Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Павел І

Павло І [20.9(1.10).1754 - 12(24).3.1801] - російський імператор з 6(17).11.1796. Син Петра ІII і Катерини II. Був одружений з Гессен-Дармштадтською принцесою Вільгельміною; після її смерті - з принцесою Софією Доротеєю Вюртенберзькою (з 1776, у православ'ї - Марія Федорівна). З 1783 жив у Гатчині, де мав свій двір і невелике військо.

У внутрішній політиці П. І сприяв поширенню поміщицького землеволодіння (дворянам було роздано бл. 600 тис. державних селян, з них до 150 тис. в Україні); роздавав дворянам і урядовцям землі на Пд. Україні (на 1800 - бл. 8 млн. десятин).; у грудні 1796 видав указ про закріпачення селян Пд. України, Дону і Приазов'я, одночасно указом про 3-х денну панщину (1796) П. І мав намір регламентувати повинності селян. П. І, будучи противником політичних заходів Катерини II, скасував розпочатті нею перетворення (зокрема, в 1796 ліквідував намісництва, знову запровадив поділ на губернії), частково відновив судову систему, що існувала в 1760-70-х рр. (в Україні було поновлено діяльність Генерального земського і підкоморського суду; 1796).

Страх російського уряду перед впливом вільнолюбивих ідей Великої Французької революції примусив П. І ввести сувору цензуру, закрити приватні друкарні (1797), заборонити ввіз іноземної літератури (1800). Армія була реформована за пруським зразком.

П.І продовжував традиційну для московського центру колоніальну національну політику щодо неросійських народів імперії. Українські автономістичні кола сподівалися з приходом до влади П. І послаблення централістської політики російської адміністарції (у ній значну роль відігравали урядовці українського походження - О. Безбородько, Д. Трощинський, В. Кочубей, брати А. та І. Гудовичі та ін.) щодо України. Ходили навіть чутки про відновлення гетьманства на чолі з сином П. І великим князем Констянтином і регентом А. Гудовичем. Однак, єдине, що було зроблено урядом П. І, це поновлено підкоморський суд (1796) та фунціонування норм магдебургзького права.

За П. І Росія входила до т.зв. другої антифранцузької коаліції, вела воєнні дії проти республіканської Франції (Італійський та Швейцарський походи російської армії у 1799 під командуванням О. Суворова). Загострення суперечностей між Росією та її союзниками Англією та Австрією привели до розриву з Британською імперією (1800) та зближення П. І з Наполеном І Бонапартом.

Незадоволення внутрішньою та зовнішньою політикою П. І широких дворянських та військових кіл, його психологічна неврівноваженість і самодурство, викликало ряд змов придворної аристократії - т. зв. "Смоленська змова" 1798 та гвардійська змова 1800-01, яка завершилась вбивством П. І в ніч з 11(23) на 12(24).3.1801 у Михайлівському замку.

Російський престол зайняв його син Олександр І [а після смерті О. І престол зайняв третій син П. І - Микола І - Т.Б.].

Т. Полещук (Львів).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. - http://history.franko.lviv.ua

Ссылки на эту страницу


1 «Разбор» излишка приходского клира в военную службу (1831 г.)
[«Розбір» надлишку парафіяльного кліру в військову службу (1831 г.)] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1880. – № 3. – С. 140-151
2 Административные мероприятия к достижению целесообразности в церковном пении
[Адміністративні заходи до досягнення доцільності в церковному співі] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1876. – № 17. – С. 640-662
3 Александр І
[Олександр I] (1777—1825), россиский император (1801-1825)
4 Афанасий II (Вольховский, Иван/Федор Павлович)
[Афанасій II (Вольховський, Іван/Федір Павлович)] (1712—1801), епископ
5 Биографический очерк жизни Ивана Петровича Котляревского
Степан Стеблин-Каминский. Биографический очерк жизни Ивана Петровича Котляревского
6 В десятую годовщину
[В десяту річницю 22.1.1918-22.1.1928] – Андриевский Виктор (речь на торжественной академии в украинской станице при г. Калише 22.1.1928) // Тиражом "Лагеря". Калиш. 1928. Типография издательства "Черномор"
7 В родном гнезде (летопись рода Бутовских)
[У рідному гнізді (літопис роду Бутовських)] - Алексей Дмитриевич Бутовский
8 Великий Князь в Полтаве
[Великий Князь у Полтаві] – М.Н. Шереметев // Журнал "Военная быль" № 10, июль 1954 г.
9 Воспоминания об И. П. Котляревском. (Из записок старожила)
Стеблін-Камінський С. П. Спогади про І. П. Котляревського. — у кн. Залашко А. Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. — Київ: Дніпро, 1969. — 630 с. Стор. 91-110 (переклад українською книги: Стеблин-Каминский С. Воспоминания об И. П. Котляревском. (Из записок старожила). Полтава, Типогр. Дохамна, 1883. 44 с. in 16°. Видання третє. До цього Спогади друкувалися у газ. «Полтавские губернские ведомости», 1866, №№ 45-47; окремим виданням виходили в 1869, 1871).
10 Воспоминания С. В. Скалон (урожденной Капнист)
[Спогади С. В. Скалон] // Исторический вестник. – Май-июль 1891
11 Гоголь на Родине
[Гоголь на батьківщині] Гоголь на Родине: Альбом художественных фототипий и гелиогравюр, относящихся к памяти Н.В. Гоголя / Издание фотографии И. Ц. Хмелевского в Полтаве. Светопечать С.В.Кульженко, Киев. 1902 г.
12 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
13 Губернские магистраты
[Губернські магістрати]
14 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
15 Екатеринославское наместничество
Екатеринославское наместничество
16 Зубов, Платон Александрович
[Зубов, Платон Олександрович] (1767-1822) – государственный деятель, фаворит императрицы Екатерины II, светлейший князь, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, генерал-губернатор Екатеринославского наместничества
17 И. П. Котляревский в свете критики
Стешенко И. И. П. Котляревский в свете критики. — «Киевская старина», 1898, т. 62, кн. 7—8, с. 83—151; кн. 9, с. 267—316; т. 63, кн. 10, с. 1—32.
18 И. П. Котляревский и его творчество
Новицький М. М. І. П. Котляревський і його творчість // Котляревський І. Вибрані твори : в одному томі / І. Котляревський ; передм. Мик. Новицького. — Вид. 2-ге. — Харків : Держ. літ. вид-во, 1937. — 398, [2] с. — (Бібліотека класиків).
19 И. П. Котляревский: критико-биографический очерк
І. І. Стебун. І. П. Котляревський: критико-біографічний нарис / Акад. наук УРСР, Ін-т укр. літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Держ. літ. вид-во, 1938.
20 Иван Котляревский
Б. А. Деркач. Іван Котляревський. // Котляревський І. П. Енеїда. Поема. Наталка Полтавка. П'єса. Москаль-чарівник. П'єса. / Передмова та примітки Б. Деркача; іл. худож. Г. Якубовича. — К., Дніпро, 1987. — 366 с. (Бібліотека української класики "Дніпро"). Стор. 5-26.
21 История и будущее уникального памятника (Лютеранская кирха Петра и Павла в Полтаве)
[Історія і майбутнє унікальної пам’ятки (Лютеранська кірха Петра і Павла в Полтаві)] - Жук В. Н., Трегубов В. О.
22 Личности - П
[Особистості - П] - пункт меню
23 Малороссийская губерния
Малороссийская губерния
24 Малороссийский генеральный суд
Малороссийский генеральный суд
25 Мария Фёдоровна
[Марія Федорівна] (1759-1828), русская императрица (с 1796, с 1801 вдовствующая), вторая супруга императора Павла I, мать Александра I и Николая I
26 Михаил Павлович
[Михайло Павлович] (1798—1849), Великий Князь
27 Наместничество
Наместничество
28 Николай І
[Микола І] (1796—1855), российский император (1825—1855)
29 Общественные заслуги Райзеров
[Громадські заслуги Райзерів] – Матвей Григорьевич Астряб
30 Очерк деятельности малороссийского генерал-губернатора князя А. Б. Куракина
И. Ф. Павловский. Очерк деятельности малороссийского генерал-губернатора князя А. Б. Куракина (1802-1808 гг.): (По архивным данным, с рисунками) / Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии. - Полтава: Т-во Печатного Дела (Тип. быв. И. А. Дохмана), 1914. - 131 с., ил.
31 Первое произведение новой украинской литературы ("Энеида" И. П. Котляревского)
Шамрай А. П. Перший твір нової української літератури ("Енеїда" І. П. Котляревського) / А. П. Шамрай ; Т-во для поширення політ. та наук. знань Укр. РСР. — Київ : Рад. Україна, 1951.
32 Полтавский институт благородных девиц Мазанов
Полтавский институт благородных девиц. Мазанов Петр Иванович. Полтава, 1898
33 Потоцкий, Северин Осипович
[Потоцький, Северин Осипович] (1762-1829), граф, действительный тайный советник, сенатор, попечитель Харьковского Учебного Округа
34 Пребывание архипастырей в Полтавских монастырях на жительстве
И. Ф. Павловский. Пребывание архипастырей в Полтавских монастырях на жительстве. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. — 1880. — № 2. — С. 81-86.
35 Прекратившийся род
[Рід, що скінчився] - Алексей Дмитриевич Бутовский
36 Проблема реализма в "Энеиде" И. П. Котляревского
Шамрай А. П. Проблема реалізму в "Енеїді" І. П. Котляревського // Котляревський, Іван Петрович. Повне зібрання творів [Текст]. Т. 1 / І. П. Котляревський. - К. : Вид-во АН УРСР, 1952. - 533 с. Стор. 9-62.
37 Прошение императрице Екатерине ІІ-й священника Бабича
[Прошеніє імператриці Катерині ІІ-й священика Бабича] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1878. – № 12 - С. 604-607
38 Рецензія на працю І. Стешенка "И. П. Котляревский в свете критики"
Іван Франко. Рецензія на працю І. Стешенка "И. П. Котляревский в свете критики" // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. - Львів, 1898. - Том XXVI. - [3] + 204 с. Розділ "Бібліографія", стор. 38-39.
39 Тайный советник Николай Иванович Арандаренко(1798-1865): пятьдесят лет на службе империи
[Таємний радник Микола Іванович Арандаренко (1798-1865): п'ятдесят років на службі імперії] - Людмила Божинская (Арандаренко), Сергей Борошко/ Научно-исследовательский институт физической и органической химии Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия
40 Творчество мастеров русского монументального искусства в Полтаве в начале XIX в.
[Творчість майстрів російського монументального мистецтва в Полтаві на початку XIX ст.] Николай Ефимович Онищенко. Творчество мастеров русского монументального искусства в Полтаве в начале XIX в. // Зодчество Украины [Текст] : сборник 1654 - 1954. - К. : Академия архитектуры УССР, Институт истории и теории архитектуры, 1954. - 295 с.
41 Тома де Томон, Жан Франсуа
[Тома де Томон, Жан Франсуа] (1760—1813). Архитектор
42 Трощинский, Дмитрий Прокофьевич
[Трощинський, Дмитро Прокопович] (1754—1829), действительный тайный советник, полтавский губернский маршал, меценат украинской культуры
43 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск второй
[Труди Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Электрич. Типо-Лит. Торг. Дома И. Фришберг и С. Зорохович. Полтава. 1908
44 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск третий
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск третій] / Полтава. 1912
45 Тургенев, Иван Петрович
[Тургенєв, Іван Петрович] (1752—1807), действительный тайный советник, масон, педагог
46 Энеида И. П. Котляревского и древнейший список ее
Житецкий П. "Энеида" Котляревского и древнейший список ее. [Житецький П. Енеїда Котляревського та найдавнішій список її] // «Киевская старина», 1899, т. 67, кн. 10, с. 1—30; кн. 11, с. 127—166; кн. 12, с. 277—300; 1900, т. 68, кн. 1, с. 16—45; кн. 2, с. 163—191; кн. 3, с. 312—336.
47 Энеида Котляревского в связи с обзором украинской литературы XVIII века
Житецький, П. Енеїда Котляревського в зв’язку з оглядом української літератури XVIII століття / П. Житецький ; Всеукр. кооперат. вид. союз. — Київ : Друк. акц. т-ва "П. Барський", 1919.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654