставлено право ношения светло-бронзовой медали на Владимирской ленте в память означенной войны.

13 августа 1913 г. назначен Лазаретным воспитателем.

Источник::

Ромашкевич А. Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1-го октября 1908 г. по 1-е октября 1909 г. Год шестой. Полтава. 1909. Стр.8

Ромашкевич А. Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1-го октября 1909 г. по 1-е октября 1910 г. Год седьмой. Полтава. 1910. Стр.8

Ромашкевич А. Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1-го октября 1911 г. по 1-е октября 1912 г. Год девятый. Полтава. 1912. Стр.5

Ромашкевич А. Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1-го октября 1911 г. по 1-е октября 1912 г. Год девятый. Полтава. 1912. Стр.6

Ромашкевич А. Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1-го октября 1912 г. по 1-е октября 1913 г. Год десятый. Полтава. 1913. Стр.8

 

Бужинский. Подполковник, воспитатель Полтавского кадетского корпуса. В Вооруженных силах Юга России с 7 авг. 1919 на той же должности. /30/

Источник:

Волков, Сергей Владимирович, д.и.н. База данных № 2: «Участники Белого движения в России»

 

Бужинський, Михайло Михайлович (17.05.1879–1937) – український історик, архівіст, археограф, краєзнавець, літературознавець.

Н. в м. Полтава. Після закінчення 1-ї Полтавської чоловічої гімназії навч. у Моск. юнкерській шк. (1900–02), закінчив вищі курси при Військ. акад. Вихователь і викл. Моск. (1905–09) і Петровського полтавського (1909–19) кадетських корпусів. Підполковник. Один із засн. Полтав. губернської спілки інвалідів (1917).

Від 1923 – управитель справами Полтавського губернського архіву, 1924 – його секретар. Від 1925 – інспектор Полтавського окружного архіву. Одночасно в. о. зав. історичного архіву Полтавщини, з 1927 – вчений архівіст, з 1932 – кер. орг.- тех. сектору архіву.

Одночасно співпрацівник Комісії історії Лівобереж. України та Слобідської України при ВУАН (1928) та Археогр. комісії ВУАН (див. Археографічні комісії в Україні). Чл. Полтав. краєзнавчого т-ва та Полтав. наук. т-ва. Звільнено з роботи 28 лют. 1934 як «буржуазного націоналіста».

Заарештований 2 серп. 1936 за сфальсифікованими звинуваченнями. 1937 засуджений до 3 років тюремного ув’язнення і поразки в правах на рік.

Помер у харківській в’язниці після суду.

Тв.: Заборона твору Сковороди «Брань архистратига Михаила с сатаною». «Збірник історично-філологічного відділу ВУАН», 1926, № 26; З історії Полтавського магістрату за перші роки існування (1752–67 рр.). «Записки історично-філологічного відділу ВУАН», 1927, кн. 11; Відозви в 1883 році на Полтавщині. В кн.: За сто літ. К., 1928; Архівознавчий процес – на рівень вимог життя. «Архів Радянської України», 1932, № 6.

Літ.: Жук В. Як фальсифікувалася справа (М.М.Бужинський). В кн.: Архівний збірник на посвяту 90-річчю Полтавської вченої архівної комісії. 1903–1993. Полтава, 1993; Пустовіт Т. Бужинський Михайло Михайлович. В кн.: Архівний збірник: До 80-ліття Державного архіву Полтавської області: Матеріали наукової конференції. Полтава, 1998; Історія Національної Академії наук України. 1924–1928: Документи і матеріали. К., 1998; Пустовіт Т. Бужинський Михайло Михайлович. В кн.: Українські архівісти: Біобібліографічний довідник, вип. 1. К., 1999.

О.В. Юркова.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

 

Ссылки на эту страницу


1 Военные деятели РИА
[Військові діячі РИА] - пункт меню
2 Глазами маленького человека или записки обывателя
[Очима маленької людини або записки обивателя] – Мемуары Александра Митрофановича Шапаровского
3 За сто літ
За сто літ, материалы из общественной и литературной жизни Украины 19 и начала 20 ст. Под редакцией М. Грушевского (1927—1930)
4 Записки Историко-филологического отдела ВУАН
Записки Историко-филологического отдела ВУАН
5 Записки Полтавского научного общества при Всеукраинской Академии наук
Записки Полтавского научного общества при Всеукраинской Академии наук. Издавались в 1919—1928 гг.
6 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
7 Кадетский корпус и полтавские "торжества"
[Кадетський корпус і полтавські "торжества"] - автобиографии и воспоминания Николая Бутовича, воспитанника ППКК (1913)
8 Литературо- и языковеды
[Література-і мовознавці] - пункт меню
9 Личности - Б
[Особистості - Б] - пункт меню
10 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 6)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1908 г. по 1-е октября 1909 г. Год шестой. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1909.
11 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 7)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1909 г. по 1-е октября 1910 г. Год седьмой. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1910.
12 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 8)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1910 г. по 1-е октября 1911 г. Год восьмой. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1911.
13 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 9)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1911 г. по 1-е октября 1912 г. Год девятый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1912.
14 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса (10)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1912 г. по 1-е октября 1913 г. Год десятый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1913.
15 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса (11-13)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1913 г. по 1-е октября 1916 г. Год 11, 12 и 13-й. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1916.
16 Музейные деятели. Архивисты. Коллекционеры
[Музейні діячі. Архівісти. Колекціонери] - пункт меню
17 Отчет попечительства о прислуге Петровского Полтавского Кадетского Корпуса за 1914 год
[Звіт кураторства про прислугу Петровського Полтавського кадетського Корпуса за 1914 рік]
18 Персонал ППКК. Алфавитный указатель
Персонал ППКК. Алфавітний покажчик
19 Репрессированные
[Репресовані] - пункт меню
20 Родились в Полтаве
[Народилися у Полтаві] - пункт меню
21 Учились в Полтаве
[Вчилися в Полтаві] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654