Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Жуковский, Василий Андреевич

Highslide JS

Жуковський, Василь Андрійович (1783—1852) — російський поет-романтик, друг О. Пушкіна, М. Гнєдича, І. Крилова, учасник визволення Т.Г. Шевченка з кріпацтва. У записах за 1837 р. містяться спостереження й історико-краєзнавчі відомості про Полтаву й низку населених пунктів Полтавської губернії, через які пролягав шлях поета влітку і восени 1837 р. Зокрема, є згадки про Решетилівку, Кременчук, Хорол, Пирятин, Лубни. У Полтаві зустрічався з М. Цертелевим, А. Родзянком, відвідав Хрестоздвиженський монастир та Спаську церкву, поле Полтавської битви, побував у Інституті шляхетних дівчат, якому пізніше надіслав свої твори.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 274

 

Highslide JS

Жуковський, Василь Андрійович (09.02(29.01).1783—24(12).04. 1852) — рос. поет, прозаїк і критик. Один із фундаторів романтичного напряму (див. Романтизм) в рос. літ.

Н. в с. Мишенське (нині село Тульської обл., РФ). Батько — місц. поміщик А. Бунін; мати — полонена туркеня. Записаний на прізвище хрещеного батька — поміщика А. Жуковського.

Літ. обдарування Ж. виявилося ще в юнацькі роки, під час навчання в Благородному пансіоні при Моск. ун-ті (1797—1801). Перший вірш, написаний у традиціях сентименталізму за мотивами елегії англ. поета Т. Грея, надрукований 1802 у ж. "Вестник Европы". Від 1801 — чл. "Дружеского литературного общества", пізніше входив до складу кер-ва літ.-політ. гуртка "Арзамас". 1810—20-ті рр. — найбільш насичений період у творчості Ж. В цей час він створив більшість своїх оригінальних і перекладних тв. лірико-епічного жанру (балад), віршованих переказів нар. казок, кращі зразки пейзажної лірики, в нього виробляється своєрідний інтонаційно-ритмічний стиль віршобудування. Домінуючою темою його поетичної спадщини є оспівування внутр. емоційного стану людини, містичного, уявного світу, ідеалізованих почуттів, приречених на трагічну розв’язку. Відгуком на події 1812 (Ж. брав участь у Війні 1812 як ополченець) стала поява героїко-епічного вірша "Певец во стане русских воинов" та віршованого послання "Императору Александру". Проте з 2-ї пол. 1820-х рр., після призначення вихователем спадкоємця рос. престолу, поет фактично відійшов від активної участі в літ. житті. Після виходу у відставку переважно проживав за кордоном.

Ж. мав значний вплив на молодого О.Пушкіна; залишався одним із його найближчих друзів до трагічної загибелі поета. Після 1837 продовжив видання заснованого О.Пушкіним ж. "Современник". 1837 мав низку зустрічей з видатними укр. культ. діячами під час тривалої подорожі по Україні, враження від якої занотував у щоденнику, а також зробив чимало подорожніх замальовоК. Помітну роль відіграв у житті Т.Шевченка, внісши гроші, отримані за розіграш у лотереї свого портрета роботи К.Брюллова, на викуп поета з кріпацтва. Шевченко згадував про Ж. у листах, щоденнику, автобіографічних записах, повісті "Художник", присвятив йому свою поему "Катерина". 1840 в альманасі "Киевлянин" було надруковано вірш Ж. "Цвет завета". Тв. поета у різний час перекладалися укр. мовою Л.Боровиковським, П.А.Грабовським, П.Тичиною, М.Рильським, Н.Забілою та ін.

П. у М. Баден-Баден (Німеччина). Похований у М. Санкт-Петербург.

Тв.: Полное собрание сочинений, т. 1—12. СПб., 1902; Стихотворения. Л., 1956; Собрание сочинений, т. 1—4. М.—Л., 1959—1960.

Літ.: Плетнев П.А. О жизни и сочинениях В.А. Жуковского. СПб., 1853; Грот Я.К. Очерк жизни и поэзии Жуковского. СПб., 1883; Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения. СПб., 1904; Резанов В.И. Из розысканий о сочинениях В.А. Жуковского, вып. 1—2. СПб., 1906, 1916; Семенко И. Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975; Бессараб М. Жуковский. М., 1983; Афанасьев В. Жуковский. М., 1987; Жуковский и русская культура. Л., 1987; Жуковский и литература конца XVIII—XIX века. М., 1988.

В. М. Матях.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Homo economicus в русскую литературу ввёл Гоголь
[Homo economicus в російську літературу ввів Гоголь] - Владимир Леонтьевич Вайнгорт
2 Бытовая старина в «Энеиде» И. П. Котляревского
Сумцов Н. Ф. Бытовая старина в «Энеиде» И. П. Котляревского. — В кн.: "Из украинской старины" профессора Н. Ф. Сумцова. — Харьков. — Типография "Печатное Дело" кн. К. Н. Гагарина, Клочковская, № 5. — 1905. — 162 с. — Стор. 14—35.
3 Воспоминания об И. П. Котляревском. (Из записок старожила)
Стеблін-Камінський С. П. Спогади про І. П. Котляревського. — у кн. Залашко А. Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. — Київ: Дніпро, 1969. — 630 с. Стор. 91-110 (переклад українською книги: Стеблин-Каминский С. Воспоминания об И. П. Котляревском. (Из записок старожила). Полтава, Типогр. Дохамна, 1883. 44 с. in 16°. Видання третє. До цього Спогади друкувалися у газ. «Полтавские губернские ведомости», 1866, №№ 45-47; окремим виданням виходили в 1869, 1871).
4 Воспоминания старого учителя И. К. Зайцева (1805—1887)
[Спогади старого вчителя І. К. Зайцева (1805-1887)]. Зайцев Иван Кондратьевич. "Русская старина", апрель, май, июнь 1887 г., том. 54
5 Гоголевские ночи: диалог южной живописи и северной графики
[Гоголівські ночі: діалог південного живопису і північної графіки] - Владимир Леонтьевич Вайнгорт
6 Гоголь на Родине
[Гоголь на батьківщині] Гоголь на Родине: Альбом художественных фототипий и гелиогравюр, относящихся к памяти Н.В. Гоголя / Издание фотографии И. Ц. Хмелевского в Полтаве. Светопечать С.В.Кульженко, Киев. 1902 г.
7 Жуковского В. А. дневники
Жуковского В. А. дневники
8 И. П. Котляревский
И. Я. Айзеншток. И. П. Котляревский. // Котляревский, Иван Петрович. Сочинения. Вступит. статья и примеч. И. Я. Айзенштока. [Пер. с укр.]. Л., «Сов. писатель», Ленингр. отд-ние, 1969. 363 с.; 1 л. портр. (Б-ка поэта. Основана М. Горьким. Большая серия. 2-е изд.). Стр. 5-42.
9 И. П. Котляревский: жизнь и творчество
П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість // П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість — Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1951, 175 с.
10 Клясицизм (1956)
Дмитро Чижевський. Клясицизм. // Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) – Нью-Йорк: УВАН у США, 1956. – 510, [1] с. : портр. Стор. 325-373.
11 Котляревський
Микола Зеров. Котляревський. // Нове українське письменство : історичний нарис / М. Зеров. – Мюнхен: Інститут літератури, 1960. Вип. 1. - 1960. - 306, [4] с. Стор. 39-94.
12 Котляревський і Артемовський. (Відповідь д. Ів. Стешенкові)
Студинський К. Котляревський і Артемовський (Відповідь д. Ів. Стешенкові). Львів, Накладом А. Хойнацького, 1901. 53 с.
13 Литература русская, великорусская, украинская и галицкая
Українець (М. П. Драгоманов). Література російська, великоруська, українська і галицька. // «Правда», 1873, ч. 4, стор. 158–165; ч. 5, стор. 189–196; ч. 6, стор. 221–226; ч.16, стор. 559–564; ч. 17, стор. 621–631; ч. 18, стор. 652–659; ч. 19, стор. 682–690; ч. 21, стор. 706–718; 1874, ч. 1, стор. 20–28; ч. 2, стор. 59–69; ч. 3, стор. 107–116; ч. 4, стор. 155–163; ч. 5, стор. 203–211; ч. 6, стор. 259–268; ч. 7, стор. 297–308; ч. 8, стор. 337–342; ч. 9, стор. 380–386.
14 Личности - Ж
[Особистості - Ж] - пункт меню
15 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 7)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1909 г. по 1-е октября 1910 г. Год седьмой. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1910.
16 На пути к реализму
Нудьга Г. А. На шляху до реалізму // Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини XIX ст. / [упоряд., підгот. текстів, передм. та прим. Г. А. Нудьги]. – Київ: Держ. вид-во худож. літ., 1959. – 598, [1] с., [8] арк. іл. Стор. 3-40.
17 Ненужность великорусской литературы для Украины и для славянщины
Нечуй-Левицький І. С. Непотрібність великоруської літератури для України і для слов'янщини (Сьогочасне літературне прямування) // Іван Нечуй-Левицький. Українство на літературних позвах з Московщиною. Культурологічні трактати. Упорядкування Михайла Чорнопиского. Львів: Каменяр, 1998 (фактично 2000). Стор. 64-126. Вперше опубліковано анонімно під назвою "Сьогочасне літературне прямування": першу частину – у журналі "Правда, 1878; другу – у 1884.
18 Очерк истории украино-русинской литературы до 1890 г.
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 194-470. Примітки: стор. 590-647. Перша публікація у 1910 р.
19 Письма из Полтавы (1900-1921 г.г.)
[Листи з Полтави (1900-1921 г.г.)] - Короленко В. Г.
20 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
21 Полтавский институт благородных девиц Мазанов
Полтавский институт благородных девиц. Мазанов Петр Иванович. Полтава, 1898
22 Поэты
[Поети] - пункт меню
23 Рисунки из жизни украинского народного слова
Сумцов М. Ф. Малюнки з життя українського народного слова. З XIX т. Сборника Харьковского Историко-Филологического Общества в память проф. Е.К. Редина). — Харьків. Друкарня "Печатне Діло", 1910. — 144 с.
24 Традиции и новаторство в лексике и стилистике И. П. Котляревского
Шевельов Ю. В. Традиції і новаторство в лексиці і стилістиці І. П. Котляревського. // Шевельов Ю. В. Доеміґраційне (Публікації 1929—1944 рр.) / Юрій Шевельов; упоряд. передм. і примітки: С. В. Вакуленко, К. Д. Каруник; худож.-оформлювач М. С. Мендор. — Харків: Фоліо, 2020. — 762 с. Стор. 312-374. Вперше надруковано у 1940 р.
25 Три громады. Воспоминания из 1885-1917 гг.
[Три громади. Спогади з 1885-1917 рр.] – Андриевский Виктор // Львов. 1938. Издатель Иван Тиктор
26 Украино-русинская (малороссийская) литература
Франко І. Українсько-руська (малоруська) література. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 74-100. Примітки: стор. 568-574. Перша публікація у 1898 р.
27 Украинская литература в XIX веке
Русова С. Ф. Украинская литература в XIX веке. Первый период с 1798 по 1862 г. — В кн.: История России в XIX веке. Т. 4, М., Изд. Бр. Гранат, 1910, с. 289-317.
28 Украинцы
Франко І. Українці. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 162-193. Примітки: стор. 586-589. Стаття написана у 1906 р.
29 Характеристика украинской литературы XVI-XVIII веков
Франко І. Я. Характеристика української літератури XVI-XVIII століть // Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятдесяти томах. Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876-1895 — К.: Наукова думка, 2008. Стор. 332-369. Примітки: стор. 715-735. Вперше надруковано польською мовою в журн.: Kwartalnik Historyczny. — 1892.
30 Чудные мысли об украинском национальном деле
[Чудацькі думки про українську національну справу] Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / Упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р.С.Міщук; Приміт. Р.С.Міщука, В.С.Шандри. — К.: Либідь, 1991. — 688 с. («Пам’ятки історичної думки України»). Стор. 461-558.
31 Южноруссы
Пыпин А. Н. Южноруссы. // Пыпин А. Н. и Спасович В. Д. История славянских литератур. Издание второе, вновь переработанное и дополненное. Два тома. Т. 1. СПб., Изд. М. М. Стасюлевича, 1879. Глава третья. Русское племя. I. Южноруссы, с. 306—388.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654