Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Покровская церковь

Highslide JS
Покровська церква

Покровська церква. Споруджена у 1764-1770 рр. у м. Ромнах останнім кошовим Запорізької Січі Петром Калнишевським та Давидом Чорним, про що свідчив різьблений напис на одвірку західних дверей. Від імені замовників нагляд за будівництвом здійснюовав роменський житель В. Кривошия. Стояла на Полтавській вулиці, на схилі Покровської гори при в'їзді до міста з боку Засулля, була однією з головних архітектурних домінант Ромен. На поч. 20 ст. рядом було споруджено однойменну муровану церкву, а дерев'яна пам'ятка підлягала знесенню, її досліджували у 1901 р. М. О. Макаренко, у 1905 р. - Л. Падалка. Завдяки публікації М. Макаренка у журналі "Искусство и художественная промышленность", Покровська церква, як видатна пам'ятка дерев'яної монументальної архітектури доби українського відродження, стала широко відомою. Імператорська археологічна комісія прийняла рішення про необхідність її збереження. Завдяки сприянню полтавського архієпископа Іоанна і заснованого ним церковного музею ухвалено рішення про перенесення церкви до Полтави.

Highslide JS
Покровська церква

У 1907 р. її повторно дослідив М. О. Макаренко, а архітектор-реставратор П. П. Покришкін виконав точні архітектурно-археологічні обміри. У 1908 р. стараннями Полтавського церковно-археологічного комітету Покровська церква була розібрана, перевезена з Ромен до Полтави і зібрана на новому місці - у межах садиби резиденції архієпископа, на розі вул. Архієрейської і Монастирської (тепер вул. В. Козака і Монастирської). Це був перший на Україні приклад наукової музеєфікації пам'ятки народної архітектури.

Покровська церква була складена з дубових брусів, за планом належала до хрещатих з невиділеним центром храмів, з гранчастими раменами просторового хреста. Зруби стін мали помітне звуження догори, що разом з двозаломними верхами створювало так звану телескопічну перспективу. Завершувала будівлю живописна група верхів. З великою майстерністю знайдено гармонійне співвідношення маси стін і маси верхів з їх урочистою динамікою. Внутрішня висота центральної дільниці становила 25,5 м, бічних - 21 м. Рукави просторового хреста сполучалися з центром широкими просвітами 11-метрової висоти, завдяки чому утворювався єдиний внутрішній простір, над яким "ширяли" ілюзорно невагомі 5 верхів. Інтер'єр пам'ятки був підкреслено аскетичним, розрахованим на різкий контраст з пишним 4-ярусним різьбленим позолоченим іконостасом рокайлевого характеру, виконаним осташківським різьбярем Сисоєм Шалматовим. У складі іконостасу були унікальні царські врата, кругла дерев'яна поліхромна скульптура барочного характеру.

Highslide JS
Деревянные резные фигуры, изображающие: Аарона и Моисея, Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова.
XVIII век. Из Покровской церкви г. Ромен. Возможно выполнены Сысоем Шалматовым.
Из книги В. Трипольского
"Полтавское Епархиальное Древлехранилище. Указатель".

Покровську церкву у Полтаві замалював О. Г. Сластіон, у 1920-х рр. дослідив С. А. Таранушенко. Під час Великої Вітчизняної війни згоріла.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 686-687

Ссылки на эту страницу


1 Из периода немецкой оккупации Украины
[З часів німецької окупації України] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник
2 Иоанн (Смирнов, Иоанн Ксенофонтович)
[Іоан I (Смирнов, Іоанн Ксенофонтович)] (1844—1919), архиепископ, епископ Полтавский и Переяславский (1904—1910)
3 Исторические этапы церковного строительства Полтавы
[Історичні етапи церковного будівництва Полтави]. Валерий Трегубов, кандидат архитектуры // Полтавские епархиальные ведомости. - № 7. - 2001. С.44-53
4 Калнышевский, Петр Иванович
[Калнишевський, Петро Іванович] (Калныш; 1690-1803), последний кошевой атаман Запорожского войска
5 Козака В. улица
Улица В. Козака (бывшая Архиерейская, К. Маркса, Киевский р-н)
6 Макаренко, Николай Емельянович
[Макаренко, Микола Омелянович] (1877-1938), археолог, искусствовед, музейный деятель
7 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
8 Монастырская улица
Улица Монастырская (бывшая Советская, Октябрьский и Ленинский районы)
9 Памятник Украинского искусства XVIII века
[Пам'ятник Українського мистецтва XVIII століття] - Николай Макаренко // Зодчий. Журнал архитектурный и художественно-технический. Орган Императорского СПБ общества архитекторов. Начало: № 24, 15 июня 1908 г., стр. 211-215, табл. 30, 31; окончание: № 25, 22 июня 1908 г., стр. 219-222.
10 Полтавское Епархиальное Древлехранилище. Указатель
[В. Трипольський. Полтавське Єпархіальне Давньосховище. Покажчик.] / Электрическая. Типография Г. И. Маркевича. Бульвар Котляревського. Полтава. 1909
11 Пропорциональный принцип построения деревянной храмовой архитектуры (на примере Покровской церкви в Ромнах)
[Пропорційний принцип побудови дерев'яної храмової архітектури (на прикладі Покровської церкви в Ромнах)] - Нешта Ольга Леонидовна
12 Религиозные сооружения
[Релігійні споруди] - пункт меню
13 Религиозные сооружения
Религиозные сооружения - фотоальбом
14 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск второй
[Труди Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Электрич. Типо-Лит. Торг. Дома И. Фришберг и С. Зорохович. Полтава. 1908
15 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск первый
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Полтава. 1908
16 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск третий
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск третій] / Полтава. 1912
17 Утраченные памятники
[Втрачені пам'ятки] - пункт меню
18 Шалматов, Сысой Зотович
[Шалматов, Сисой Зотович] (1720-1789/90), украинский резчик и скульптор 18 ст.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654