Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Старейший список «Энеиды» И.П. Котляревского и некоторые мысли о генезисе этого произведения

Михаил Марковский. Старейший список «Энеиды» И.П. Котляревского и некоторые мысли о генезисе этого произведения

Подається за виданням: Михайло Марковський. Найдавніший список «Енеїди» І.П. Котляревського й деякі думки про генезу цього твору. — Українська Академія Наук. Збірник історико-філологічного відділу, № 44 — Київ, друкарня Української Академії Наук. 1927.

Джерело: Електронна бібліотека "Чтиво" (у форматі pdf).

 

Ссылки на эту страницу


1 И. П. Котляревский: жизнь и творчество
П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість // П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість — Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1951, 175 с.
2 К началам новой украинской литературы
Марковський М. М. До початків нового українського письменства. — «Україна», 1930, заг. числа кн. 42, липень—серпень, с. 8-34.
3 К тексту "Энеиды"
Шамрай А. П. До тексту "Енеїди" // Котляревський, Іван Петрович. Повне зібрання творів [Текст]. Т. 1 / І. П. Котляревський. - К. : Вид-во АН УРСР, 1952. - 533 с. Стор. 321-364.
4 От Лалли до Котляревского: про эволюцию одной поэтической формулы
Піккіо Р. Від Лаллі до Котляревського: про еволюцію однієї поетичної формули // Українське барокко: Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня — 3 вересня 1990 p.). — К., 1993. — С. 177-188. Перша публікація: Вісник Міжнародної асоціації україністів. — К. 1991. — 2. — С. 3-12.
5 Про "Энеиду" и ее автора. Указатель по авторам
Про "Енеїду" та її автора. Покажчик за авторами
6 Про "Энеиду" и ее автора. Указатель по названиям
Про "Енеїду" та її автора. Покажчик за назвами
7 Про "Энеиду" и ее автора. Хронологический указатель
Про "Енеїду" та її автора. Хронологічний покажчик
8 Рецензия на статью И. Айзенштока "Котляревский, как поэт"
Марковський М. І. Котляревський. Енеїда. Редакція і стаття І. Айзенштока. VII-XLVI+3-251. Літературна бібліотека. Книгоспілка, in 16, тираж 4000, ціна 1 кар. 30 к. // Записки Історично-Філологічного відділу / Всеукраїнська академія наук. — К., 1928. — Кн. 19. — С. 316-328.
9 Семантика котляревщины
Грабович Г. Семантика котляревщини // Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. — К., 1997. — С. 316-332.
10 Старейший список «Малороссийской Энеиды»
Дашкевич Н. «Старейший список «Малороссийской Энеиды» // «Чтения в историческом обществе Нестора Летописца», 1901, кн. XV. Отдел II, вип. 1, стp. 33-42. Отдел III. Материалы, стp. 39-47.
11 Традиции и новаторство в лексике и стилистике И. П. Котляревского
Шевельов Ю. В. Традиції і новаторство в лексиці і стилістиці І. П. Котляревського. // Шевельов Ю. В. Доеміґраційне (Публікації 1929—1944 рр.) / Юрій Шевельов; упоряд. передм. і примітки: С. В. Вакуленко, К. Д. Каруник; худож.-оформлювач М. С. Мендор. — Харків: Фоліо, 2020. — 762 с. Стор. 312-374. Вперше надруковано у 1940 р.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654